Συχνές Ερωτήσεις
Συχνές Ερωτήσεις Εποπτών Εκπαιδευτικών

Αν έχετε κάποιο ερώτημα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας το θέσετε. Εμείς θα σας απαντήσουμε και θα αναρτήσουμε το ερώτημα και την απάντηση εδώ, για να μπορούν να τα βρίσκουν κι άλλοι ενδιαφερόμενοι.

 

Ερωτήσεις Εποπτών Εκπαιδευτικών

Να είστε σε επαφή με τον ασκούμενο φοιτητή και τον αντίστοιχο Επόπτη Επιχείρησης, είτε με επίσκεψη στο χώρο πραγματοποίησης της ΠΑ είτε με επικοινωνία (π.χ. τηλεφωνική, email) και να συζητήσετε μαζί τους θέματα που αφορούν την ΠΑ (π.χ. αντικείμενο ΠΑ, επίλυση τυχόν προβλημάτων κ.α.). Σε κάθε περίπτωση συντάσσεται το «Δελτίο Εποπτείας» (δείτε το σχετικό έντυπο στην ενότητα «Έντυπα»)

Να ελέγξετε το βιβλίο ΠΑ του φοιτητή που εποπτεύετε (να είναι σωστά και πλήρως συμπληρωμένο, να υπάρχουν σημειώσεις και αξιολόγηση του Επόπτη Επιχείρησης, Έκθεση των εργασιακών εμπειριών του ασκούμενου φοιτητή).

Να συντάξετε δική σας τελική «Έκθεση Αξιολόγησης» της ΠΑ με σχόλια και παρατηρήσεις για το βαθμό επιτυχίας και αποτελεσματικότητας της ΠΑ (σε ξεχωριστή σελίδα Α4). Αντίγραφο της «Έκθεσης Αξιολόγησης» θα το επισυνάψετε και στην αντίστοιχη θέση του βιβλίου ΠΑ


 

Social Networking

facebook-icontwitter-icon linkedin skype gm
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 24610 68064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 24674 40004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 23850 54700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 24620 61614

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Πέμπτη
Αύγουστος 2022
11

espa new

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους