Διαδικασίες – Υποχρεώσεις επόπτη εκπαιδευτικού

Κάθε μέλος ΔΕΠ που ορίζεται ως επόπτης εκπαιδευτικός για την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) φοιτητών στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης, 2007-2013» αναλαμβάνει τα παρακάτω:


Α. Κατά τη διάρκεια της ΠΑ

  
  1. Να είναι σε επαφή με τον ασκούμενο φοιτητή και τον αντίστοιχο Επόπτη Επιχείρησης, είτε με επίσκεψη στο χώρο πραγματοποίησης της ΠΑ είτε με επικοινωνία (π.χ. τηλεφωνική) και να συζητήσει μαζί τους θέματα που αφορούν την ΠΑ (π.χ. αντικείμενο ΠΑ, επίλυση τυχόν προβλημάτων κ.α.). Σε κάθε περίπτωση συντάσσεται το «Δελτίο Εποπτείας» (δείτε στην ενότητα «Έντυπα»)

Β. Στο τέλος της ΠΑ

  1. Να ελέγξει το βιβλίο ΠΑ του φοιτητή που εποπτεύει (να είναι σωστά και πλήρως συμπληρωμένο, να υπάρχουν σημειώσεις και αξιολόγηση του Επόπτη Επιχείρησης, Έκθεση των εργασιακών εμπειριών του ασκούμενου φοιτητή και να το υπογράψει).
  2. Να συντάξει τελική «Έκθεση Αξιολόγησης» της ΠΑ με σχόλια και παρατηρήσεις για το βαθμό επιτυχίας και αποτελεσματικότητας της πρακτικής άσκησης (σύμφωνα με υπόδειγμα). Αντίγραφο της «Έκθεσης Αξιολόγησης» θα το επισυνάψει και στην αντίστοιχη θέση του βιβλίου ΠΑ

Παραδοτέα

1. Το «Δελτίο Εποπτείας»

2. Την «Έκθεση Αξιολόγησης» (δείτε εδώ σχετικό υπόδειγμα για την έκθεση αξιολόγησης)

 

 

Social Networking

facebook-icontwitter-icon linkedin skype gm
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Νοέμβριος 2022
30

espa-logo

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους