Συμμετοχή της ΔΑΣΤΑ και των δομών της σε διοργανώσεις/συναντήσεις εργασίας

Ανακοινώνεται η συμμετοχή της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους πράξεων (ΓΔ, ΓΠΑ και ΜΚΕ) στην διημερίδα Διαχείρισης Έργων ΕΠΕΔΒΜ για τα πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Δυτ. Μακεδονίας, Ιόνιο και ΔΠΘ και τα Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Δυτ. Μακεδονίας και Καβάλας που διοργανώθηκε από την ΕΥΔ στα Ιωάννινα στις 19 και 20 Μαΐου 2011.

Συμμετοχή της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ ΔΜ και των επιμέρους πράξεων (ΓΔ, ΓΠΑ και ΜOΚΕ) στην 1η Συνάντηση Εργασίας Δικτύου ΔΑΣΤΑ των Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που διοργανώθηκε την 1η Απριλίου 2011, με πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Πόρων οργανώνεται την 1.4.2011 (στο πλαίσιο ενός σχεδιαζόμενου κύκλου δι-ιδρυματικών Συναντήσεων Εργασίας) για τους Επιστημονικούς Υπευθύνους και τα Στελέχη των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – ΔΑΣΤΑ (Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας) των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ για να διερευνηθούν καίρια ζητήματα των πεδίων δράσης των δομών αυτών, με επίκεντρο την βέλτιστη υποστήριξη του φοιτητή για τη μελλοντική του επαγγελματική σταδιοδρομία.

Συμμετοχή της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ ΔΜ και των επιμέρους πράξεων (ΓΔ, ΓΠΑ και ΜOΚΕ) στην 2η Συνάντηση Εργασίας Δικτύου ΔΑΣΤΑ των Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο στις 5 και 6 Ιουλίου 2012.

Συμμετοχή του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ ΔΜ στη Συνάντηση Εργασίας Δικτύου των ΓΠΑ των Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στα Ιωάννινα στις 29 Οκτωβρίου 2012.

Συμμετοχή του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ ΔΜ στη Συνάντηση Εργασίας Δικτύου των ΓΠΑτων Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που διοργανώθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) στη Θεσσαλονίκη στις 15 Φεβρουαρίου 2013

 

Η ολοήμερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Κτήριο της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συμμετείχαν, σε αυτή, Ιδρυματικά Υπεύθυνοι και εκπρόσωποι των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης είκοσι (20) Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων, κος Ζαχάρακης, εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής, καθώς και εκπρόσωποι του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

Τα θέματα της ατζέντας που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

1) Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών «ΑΤΛΑΣ».

2) Επέκταση Έργων, Θέματα Εποπτείας, Προβλήματα Πρακτικής Άσκησης, Προοπτικές και Βιωσιμότητα της Πρακτικής Άσκησης.

3) Θεσμικό Πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης στα Ιδρύματα.

4) Τα επόμενα βήματα για το Δίκτυο Γραφείων Πρακτικής Άσκησης.

Το συντονισμό της συζήτησης είχε ο Ιδρυματικά Υπεύθυνος του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.», κος Αντώνιος Κορωναίος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας.

Το δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης της χώρας, στοχεύει στην ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και τεχνογνωσίας και προωθεί την ανάπτυξη κοινής κουλτούρας πρακτικής άσκησης μεταξύ των Ανώτατων Ιδρυμάτων της Ελλάδας.

(φωτογραφικό υλικό).

Συμμετοχή του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ ΔΜ στη Συνάντηση Εργασίας Δικτύου των ΓΠΑ των Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ηράκλειο στις 18 Οκτωβρίου 2013.

Δείτε το πρόγραμμα και τη λίστα συμμετεχόντων

Συμμετοχή του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ ΔΜ στη Συνάντηση Εργασίας Δικτύου των ΓΠΑ των Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που διοργανώθηκε από το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες στις 29 Σεπτεμβρίου 2014.

Δείτε το πρόγραμμα και τη λίστα συμμετεχόντων

Συμμετοχή του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ ΔΜ στη Συνάντηση Εργασίας Δικτύου των ΓΠΑ των Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που διοργανώθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα στις 6/3/2015 .

Δείτε το πρόγραμμα

Συμμετοχή του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ ΔΜ στη Συνάντηση Εργασίας Δικτύου των ΓΠΑ των Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που διοργανώθηκε από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα στις 22 Οκτωβρίου 2015.

Δείτε το πρόγραμμα

Συμμετοχή του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ ΔΜ στη Συνάντηση Εργασίας Δικτύου των ΓΠΑ των Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που διοργανώθηκε από το ΑΠΘ στην Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016, στο Αμφιθέατρο Ι του Κτηρίου ΚΕ.Δ.Ε.Α.

Συμμετοχή του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ ΔΜ στη Συνάντηση Εργασίας Δικτύου των ΓΠΑ των Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που διοργανώθηκε από το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Καβάλα την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016, Φουαγιέ Αμφιθέατρο ΤΕΙ ΑΜΘ. Πρόγραμμα

Συμμετοχή του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ ΔΜ στη Συνάντηση Εργασίας Δικτύου των ΓΠΑ των Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών στην Πάτρα την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017, Α' Κτίριο Πρυτανείας. Πρόγραμμα 

Συμμετοχή του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ ΔΜ στη Συνάντηση Εργασίας Δικτύου των ΓΠΑ των Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που διοργανώθηκε από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017, Αίθουσα Τελετών. Πρόγραμμα 

Συμμετοχή του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ ΔΜ στη Συνάντηση Εργασίας Δικτύου των ΓΠΑ των Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στις 22 Σεπτεμβρίου 2017. Πρόγραμμα δείτε εδώ

Συμμετοχή του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ ΔΜ στη Συνάντηση Εργασίας Δικτύου των ΓΠΑ των Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που διοργανώθηκε από το ΤΕΙ Στεράς Ελλάδος, στις 16 Φεβρουαρίου 2018. Πρόγραμμα 

Συμμετοχή του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) ΕΣΠΑ στη Συνάντηση Εργασίας Δικτύου των ΓΠΑ των Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στις 27/9/2018. Πρόγραμμα 

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Παρασκευή
Απρίλιος 2024
12

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους