Στόχοι Πρακτικής Άσκησης

espa

H Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και είναι μια ευκαιρία για να εργαστεί ο φοιτητής σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας


Μέσα σε αυτήν την εξάμηνη διάρκεια ΠΑ, ο φοιτητής έχει την ευκαιρία:

 • να αποκτήσει επαφή με τον εργασιακό χώρο
 • να συνδέσει τη θεωρία με την πράξη
 • να αποκτήσει εργασιακές εμπειρίες και προϋπηρεσία
 • να δοκιμάσει έναν πιθανό μελλοντικό επαγγελματικό χώρο και να διερευνήσει τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα

Για να βοηθήσει, όμως, η Πρακτική Άσκηση στην ομαλή εκκίνηση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός φοιτητή, θα πρέπει η αναζήτηση και η εύρεση του κατάλληλου φορέα ΠΑ να πραγματοποιηθεί με σύνεση και στρατηγική.

Πρώτα από όλα ο φοιτητής θα πρέπει να έχει κατανοήσει τις ανάγκες του, τους στόχους του και τα ενδιαφέροντα του. Σε αυτή την φάση, κάποιες από τις βασικές ερωτήσεις που θα πρέπει ο σπουδαστής να θέσει στον εαυτό του είναι οι εξής:

 • Τι ζητάω από την Πρακτική Άσκηση;
 • Σε ποια μαθήματα της σχολής μου είχα έφεση;
 • Ποια αντικείμενα εργασίας με ενδιαφέρουν;
 • Σε ποιον φορέα θα ήθελα να εργαστώ και μετά την ΠΑ;
 • Σε ποιους τομείς θα ήθελα να αποκτήσω εμπειρία;

Έπειτα, θα πρέπει να εντοπιστούν φορείς που να πληρούν αυτές τις ανάγκες, έχοντας πληροφορίες για το πώς δουλεύουν, το αντικείμενο τους, τη θέση τους στη αγορά, την εσωτερική τους δομή και οργάνωση, καθώς κι αν υπάρχει δυνατότητα εργασίας και μετά την ΠΑ.

Και να θυμάστε! … από μόνη της η ΠΑ δεν βοηθάει, εάν ο ίδιος ο φοιτητής δεν δώσει βαρύτητα στην σωστή επιλογή της Πρακτικής Άσκησης!

Στο έργο της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΤΕΙ ΔΜ (Ε.Π. ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) με κέντρο πάντα τον φοιτητή κι όρο την εμπλοκή κατά το δυνατόν περισσότερων σπουδαστών επιχειρείται:

 • Να οργανωθεί καλύτερα η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) στο ΤΕΙ ΔΜ και να δημιουργηθεί ένας σύγχρονος και προσαρμοσμένος στις απαιτήσεις της εποχής μηχανισμός ανεύρεσης και προβολής θέσεων υποδοχής φοιτητών για ΠΑ. Παράλληλα, να θεσμοθετηθεί ένας μηχανισμός συνεχούς αξιολόγησης και βελτιστοποίησης της ΠΑ, ώστε η ΠΑ να γίνει ένα πετυχημένο εργαλείο για την επίτευξη των στόχων και των τριών εμπλεκόμενων μερών (φοιτητών, ΤΕΙ ΔΜ, φορέων απασχόλησης).

Οι παραπάνω στόχοι του προγράμματος ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ θα μπορέσουν να υλοποιηθούν καλύτερα με την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) που συνεργάζεται με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) ΤΕΙ ΔΜ. Το ΟΠΣ, ενημερώνεται συνεχώς και παρέχει όλες τις πληροφορίες για τη διαδικασία της ΠΑ, τόσο στην κοινότητα του ΤΕΙ ΔΜ όσο και στους φορείς απασχόλησης.

Το ΟΠΣ δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και στους φορείς απασχόλησης να εξερευνήσουν και να προσφέρουν αντίστοιχα θέσεις ΠΑ. Επίσης, παρέχει δυνατότητες ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των απαραίτητων διαδικαστικών εγγράφων κι αξιολόγησης της ΠΑ.

 selida 26

contact

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Email: praktiki@teiwm.gr

Τηλ. 24610 68064 | Fax. 24610 28311

Επίσημη σελίδα στο facebook: https://www.facebook.com/praktiki.askisi.teiwm.gr

Για περισσότερες πληροφορίες/θέσεις Πρακτικής Άσκησης:

 1. πραγματοποιήστε "Εγγραφή/Είσοδο" στο Πληροφοριακό Σύστημα https://dasta.teiwm.gr
 2. πραγματοποιήστε "Εγγραφή/Είσοδο" ΑΤΛΑΣ: Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Φοιτητών ΑΕΙ http://atlas.grnet.gr/
 3. δείτε τις ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης εδώ


 

Social Networking

facebook-icontwitter-icon linkedin skype gm
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης       
Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr

 
Τρίτη
Ιούνιος 2021
15

espa new

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους