Διαδικασίες Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθείται από τους φοιτητές κατά την Έναρξη – Διάρκεια – Ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ των Τμημάτων π.ΤΕΙ ΔΜ


1ο ΣΤΑΔΙΟ: Περίοδος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 • Επικοινωνία φοιτητή με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ)
 • Υποβολή δικαιολογητικών έναρξης Πρακτικής Άσκησης των ενδιαφερόμενων φοιτητών: δείτε τα Έντυπα Έναρξης Πρακτικής Άσκησης που απαιτούνται εδώ
 • Έγκριση των αιτήσεων από τον επιστημονικό υπεύθυνο του κάθε τμήματος (η επιλογή των φοιτητών γίνεται από τις αντίστοιχες τριμελείς επιτροπές Π.Α., λαμβάνοντας υπόψη ακαδημαϊκά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια)
 • Ενημέρωση φοιτητών για τα αποτελέσματα!

Εγκρίθηκε η αίτησή σας; Συγχαρητήρια!


2ο ΣΤΑΔΙΟ: Περίοδος πριν την έναρξη Πρακτικής Άσκησης

 • Παραλαβή της «Ειδικής Σύμβασης Εργασίας» (τέσσερα (4) αντίτυπα, ένα (1) για το φοιτητή, ένα (1) για τον φορέα απασχόλησης και δύο (2) για το ΠΔΜ
 • Έντυπο-Ι: Πληροφοριακά Στοιχεία Ωφελούμενων Προγράμματος. Συμπλήρωση και υπογραφή από τον ασκούμενο/-νη φοιτητή/-τρια
 • Έντυπο Ε3.5 στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»

Υποβολή από τον φορέα απασχόλησης του Εντύπου Ε 3.5 για την αναγγελία σύμβασης πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης

 • Παραλαβή του «Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης», καθώς και επιπλέον εντύπων σχετικών με την ΠΑ (π.χ. ερωτηματολόγια αξιολόγησης)

Ξεκινά η Πρακτική σας Άσκηση! Καλή αρχή!


3ο ΣΤΑΔΙΟ: Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης

 • Συμπλήρωση του «Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης» κατά τη διάρκεια της ΠΑ
 • Υπεύθυνοι της ΠΑ του φοιτητή είναι ο επόπτης που έχει οριστεί από το φορέα απασχόλησης και αντίστοιχα από το Τμήμα προέλευσής του, οι οποίοι επιβλέπουν, καθοδηγούν και επιλύουν τυχόν προβλήματα.

 Ένα βήμα πριν το τέλος της Πρακτικής Άσκησης!


4ο ΣΤΑΔΙΟ: Ολοκλήρωση & Επικύρωση της ΠΑ

 • Συγκέντρωση και κατάθεση δικαιολογητικών για τη λήξη της ΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, δείτε στην ενότητα Ολοκλήρωση Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, επισκεφθείτε το σχετικό σύνδεσμο εδώ

 Συγχαρητήρια!

Ολοκληρώσατε με επιτυχία την Πρακτική σας Άσκηση!!!

 

 

contact

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στο αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Πράξη: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», ΕΣΠΑ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Κοζάνης:

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Κοζάνης: Γιαννάκης Κωνσταντίνος | Τηλ: 2461068064 | e-mail: praktiki@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Κοίλων Κοζάνης ΤΚ 50150 | Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Καστοριάς:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Καστοριάς: Δαρβίδου Κωνσταντία | Τηλ: 2467440004 / 2467087181 | email: praktikikastoria@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Καστοριάς Περιοχή Φούρκα ΤΚ 52100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Φλώρινας:

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Φλώρινας: Στεφανής Φώτιος | Τηλ: 2385054700 | email: praktikiflorina@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Φλώρινας Τέρμα Κοντοπούλου ΤΚ 53100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Γρεβενών:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Γρεβενών: Τεστέμπαση Σοφία | Τηλ: 2462061616 | email: praktikigrevena@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Γρεβενών 6o χλμ Π.Ε.Ο. Γρεβενών-Κοζάνης ΤΚ 51100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Πτολεμαΐδας:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Πτολεμαΐδας: Λαζαρίδου Ερμίνα Τηλ: 2463055303 | email: praktikiptolemaida@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Πτολεμαΐδας Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ ΤΚ 50200| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

Επίσημη σελίδα στο facebook: https://www.facebook.com/praktiki.askisi.teiwm.gr

Για περισσότερες πληροφορίες/θέσεις Πρακτικής Άσκησης:    

 1. πραγματοποιήστε "Εγγραφή/Είσοδο" ΑΤΛΑΣ: Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Φοιτητών ΑΕΙ http://atlas.grnet.gr/
 2. δείτε τις ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης εδώ
 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Μάιος 2024
22

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους