Στοιχεία Ασκούμενων και Φορέων

Επικαιροποιημένοι πίνακες με στοιχεία ασκουμένων φοιτητών που πραγματοποίησαν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ και των αντίστοιχων φορέων απασχόλησης που έχουν υποδεχθεί φοιτητές για Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ (Ενημέρωση 2/2017)

Α΄ΜΕΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΔΜ - ΚΟΖΑΝΗ | 2010-2013)

Β΄ΜΕΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΔΜ - ΚΟΖΑΝΗ | 2014)

Γ΄ΜΕΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΔΜ - ΚΟΖΑΝΗ | 2015)

Δ΄ΜΕΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΔΜ - ΚΟΖΑΝΗ | 2016)


Α'-Β΄ΜΕΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΔΜ - ΦΛΩΡΙΝΑ | 2010-2014)

Γ' ΜΕΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΔΜ - ΦΛΩΡΙΝΑ | 2015)


Α' ΜΕΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΔΜ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 2010-2013)

Β' ΜΕΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΔΜ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 2014)

Γ' ΜΕΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΔΜ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 2015)


Α' ΜΕΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΔΜ - ΓΡΕΒΕΝΑ | 2010-2013)

Β' ΜΕΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΔΜ - ΓΡΕΒΕΝΑ | 2014)

Γ' ΜΕΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΔΜ - ΓΡΕΒΕΝΑ | 2015)

 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε καταλόγους με φορείς στους οποίους έχουν στο παρελθόν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση φοιτητές του ΤΕΙ ΔΜ, ανά τμήμα.


ΦΟΡΕΙΣ Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

ΦΟΡΕΙΣ Πρακτικής Άσκησης Κατεύθυνσης Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

ΦΟΡΕΙΣ Πρακτικής Άσκησης Κατεύθυνσης Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ

ΦΟΡΕΙΣ Πρακτικής Άσκησης Κατεύθυνσης Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕ

ΦΟΡΕΙΣ Πρακτικής Άσκησης Κατεύθυνσης Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕ

ΦΟΡΕΙΣ Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ

ΦΟΡΕΙΣ Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΦΟΡΕΙΣ Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΦΟΡΕΙΣ Πρακτικής Άσκησης Σχολής Τεχνολόγων Γεωπόνων


Ακολουθούν Βάσεις Δεδομένων Φορέων Επιχειρήσεων (Εξωτερικού και Ελλάδας) που έχει προμηθευτεί το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και είναι στη διάθεση των φοιτητών ΤΕΙ ΔΜ (για να έχετε πρόσβαση στις παρακάτω Βάσεις Δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας praktiki@teiwm.gr | T. 24610.68064)

European Union Companies

Ελληνικές Επιχειρήσεις (κατανενημένες ανά γεωγραφική περιοχή π.χ. Μακεδονία, Αττική, Θεσσαλία, Ήπειρο, Θράκη και ανά νομική μορφή, δηλαδή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ατομικές) 


Επισημαίνεται ότι όλοι οι παραπάνω κατάλογοι έχουν μόνο συμβουλευτικό σκοπό. Οι ενδιαφερόμενοι για πρακτική άσκηση φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν πιθανούς φορείς υποδοχής και θέσεις πρακτικής άσκησης αξιοποιώντας και άλλες πηγές συμβουλευτικής και πληροφόρησης (Καθηγητές Τμήματος, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα "ΔΑΣΤΑ", Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης "ΑΤΛΑΣ" http://atlas.grnet.gr).

 

Social Networking

facebook-icontwitter-icon linkedin skype gm
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης       
Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr

 
Τρίτη
Ιούνιος 2021
15

espa new

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους