Αποτελέσματα προσκλήσεων έναρξης πρακτικής

>> Αξιολόγηση και ‘Έγκριση αιτήσεων


Η αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών πραγματοποιείται από την τριμελή επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του κάθε Τμήματος, η οποία έχει και την ευθύνη για την διαδικασία επιλογής, εφαρμόζοντας τα παρακάτω:


1. Τα κριτήρια που έχουν υιοθετήσει τα Τμήματα για δικαίωμα έναρξης Πρακτικής Άσκησης (πχ. απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων/εξάμηνο) και

2. Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (τα οποία εφαρμόζονται στην περίπτωση που ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων δεν επαρκεί να καλύψει όλες τις αιτήσεις των φοιτητών για ένταξη τους στο πρόγραμμα).


Δείτε εδώ αναλυτικά για κάθε Τμήμα τις τριμελείς επιτροπές και τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων.

 


>> Αποτελέσματα


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 04/2023

Δείτε τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 04/2023 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (σχετική ανακοίνωση)


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 01/2023
Δείτε τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 01/2023 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (σχετική ανακοίνωση)


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 04/2022

Δείτε τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 04/2022 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (σχετική ανακοίνωση)


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12/2021

Δείτε τα συνολικά τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12/2021 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ του Τμήματος Μαιευτικής, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από την τριμελή επιτροπή πρακτικής άσκησης του Τμήματος Μαιευτικής του π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11/2021

Δείτε τα συνολικά τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11/2021 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 10/2021

Δείτε τα συνολικά τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10/2021 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 06/2021

Δείτε συνολικά τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 06/2021 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων/Προγραμμάτων Σπουδών ΤΕ του π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: Καστοριάς - Γρεβενών - Φλώρινας 

Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 04/2021 του Τμήματος/Προγράμματος Σπουδών Μαιευτικής ΤΕ του π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας - με ημερομηνία έναρξης Π.Α. μέσω ΕΣΠΑ την 1/6/2021 ή/και 1/7/2021 - κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και έγκρισης από την τριμελή επιτροπή πρακτικής άσκησης του Προγράμματος Σπουδών Μαιευτικής ΤΕ (Πτολεμαΐδα)


 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 05/2021

Δείτε τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 05/2021 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων/Προγραμμάτων Σπουδών ΤΕ του π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: Καστοριάς και ΓρεβενώνΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 04/2021 

Δείτε συνολικά τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 04/2021 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων/Προγραμμάτων Σπουδών ΤΕ του π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: Κοζάνης - Καστοριάς - Γρεβενών - ΦλώριναςΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 02/2021

Δείτε τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 02/2021 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από την τριμελή επιτροπή πρακτικής άσκησης του Τμήματος/Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων στα Γρεβενά του π.ΤΕΙ Δυτικής ΜακεδονίαςΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11/2020

Δείτε τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11/2020 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 10/2020

Δείτε τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10/2020 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (σχετική ανακοίνωση)ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 04/2020

Δείτε τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 04/2020 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (σχετική ανακοίνωση)ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 03/2020

Δείτε τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 03/2020 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (σχετική ανακοίνωση)ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12/2019

Δείτε τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12/2019 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (σχετική ανακοίνωση)ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11/2019

Δείτε τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11/2019 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (σχετική ανακοίνωση)ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 04/2019

Δείτε τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 04/2019 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (σχετική ανακοίνωση)

Πίνακας μοριοδότησης Τμημάτων στην ΚοζάνηΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 03/2019

Δείτε συνολικά τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 03/2019 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12/2018

Δείτε συνολικά τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12/2018 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής ΜακεδονίαςΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11/2018

Δείτε συνολικά τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11/2018 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής ΜακεδονίαςΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 04/2018

Δείτε συνολικά τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 04/2018 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Σύνδεσμος Πρακτικού Αξιολόγησης-Έγκρισης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Τμήματος Μαιευτικής εδώΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 03/2018

Δείτε τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 03/2018 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής ΜακεδονίαςΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12/2017

Δείτε τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12/2017 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Άποτελέσματα της συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12/2017 εδώ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11/2017

Δείτε τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11/2017 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής ΜακεδονίαςΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2017

Δείτε τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4/2017 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας


Δείτε τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10/2016 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής ΜακεδονίαςΔείτε εδώ τα οριστικά αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4/2015 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας


Δείτε εδώ τα οριστικά αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3/2015 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, κατόπιν της αξιολογήσεως των αιτήσεων και της τελικής έγκρισης από τις τριμελείς επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας


Δείτε εδώ τα οριστικά αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1/2015 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής στη Φλώρινα

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τρίτη
Ιούλιος 2024
23

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους