Συμμετέχοντα Τμήματα/Προγράμματα Σπουδών

espa

Στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020, συμμετέχουν τα Τμήματα/Προγράμματα Σπουδών:

 

Τμήμα

Επιστημονικός

Υπεύθυνος Τμήματος

Email
Πρόγραμμα Σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Κοζάνη) Παρίσης Κων/νος kparisis at uowm.gr

Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) (1η κατεύθυνση: Μηχανολόγων Μηχ/κων και 2η κατεύθυνση: Βιομηχανικού Σχεδιασμού)

Πλιάτσιος Αργύριος

apliatsios at uowm.gr

Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Περιβάλλοντος και Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη)

(1η κατεύθυνση: Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος)

Ασβεστά Αργυρώ aasvesta at uowm.gr

Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Περιβάλλοντος και Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη)

(2η κατεύθυνση: Μηχανικών Αντιρρύπανσης)
Τσανακτσίδης Κων/νος ktsanaktsidis at uowm.gr
Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καστοριά) Καλογηράτου Ζαχαρούλα zkalogiratou at uowm.gr 
Πρόγραμμα Σπουδών Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ (Κοζάνη) Κλεφτοδήμος Αλέξανδρος akleftodimos at uowm.gr 

Πρόγραμαμ Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ (Κοζάνη)

Ζησόπουλος Δημήτριος dzisopoulos at uowm.gr

Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ (Γρεβενά)

Γουνόπουλος Ηλίας egounopoulos at uowm.gr

Πρόγραμαμ Σπουδών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕ (Κοζάνη)

Καταραχιά Ανδρονίκη akatarachia at uowm.gr
Π΄ρογραμμα Σπουδών Διεθνούς Εμπορίου ΤΕ (Καστοριά) Μονοβασίλης Θεόδωρος tmonovasilis at uowm.gr

Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕ (Φλώρινα)

(Κατευθύνσεις: 1) Φυτικής Παραγωγής, 2) Ζωϊκής Παραγωγής, 3) Αγροτικής Οικονομίας, 4) Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων)

Λαζαρίδου Θεανώ tlazaridou at uowm.gr
Πρόγραμμα Σπουδών Μαιευτικής ΤΕ (Πτολεμαϊδα)  Σαββίδης Σεραφείμ ssavvidis at uowm.gr

Επικαιροποιημένοι πίνακες (2020) Επιστημονικών Υπευθύνων (ΕΥ) των Προγραμμάτων Σπουδών που συμμετέχουν στο έργο

 

Social Networking

facebook-icontwitter-icon linkedin skype gm
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης       
Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr

 
Τρίτη
Ιούνιος 2021
15

espa new

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους