Αποτελέσματα προσκλήσεων έναρξης πρακτικής

>> Αξιολόγηση και ‘Έγκριση αιτήσεων


Η αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών πραγματοποιείται από την τριμελή επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του κάθε Τμήματος, η οποία έχει και την ευθύνη για την διαδικασία επιλογής, εφαρμόζοντας τα παρακάτω:


1. Τα κριτήρια που έχουν υιοθετήσει τα Τμήματα για δικαίωμα έναρξης Πρακτικής Άσκησης (πχ. απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων/εξάμηνο) και

2. Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (τα οποία εφαρμόζονται στην περίπτωση που ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων δεν επαρκεί να καλύψει όλες τις αιτήσεις των φοιτητών για ένταξη τους στο πρόγραμμα).


Δείτε εδώ αναλυτικά για κάθε Τμήμα τις τριμελείς επιτροπές και τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων.

 


>> Αποτελέσματα


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 05/2021

Δείτε εδώ συνολικά τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 05/2021 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 04/2021

Δείτε εδώ συνολικά τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 04/2021 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11/2020

Δείτε εδώ συνολικά τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11/2020 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 10/2020

Δείτε εδώ συνολικά τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10/2020 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 04/2020

Δείτε εδώ συνολικά τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 04/2020 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 03/2020

Δείτε εδώ συνολικά τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 03/2020 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12/2019

Δείτε εδώ συνολικά τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12/2019 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11/2019

Δείτε εδώ συνολικά τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11/2019 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 04/2019

Δείτε εδώ (τμήματα Κοζάνης) συνολικά τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 04/2019 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 03/2019

Δείτε εδώ συνολικά τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 03/2019 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12/2018

Δείτε εδώ συνολικά τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12/2018 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11/2018

Δείτε εδώ συνολικά τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11/2018 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 04/2018

Δείτε εδώ συνολικά τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 04/2018 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Σύνδεσμος Πρακτικού Αξιολόγησης-Έγκρισης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Τμήματος Μαιευτικής εδώ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 03/2018

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 03/2018 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας


Άποτελέσματα της συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12/2017 εδώ
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11/2017

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11/2017 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2017

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4/2017 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας


Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10/2016 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής ΜακεδονίαςΔείτε εδώ τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4/2015 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας


Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3/2015 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας


Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1/2015 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής στη Φλώρινα

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης       
Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr

 
Τρίτη
Ιούνιος 2021
15

espa new

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους