Συμμετέχοντα Τμήματα/Προγράμματα Σπουδών

Στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020, συμμετέχουν τα Τμήματα/Προγράμματα Σπουδών Τ.Ε.:

 

Τμήμα/Πρόγραμμα Σπουδών Τ.Ε.

Επιστημονικός

Υπεύθυνος Τμήματος

Email
Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) Δασυγένης Μηνάς mdasygenis at uowm.gr

Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) 

Γεράρδης Στέφανος

sgerardis at uowm.gr

Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕ Μηχανικών Βιομηχανικού Σχεδιασμού (Κοζάνη)

Ντομοπούλου Ασημίνα adomopoulou at uowm.gr

Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος (Κοζάνη)

Παυλουδάκης Φραγκίσκος fpavloudakis at uowm.gr

Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕ Μηχανικών Αντιρρύπανσης (Κοζάνη)

Τάγαρης Ευθύμιος etagaris at uowm.gr
Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής (Καστοριά) Σταμπουλτζής Μιχαήλ mstampoultzis at uowm.gr 
Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕ Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Καστοριά) Πουλακιδάκος Σταμάτης spoulakidakos at uowm.gr 

Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Αντωνιάδης Ιωάννης iantoniadis at uowm.gr

Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Γουνόπουλος Ηλίας egounopoulos at uowm.gr

Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Κοζάνη)

Κυριαζόπουλος Γεώργιος gkyriazopoulos at uowm.gr
Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕ Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά) Μονοβασίλης Θεόδωρος tmonovasilis at uowm.gr

Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα)

Ζαραλής Κων/νος kzaralis at uowm.gr
Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕ Μαιευτικής (Πτολεμαϊδα)  Σαββίδης Σεραφείμ ssavvidis at uowm.gr

Επικαιροποιημένοι πίνακες (2022) Επιστημονικών Υπευθύνων (ΕΥ) των Προγραμμάτων Σπουδών που συμμετέχουν στο έργο

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Ιούλιος 2024
17

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους