'Εντυπα Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

Τι πρέπει να κάνω με την επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής μου Άσκησης;

Με την Ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, οι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν

στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

espa

1Δύο (2) Βεβαιώσεις Ολοκλήρωσης 

2. το Έντυπο Ε3.5 για τη λήξη (Διακοπή) της Πρακτικής Άσκησης που έχει υποβληθεί στην πλατφόρμα "ΕΡΓΑΝΗ"

  • θα το ζητήσετε από το φορέα απασχόλησης με υπογραφή/σφραγίδα φορέα απασχόλησης

3Αποδεικτικά παραστατικών πληρωμής από την πλευρά του φορέα απασχόλησης 

  • ως αποδεικτικά ολοσχερούς εξόφλησης της αποζημίωσής του φοιτητή από τον φορέα μπορεί να είναι τα τραπεζικά εμβάσματα δηλαδή θα γίνει εντοπισμός και εκτύπωση των αντίστοιχων αρχείων .pdf των κινήσεων τραπεζικού λογαριασμού (μέσα από το ebanking του φοιτητή), όπου αποτυπώνονται οι πληρωμές από τον φορέα για κάθε μήνα της Πρακτικής Άσκησης (τμηματικά ή συνολικά)

4Έντυπο-ΙΙ Λήξης Προγράμματος Πληροφοριακών Στοιχείων Ωφελούμενων (συμπληρωμένο από τον φοιτητή)

5Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης 

  • πλήρως & αναλυτικά συμπληρωμένο(!) – με υπογραφή/σφραγίδα εργοδότη όπου απαιτείται, στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να συμπληρώσετε αναλυτικά τις εργασίες για κάθε μήνα/και συνολικά 

6Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης (ένα συμπληρωμένο από τον/την φοιτητή/-τρια κι ένα από τον φορέα απασχόλησης)

7. Έκθεση αξιολόγησης του επόπτη φορέα απασχόλησης 

  • θα συμπληρωθεί εντός του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης και θα βγάλετε μία φωτοτυπία σε Α4 μαζί τις δύο σελίδες 16 και 17 του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης

8. Τεχνική Έκθεση (δείτε οδηγίες στο συνημμένο αρχείο)

  • Τεχνική Έκθεση (αφορά μόνο τις ειδικότητες Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ)

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

contact

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στο αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Πράξη: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», ΕΣΠΑ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Κοζάνης:

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Κοζάνης: Γιαννάκης Κωνσταντίνος | Τηλ: 24610 68064 | e-mail: praktiki@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Κοίλων Κοζάνης ΤΚ 50150 | Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Καστοριάς:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Καστοριάς: Δαρβίδου Κωνσταντία | Τηλ: 2467 440004 | e-mail: praktikikastoria@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Καστοριάς Περιοχή Φούρκα ΤΚ 52100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Φλώρινας:

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Φλώρινας: Στεφανής Φώτιος | Τηλ: 23850 54700 | e-mail: praktikiflorina@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Φλώρινας Τέρμα Κοντοπούλου ΤΚ 53100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Γρεβενών:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Γρεβενών: Τεστέμπαση Σοφία | Τηλ: 24620 61616 | e-mail: praktikigrevena@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Γρεβενών 6o χλμ Π.Ε.Ο. Γρεβενών-Κοζάνης ΤΚ 51100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Πτολεμαΐδας:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Πτολεμαΐδας: Λαζαρίδου Ερμίνα Τηλ: 24630 55303 | e-mail: praktikiptolemaida@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Πτολεμαΐδας Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ ΤΚ 50200| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

 

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης "Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης"

  • Σημείωση 1: Το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ τηρείται και συμπληρώνεται από τον ίδιο τον/την ασκούμενο/-νη, καταγράφοντας αναλυτικά την ενημέρωση και την εκπαίδευση που του παρείχε ο φορέας απασχόλησης και τις εργασίες που επιτέλεσε κατά τη διάρκεια της ΠΑ. Συνιστάται να συμπληρώνετε ένα φύλλο για κάθε μήνα.
  • Σημείωση 2: Κάθε ΦΥΛΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (στο τέλος του) συνυπογράφεται από τον/την πρακτικά ασκούμενο/-νη φοιτητή/τρια και τον αντίστοιχο υπεύθυνο του φορέα απασχόλησης (και σφραγίδα του φορέα απασχόλησης). Προσοχή (!) να γίνει ένας έλεγος από τον/την ασκούμενο/νη ότι έχουν υπογραφεί και σφραγιστεί όλα τα φύλλα του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης από τον φορέα απασχόλησης, πριν την αποστολή του στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Σε περίπτωση εκκρεμοτήτων, το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης θα επιστρέφετε πίσω για την ορθή συμπλήρωση του. Είναι πολύ σημαντική η πλήρης/ορθή συμπλήρωση του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης, καθώς βάσει αυτού αξιολογείται η Πρακτική Άσκηση από τον επόπτη εκπαιδευτικό.
  • Σημείωση 3:  Στη σελίδα 16 του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης (ή σε ξεχωριστή σελίδα Α4), ο επόπτης του φορέα απασχόλησης συντάσσει μία έκθεση αξιολόγησης του/της ασκουμένου/νης (με υπογραφή και σφραγίδα)
  • Σημείωση 4: Στη σελίδα 15, ο/η ασκούμενος/-νη καταγράφει στον ειδικό χώρο μία τελική έκθεση με τις γενικότερες εργασιακές του/της εμπειρίες που αφορούν τη συνολική διάρκεια της εξάμηνης Πρακτικής του Άσκησης
  • Σημείωση 5: Μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ και τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, οι φοιτητές πρέπει να επικοινωνήσουν με τον επόπτη εκπαιδευτικό που έχει οριστεί από το τμήμα τους, ώστε να τους συντάξει την τελική έκθεση αξιολόγησης και να αποστείλουν/προσκομίσουν τα έντυπα ολοκλήρωσης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 24610 68064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 24674 40004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 23850 54700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 24620 61614

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Πέμπτη
Ιούλιος 2022
07

espa new

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους