Διαδικασίες – Υποχρεώσεις επόπτη εκπαιδευτικού

Κάθε μέλος ΔΕΠ που ορίζεται ως επόπτης εκπαιδευτικός για την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) φοιτητών στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης, 2007-2013» αναλαμβάνει τα παρακάτω:


Α. Κατά τη διάρκεια της ΠΑ

  
  1. Να είναι σε επαφή με τον ασκούμενο φοιτητή και τον αντίστοιχο Επόπτη Επιχείρησης, είτε με επίσκεψη στο χώρο πραγματοποίησης της ΠΑ είτε με επικοινωνία (π.χ. τηλεφωνική) και να συζητήσει μαζί τους θέματα που αφορούν την ΠΑ (π.χ. αντικείμενο ΠΑ, επίλυση τυχόν προβλημάτων κ.α.). Σε κάθε περίπτωση συντάσσεται το «Δελτίο Εποπτείας» (δείτε στην ενότητα «Έντυπα»)

Β. Στο τέλος της ΠΑ

  1. Να ελέγξει το βιβλίο ΠΑ του φοιτητή που εποπτεύει (να είναι σωστά και πλήρως συμπληρωμένο, να υπάρχουν σημειώσεις και αξιολόγηση του Επόπτη Επιχείρησης, Έκθεση των εργασιακών εμπειριών του ασκούμενου φοιτητή και να το υπογράψει).
  2. Να συντάξει τελική «Έκθεση Αξιολόγησης» της ΠΑ με σχόλια και παρατηρήσεις για το βαθμό επιτυχίας και αποτελεσματικότητας της πρακτικής άσκησης (σύμφωνα με υπόδειγμα). Αντίγραφο της «Έκθεσης Αξιολόγησης» θα το επισυνάψει και στην αντίστοιχη θέση του βιβλίου ΠΑ

Παραδοτέα

1. Το «Δελτίο Εποπτείας»

2. Την «Έκθεση Αξιολόγησης» (δείτε εδώ σχετικό υπόδειγμα για την έκθεση αξιολόγησης)

 

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Μάιος 2024
22

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους