Προσκλήσεις Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

CALL Internship

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 05/2021 & 6/2021

Λεπτομέρειες

Δημοσιεύτηκε Σάββατο, 24 Μαρτίου 2021 13:26

Δείτε τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 05/2021 και 6/2021 για τα Τμήματα/Προγράμματα Σπουδών στα Γρεβενά, στη Φλώρινα και στην Καστοριά για έναρξη Πρακτικής Άσκησης την 1η Μαϊου 2021 με εξ αποστάσεως μεθόδους (τηλεργασία) και την 1η Ιουνίου 2021 με εξ' αποστάσεως μεθόδους (τηλεργασία) ή δια ζώσης, αναλόγως τα μέτρα που δημοσιευθούν για κάθε περίοδο, μέσω του του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

 • Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων στη Φλώριναδείτε εδώ
 • Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του Προγραμμάτος Σπουδών ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων στα Γρεβενάδείτε εδώ 
 • Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών ΤΕ στην Καστοριάδείτε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 04/2021

Λεπτομέρειες

Δημοσιεύτηκε Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 11:56

Δείτε τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 04/2021 για τα Τμήματα/Προγράμματα Σπουδών για έναρξη Πρακτικής Άσκησης την 1η Απριλίου 2021 με εξ αποστάσεως μεθόδους (τηλεργασία), μέσω του του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

 

 • Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές των Προγράμματος Σπουδών ΤΕ στην Κοζάνηδείτε εδώ
 • Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του Προγραμμάτος Σπουδών ΤΕ στην Καστοριά, στα Γρεβενά κα ιστη Φλώριναδείτε εδώ 
 • Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών ΤΕ στην Πτολεμαΐδαδείτε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 10/2020 & 11/2020

Λεπτομέρειες

Δημοσιεύτηκε Παρασκευή, 03 Ιουλίου 2020 09:23

Δείτε τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10/2020 και 11/2020 για τα Τμήματα/Προγράμματα Σπουδών ΤΕ για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης την 1η Οκτωβρίου 2020 και 1η Νοεμβρίου 2020, μέσω του του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

 • Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών ΤΕ στην Κοζάνη για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, δείτε εδώ
 • Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών ΤΕ στην Καστοριά για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, δείτε εδώ
 • Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων στη Φλώρινα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους, δείτε εδώ
 • Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων στα Γρεβενά για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, δείτε εδώ 
 • Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Μαιευτικής στην Πτολεμαΐδα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, δείτε εδώ

 

Δείτε την σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ εδώ

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 03/2020 & 04/2020

Λεπτομέρειες

Δημοσιεύτηκε Παρασκευή, 09 Ιανουαρίου 2020 12:03

Δείτε τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 03/2020 και 04/2020 για κάθε Τμήμα/Πρόγραμμα Σπουδών για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

 • Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) για το εαρινό εξάμηνο του 2020, δείτε εδώ
 • Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος (Κοζάνη) για το εαρινό εξάμηνο του 2020, δείτε εδώ
 • Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Μηχανικών Αντιρρύπανσης (Κοζάνη) για το εαρινό εξάμηνο του 2020, δείτε εδώ
 • Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού (Κοζάνη) για το εαρινό εξάμηνο του 2020, δείτε εδώ 
 • Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) για το εαρινό εξάμηνο του 2020, δείτε εδώ
 • Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) για το εαρινό εξάμηνο του 2020, δείτε εδώ 
 • Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής (Καστοριά) για το εαρινό εξάμηνο του 2020, δείτε εδώ
 • Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Καστοριά) για το εαρινό εξάμηνο του 2020, δείτε εδώ
 • Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά) για το εαρινό εξάμηνο του 2020, δείτε εδώ
 • Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) για το εαρινό εξάμηνο του 2020, δείτε εδώ
 • Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Μαιευτικής (Πτολεμαϊδα)για το εαρινό εξάμηνο του 2020, δείτε εδώ
 • Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα) για το εαρινό εξάμηνο του 2020, δείτε εδώ 

Δείτε την σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. εδώ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11/2019 και 12/2019

Λεπτομέρειες

Δημοσιεύτηκε Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019 07:53

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11/2019 και 12/2019 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. εδώ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 03-04/2019

Λεπτομέρειες

Λόγω της κατάληψης του κτιρίου διοίκησης στην Κοζάνη, δίνεται Παράταση στην προθεσμία υποβολής των διακιολογητικών έναρξης μόνο για τα Τμήματα στην Κοζάνη. Τα υπόλοιπα Τμήματα στην Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά ισχύει η αρχική προθεσμία.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 03-04/2019 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. εδώ

Δείτε την σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. εδώ


Λεπτομέρειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12/2018

Δείτεεδώτην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12/2018 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. εδώ

 


Λεπτομέρειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11/2018

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11/2018 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. εδώ

 


Λεπτομέρειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 04/2018

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 04/2018 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Ανάπτυξη και Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. εδώ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 03/2018

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 03/2018 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Ανάπτυξη και Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. εδώ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12/2017

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12/2017 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Ανάπτυξη και Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρουςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11/2017

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11/2017 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Ανάπτυξη και Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. εδώ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2017

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4/2017 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Ανάπτυξη και Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. εδώ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 10/2016

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10/2016 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Ανάπτυξη και Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. εδώ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2016

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4/2016 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Ανάπτυξη και Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. εδώ

Δείτε εδώ την σμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5/2016 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 (συμπληρωματική της 2/2015)

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2/2015 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. εδώ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3/2015 (συμπληρωματική της 2/2015)

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2/2015 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. εδώ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ 2/2015 - ΣΤΕΓ 1/2015)

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2/2015 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δείτε την σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. εδώ

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1/2015 για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής στη Φλώρινα

Δείτε την σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. εδώ

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης       
Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr

 
Τρίτη
Ιούνιος 2021
15

espa new

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους