Συχνές Ερωτήσεις
Συχνές Ερωτήσεις Φορέων Απασχόλησης

Στην ενότητα αυτή, θα βρείτε απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα που μας θέτουν επιχειρήσεις και φορείς.

Αν έχετε κάποιο ερώτημα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας το θέσετε. Εμείς θα σας απαντήσουμε και θα αναρτήσουμε το ερώτημα και την απάντηση εδώ, για να μπορούν να τα βρίσκουν κι άλλοι ενδιαφερόμενοι.


Ερωτήσεις Επιχειρήσεων

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης η ασφάλιση των φοιτητών είναι κατά του κινδύνου ατυχήματος έναντι του ΙΚΑ, ύψους 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης. Οι παραπάνω ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία”. Επομένως, όλη η διαδικασία δήλωσης και ασφάλισης στο ΙΚΑ θα πραγματοποιούνται από το Π.Δ.Μ.

Η Ειδική Σύμβαση Εργασίας για την Πρακτική Άσκηση συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα, ένα εκ των οποίων δίδεται στο φορέα απασχόλησης. Σε περίπτωση επιθεώρηση εργασίας, ο φορέας απασχόλησης καλύπτεται, παρουσιάζοντας την εν λόγω σύμβαση.

Το ποσό των 1.680 ευρώ το εξάμηνο (για ιδιωτικό τομέα) είναι η επιδότηση του ασκούμενου φοιτητή από το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Π.Δ.Μ. σε τραπεζικό λογαριασμό του φοιτητή. Επιπρόσθετη αμοιβή είναι αποκλειστικά υπόθεση του φορέα απασχόλησης, ώστε να συμπληρωθεί το 80% του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, σύμφωνα με την τρέχουσα ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 40331/Δ1.13521/2019 – ΦΕΚ 3520/Β/19-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού», ο φορέας απασχόλησης που απασχολεί φοιτητές στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης πρέπει να ενημερώνει σχετικά την πλατφόρμα «ΕΡΓΑΝΗ» με την συμπλήρωση του εντύπου Ε3.5 για έναρξη, μεταβολή, λήξη πρακτικής άσκησης. Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 θα πρέπει να είναι συνημμένη η σύμβαση πρακτικής άσκησης υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, το φοιτητή και το εκπαιδευτικό ίδρυμαή η εγκριτική απόφαση πρακτικής άσκησης.

Τα έντυπα υποβάλλονται το αργότερο πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης στο χώρο εργασίας. Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της πρακτικής άσκησης, τα έντυπα υποβάλλονται το αργότερο σε 4 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία διακοπής ή λήξης. Σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου (οργάνωση χρόνου πρακτικής άσκησης) τα έντυπα υποβάλλονται ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την ημέρα της αλλαγής και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανάληψη υπηρεσίας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τα έντυπα υποβάλλονται χειρόγραφα στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες ΣΕΠΕ / ΟΑΕΔ με τις ανάλογες προβλεπόμενες κυρώσεις.

Υπόχρεοι υποβολής των εντύπων που δεν οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΕΦΚΑ (δεν είχαν απασχολήσει ποτέ πριν προσωπικό, δεν έχουν λάβει ΑΜΕ ΙΚΑ και η σύμβαση πρακτικής άσκησης δεν περιλαμβάνει όρο υποχρέωσης ασφάλισης του σπουδαστή / φοιτητή), μπορούν να χρησιμοποιούν τους κωδικούς taxisnet για τη σύνδεση τους στο ΕΡΓΑΝΗ και για την καταχώρηση του εντύπου Ε3.5

 

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Μάιος 2024
22

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους