Γενικές Πληροφορίες

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ιδρυτικού Νόμου 1404/83 και το Π.Δ. 174/85, η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αποτελεί τμήμα του διδακτικού έργου. Η οργανική αυτή ένταξη της ΠΑ μέσα στο πρόγραμμα σπουδών, χαρακτηρίζει τη βαρύτητα και σημασία που έχει ο θεσμός αυτός.

   

Η Πρακτική Άσκηση:
•    είναι υποχρεωτική και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου,
•    διαρκεί 6 μήνες ή 24 ημερολογιακές εβδομάδες πενθήμερης εργασίας και
•    πραγματοποιείται, αφού οι φοιτητές πληρούν τους όρους του τμήματος τους

      (π.χ. απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων και εξάμηνο σπουδών)


Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας εξασφάλισε τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στα πλαίσια των δράσεων που στοχεύουν στην αποτελεσματική και ποιοτική Πρακτική Άσκηση των φοιτητών, αλλά και στην αμφίδρομη κι ουσιαστική επικοινωνία του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με τις επιχειρήσεις/οργανισμούς.

espa

Τα πλαίσια του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ που προβλέπονται συνοπτικά είναι τα εξής:

  1. ΤΟΜΕΙΣ: Το πρόγραμμα επιδοτεί κατά κύριο την Πρακτική Άσκηση που γίνεται σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα. Για την Πρακτική Άσκηση σε Ν.Π.Δ.Δ., επικοινωνήστε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την διαθεσιμότητα θέσεων.
  2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ: Το ποσό των χιλίων εξακοσίων ογδόντα ευρώ το εξάμηνο (280,00 x 6 μήνες=1.680,00€), που είναι η επιδότηση του ασκούμενου φοιτητή από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών, θα κατατίθεται σε ισόποσες δόσεις τμηματικά από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του ασκούμενου φοιτητή. Δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο μία επεξήγηση της αμοιβής των πρακτικά ασκούμενων εδώ
  3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ: Στη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο/η ασκούμενος/-η φοιτητής/-τρια ασφαλίζεται κατά επαγγελματικού κινδύνου και η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και καλύπτεται από κονδύλια της πράξης "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας" του ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" ΕΣΠΑ 2014-2020. 
  4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η ΠΑ θα πρέπει να γίνεται σε επιχειρήσεις/οργανισμούς που το αντικείμενο τους έχει συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών των φοιτητών. Θα ακολουθείται συγκεκριμένο πρόγραμμα ΠΑ για έξι (6) μήνες, το οποίο το παρακολουθεί ο επόπτης επιχείρησης και όλες οι δραστηριότητες καταγράφονται στο «Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης» που χορηγεί το ΤΕΙ ΔΜ.  

Να σημειωθεί ότι η οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης (π.χ. προσφορά θέσεων από επιχειρήσειςαναζήτηση διαθέσιμων θέσεων από φοιτητές κλπ.) γίνεται:

  • με την υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΑΣΤΑ που έχει αναπτυχθεί για αυτό το σκοπό,
  • καθώς και του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ: ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/.
 

contact

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Email: praktiki@teiwm.gr

Τηλ. 24610 68064 | Fax. 24610 28311

Επίσημη σελίδα στο facebook: https://www.facebook.com/praktiki.askisi.teiwm.gr

Για περισσότερες πληροφορίες/θέσεις Πρακτικής Άσκησης:

  1. πραγματοποιήστε "Εγγραφή/Είσοδο" στο Πληροφοριακό Σύστημα https://dasta.teiwm.gr
  2. πραγματοποιήστε "Εγγραφή/Είσοδο" ΑΤΛΑΣ: Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Φοιτητών ΑΕΙ http://atlas.grnet.gr/
  3. δείτε τις ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης εδώ
 

Social Networking

facebook-icontwitter-icon linkedin skype gm
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 24610 68064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 24674 40004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 23850 54700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 24620 61614

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Πέμπτη
Ιούλιος 2022
07

espa new

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους