Προσκλήσεις Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

CALL Internship


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 04/2023 (Εαρινό εξάμηνο)

Λεπτομέρειες: Δημοσιεύτηκε Τρίτη, 03 Ιανουαρίου 2023 10:15

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 04/2023 για τα Τμήματα/Προγράμματα  Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας που εντάσσονται στο Π.Δ.Μ. με πιθανή ημερομηνία έναρξης Πρακτικής Άσκησης την 1η Απριλίου 2023, μέσω του Ε.Π. "Αάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους 

Σύνδεσμος ανακοίνωσης στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ εδώ (03/01/2023)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 01/2023 (Χειμ. εξάμηνο)

Λεπτομέρειες: Δημοσιεύτηκε Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 09:27

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 01/2023 για τα Τμήματα/Προγράμματα  Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας που εντάσσονται στο Π.Δ.Μ. με πιθανή ημερομηνία έναρξης Πρακτικής Άσκησης την 1η Ιανουαρίου 2023, μέσω του Ε.Π. "Αάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους 

Σύνδεσμος ανακοίνωσης στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ εδώ (01/11/2022)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 04/2022 (Εαρινό εξάμηνο)

Λεπτομέρειες: Δημοσιεύτηκε Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 08:02

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 04/2022 για τα Τμήματα/Προγράμματα  Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά, Φλώρινα, Πτολεμαϊδα και στα Γρεβενά που εντάσσονται στο Π.Δ.Μ. για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης την 1η Απριλίου 2022, μέσω του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους 

Σύνδεσμος ανακοίνωσης στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ εδώ (18/01/2022)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12/2021 (Χειμερινό εξάμηνο)

Λεπτομέρειες: Δημοσιεύτηκε Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021 08:25

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12/2021 για το Τμήμα/Πρόγραμμα Σπουδών Μαιευτικής ΤΕ του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας που εντάσσοντια στο Π.Δ.Μ. για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης την 1η Δεκεμβρίου 2021, μέσω του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους 

Σύνδεσμος ανακοίνωσης στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ εδώ (13/10/2021)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 10/2021 & 11/2021 (Χειμερινό εξάμηνο)

Λεπτομέρειες: Δημοσιεύτηκε Τρίτη, 06 Ιουλίου 2020 10:35

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10/2021 και 11/2021 για τα Τμήματα/Προγράμματα Σπουδών ΤΕ του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας που εντάσσοντια στο Π.Δ.Μ. για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης την 1η Οκτωβρίου 2021 και 1η Νοεμβρίου 2021, μέσω του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους 

Σύνδεσμος ανακοίνωσης στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ εδώ (06/07/2021)


2γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 05/2021 & 06/2021 (Εαρινό εξάμηνο)

Λεπτομέρειες: Δημοσιεύτηκε Σάββατο, 24 Μαρτίου 2021 13:26

Δείτε τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 05/2021 και 06/2021 για τα Τμήματα/Προγράμματα Σπουδών Τ.Ε. στην Καστοριά και στα Γρεβενά για έναρξη Πρακτικής Άσκησης την 1η Μαϊου 2021 με εξ αποστάσεως μεθόδους (τηλεργασία) και την 1η Ιουνίου 2021 με εξ' αποστάσεως μεθόδους (τηλεργασία) ή δια ζώσης, εφόσον γίνει άρση των περιοριστικών μέτρων αναστολής που δημοσιευθούν για κάθε περίοδο, μέσω του του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Σύνδεσμος ανακοίνωσης στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών ΤΕ στην Καστοριά και στα Γρεβενάδείτε εδώ (24/03/2021)


Λεπτομέρειες: Δημοσιεύτηκε Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021 08:37

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 05-06/2021 για το Πρόγραμμα Σπουδών Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπόνων στην Φλώρινα για έναρξη δια ζώσης Π.Α. (με πιθανή ημερομηνία 01/05/2021 ή 01/06/2021), εφόσον γίνει άρση των περιοριστικών μέτρων αναστολής που δημοσιευθούν για κάθε περίοδο, μέσω του του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Σύνδεσμος ανακοίνωσης στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων στη Φλώριναδείτε εδώ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Π.Α. (10/02/2021)


Λεπτομέρειες: Δημοσιεύτηκε Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 11:56

2β. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 04/2021 (Εαρινό εξάμηνο)

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 04/2021 για τα Τμήματα/Προγράμματα Σπουδών Τ.Ε. στην Κοζάνη-Καστοριά-Γρεβενά-Φλώρινα για έναρξη Πρακτικής Άσκησης την 1η Απριλίου 2021 με εξ αποστάσεως μεθόδους (τηλεργασία), μέσω του του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους 

Σύνδεσμος ανακοίνωσης στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών ΤΕ στην Κοζάνη-Καστοριά-Γρεβενά-Φλώριναδείτε εδώ (22/02/2021)


Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τμήμα/Πρόγραμμα Σπουδών Μαιευτικής Τ.Ε. στην Πτολεμαΐδα για έναρξη Πρακτικής Άσκησης στο εαρινό εξάμηνο (την 1η Ιουνίου 2021 ή και 1 Ιουλίου 2021) με φυσική παρουσία (δια ζώσης), μέσω του του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους 

Σύνδεσμος ανακοίνωσης στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Μαιευτικής ΤΕ  στην Πτολεμαΐδαδείτε εδώ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Π.Α. (22/02/2021)


Λεπτομέρειες: Δημοσιεύτηκε Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020 13:14

2α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 02/2021 (Εαρινό εξάμηνο)

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 02/2021 για το Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε. στα Γρεβενά για έναρξη Πρακτικής Άσκησης την 1η Φεβρουαρίου 2021 με εξ αποστάσεως μεθόδους (τηλεργασία), μέσω του του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Σύνδεσμος ανακοίνωσης στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του Προγραμμάτος Σπουδών ΤΕ στα Γρεβενάδείτε εδώ (22/12/2020)


Λεπτομέρειες: Δημοσιεύτηκε Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020 09:23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 10/2020 & 11/2020 (Χειμερινό εξάμηνο)

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10/2020 και 11/2020 για τα Τμήματα/Προγράμματα Σπουδών ΤΕ για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης την 1η Οκτωβρίου 2020 και 1η Νοεμβρίου 2020, μέσω του του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ εδώ (17/07/2020)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 03/2020 & 04/2020

Λεπτομέρειες: Δημοσιεύτηκε Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020 11:42

Δείτε τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 04/2020 για κάθε Τμήμα/Πρόγραμμα Σπουδών για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Λεπτομέρειες: Δημοσιεύτηκε Τρίτη, 07 Ιανουαρίου 2020 12:03

Δείτε τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 03/2020 (και 04/2020) για κάθε Τμήμα/Πρόγραμμα Σπουδών για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε και την σχετική ανακοίνωση εδώ (07/01/2020)


Λεπτομέρειες: Δημοσιεύτηκε Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019 07:53

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11/2019 και 12/2019

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11/2019 και 12/2019 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ (26/08/2019)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 03/2019 και 04/2019

Λεπτομέρειες: Δημοσιεύτηκε Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019 09:08

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 04/2019 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ (13/02/2019)  διόρθωση αφορά μόνο τα Τμήματα της Καστοριάς

Ανακοίνωση για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στα Γρεβενά και την ημερομηνία λήξης προθεσμίας (δείτε τον σύνδεσμο από τη σελίδα του Τμήματος)


Λεπτομέρειες: Δημοσιεύτηκε Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019 08:37

Λόγω της κατάληψης του κτιρίου διοίκησης στην Κοζάνη, δίνεται Παράταση στην Πρόσκληση 03/2019_ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Αφορά μόνο για τα Τμήματα στην Κοζάνη. Στα υπόλοιπα Τμήματα στην Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά ισχύει η αρχική προθεσμία.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση παράτασης Πρόσκλησης 03/2019 (για τα Τμήματα της Κοζάνης) εδώ (07/02/2019)


Λεπτομέρειες: Δημοσιεύτηκε Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2019 10:03

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 03/2019 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση Πρόσκλησης 03/2019 εδώ (07/01/2019)

Ανακοίνωση για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στα Γρεβενά και την ημερομηνία λήξης προθεσμίας (δείτε τον σύνδεσμο από τη σελίδα του Τμήματος)


Λεπτομέρειες: Δημοσιεύτηκε Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018 08:36

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12/2018

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12/2018 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ (18/10/2018)


Λεπτομέρειες: Δημοσιεύτηκε Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018 07:55

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11/2018

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11/2018 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ (11/09/2018)


Λεπτομέρειες: Δημοσιεύτηκε Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018 08:56

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 04/2018

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 04/2018 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Ανάπτυξη και Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ (27/02/2018)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 03/2018

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 03/2018 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Ανάπτυξη και Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ (18/12/2017)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12/2017

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12/2017 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Ανάπτυξη και Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ (25/10/2017)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11/2017

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11/2017 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Ανάπτυξη και Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ (20/09/2017)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2017

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4/2017 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Ανάπτυξη και Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 10/2016

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10/2016 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Ανάπτυξη και Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2016

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4/2016 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Ανάπτυξη και Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. εδώ

Δείτε εδώ την σμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5/2016 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 (συμπληρωματική της 2/2015)

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2/2015 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3/2015 (συμπληρωματική της 2/2015)

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2/2015 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ 2/2015 - ΣΤΕΓ 1/2015)

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2/2015 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. εδώ

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1/2015 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής στη Φλώρινα

Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Παρασκευή
Απρίλιος 2024
12

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους