Ρόλος Επόπτη
Ρόλος Επόπτη Εκπαιδευτικού

Ο Επόπτης Εκπαιδευτικός είναι μέλος του μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ορίζεται από την τριμελή επιτροπή της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) του κάθε Τμήματος και αναλαμβάνει την εποπτεία της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών και φοιτητριών.


Ο ρόλος του είναι σημαντικός για την ποιοτική και ουσιαστική Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριων, καθώς ο Επόπτης Εκπαιδευτικός:

  1. συνεργάζεται με τον φοιτητή/τρια, παρακολουθεί την επίδοση του και τον καθοδηγεί
  2. επικοινωνεί με τον Επόπτη Επιχείρησης και ενημερώνεται για το αντικείμενο απασχόλησης του φοιτητή
  3. βοηθά στην επίλυση τυχόν προβλημάτων, τόσο με τον ίδιο τον φοιτητή/τρια, όσο και με τον Επόπτη Επιχείρησης
  4. συνεργάζεται με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ΠΑ του Τμήματος και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και τέλος,
  5. αξιολογεί την ΠΑ του φοιτητή/τριας, συντάσσοντας την τελική «Έκθεση Αξιολόγησης» και συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση της πρακτικής άσκησης
 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Μάιος 2024
22

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους