Λόγος Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) για τους τελειόφοιτους φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών Τ.Ε. είναι:

  • απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου τους
  • εξάμηνης διάρκειας 

Η ΠΑ εκπονείται σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, οργανισμούς, υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλογικούς φορείς, όπως επιμελητήρια, συνεταιρισμούς κλπ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο γνωστικό αντικείμενο της εξειδίκευσης των φοιτητών.


Ποια τα οφέλη για μία επιχείρηση/ένα φορέα να προσφέρει θέσεις Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) και να δεχτεί να απασχολήσει ασκούμενους φοιτητές;

 

  • Ένταξη νέου ανθρώπινου δυναμικού:
Ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση, καθώς πρόκειται για νέους πρόσφατα καταρτισμένους, με φρέσκιες ιδέες και σύγχρονες γνώσεις στο αντικείμενο τους.
  • Ανάθεση μικρού μεγέθους έργων:

Η επιχείρηση μπορεί να αναθέσει μικρού μεγέθους έργα (projects) σε ασκούμενους φοιτητές, για τα οποία ίσως, να μην υπήρχε διαθέσιμος χρόνος να τα υλοποιήσει πριν κάποιος άλλος στην επιχείρηση.

  • Δοκιμή υποψήφιων εργαζομένων:

Μέσω της ΠΑ δίνεται η δυνατότητα σε έναν νέο να αποδείξει τις γνώσεις, τις ικανότητες του, την υπευθυνότητα, τις διαπροσωπικές του σχέσεις κ.α. και να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η ΠΑ μπορεί να αποτελέσει μία πολύ καλή περίοδο δοκιμής ενός υποψήφιου εργαζομένου και έτσι η επιχείρηση να προχωρήσει σε πιο ασφαλείς επιλογές, σε περίπτωση που επιθυμεί την πρόσληψη ενός υπαλλήλου.

  • Σύνδεση με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

Η επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει άμεση επαφή με τον ακαδημαϊκό χώρο Πανεπιστημίου, να συμμετέχει σε δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος και να επωφεληθεί από αυτή την αμφίδρομη αλληλεπίδραση

  • Επιδότηση και ασφαλιστική κάλυψη φοιτητών:

Οι φοιτητές επιδοτούνται από τον ΕΛΚΕ του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ΠΔΜ (πρώην ΤΕΙ ΔΜ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020”. Επίσης, οι ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ (ένσημα) καλύπτονται από τον ΕΛΚΕ ΠΔΜ (π.ΤΕΙ ΔΜ).

  • Προβολή του φορέα απασχόλησης:

Η επιχείρηση προσφέροντας θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε νέους ανθρώπους δείχνει στο κοινωνικό σύνολο μία υψηλή αίσθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και συνεισφορά της. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλει στη διαμόρφωση του μελλοντικού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και παράλληλα αποκτά ένα δίκτυο προβολής της στην υπόλοιπη κοινωνία.


Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί σημαντική ευκαιρία, όχι μόνο για τον φοιτητή, αλλά και για την επιχείρησή σας!

 

Τέλος,επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι το γραφείο των κεντρικών δράσεων της Πρακτικής Άσκησης στοχεύοντας σε μια πιο στενή συνεργασία με την επιχείρησή σας είναι στη διάθεσή σας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ "ΑΤΛΑΣ" (Κόμβος Πρακτικής Άσκησης) http://atlas.grnet.gr

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Μάιος 2024
22

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους