Νέα προγράμματα απασχόλησης Φοιτητών - Σπουδαστών Α.Ε.Ι. / Α.Τ.Ε.Ι. από τον όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια

Νέα προγράμματα απασχόλησης Φοιτητών - Σπουδαστών Α.Ε.Ι. / Α.Τ.Ε.Ι. καθώς και θερινής απασχόλησης φοιτητών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Εξωτερικού, ανακοίνωσε ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια.


Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Φοιτητών Α.Ε.Ι. αφορά φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο έτος φοίτησης στη σχολή τους καθώς και μεταπτυχιακούς, η δε περίοδος απασχόλησης περιλαμβάνει το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από 15 Απριλίου έως 10 Ιουνίου.


Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι. αφορά εξάμηνη απασχόληση, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης του προγράμματος σπουδών τους και πραγματοποιείται δυο φορές το χρόνο:

1η περίοδος: Οκτώβριος - Μάρτιος

2η περίοδος: Απρίλιος - Σεπτέμβριος

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές, για την 1η περίοδο από 1η Ιουλίου έως 10 Σεπτεμβρίου και, για τη 2η περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 10 Μαρτίου.

Όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Απασχόλησης, πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά την Αίτηση Φοιτητή – Σπουδαστή Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι και να την αποστείλουν, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση foitites@helpe.gr είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Τμήμα Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου
Χειμάρρας 8Α
Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι
με την ένδειξη: Απασχόληση Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου – Τμήμα Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, τηλ.: 210-6302125, 210-7725113).

Το Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης Φοιτητών προ-Πτυχιακού Επιπέδου αφορά δέκα (10) θέσεις απασχόλησης στους ακόλουθους τομείς εταιρικής δραστηριότητας.


ΔΙΥΛΙΣΗ
Τρεις (3) θέσεις απασχόλησης στην εταιρική δραστηριότητα της Παραγωγής/Διύλισης, οι οποίες αφορούν φοιτητές Χημικούς Μηχανικούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς. Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.:CME).


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Δύο (2) θέσεις απασχόλησης στην εταιρική δραστηριότητα των Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν φοιτητές Οικονομικών Επιστημών στον τομέα των Χρηματοοικονομικών. Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.: FIN).


MARKETING και ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Μία (1) θέση απασχόλησης στην εταιρική δραστηριότητα Marketing και Πωλήσεις, η οποία αφορά φοιτητές Οικονομικών Επιστημών στον τομέα Marketing. Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.: MARK).


ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Δύο (2) θέσεις απασχόλησης στην εταιρική δραστηριότητα Εφοδιασμός & Εμπορία Πετρελαιοειδών, οι οποίες αφορούν φοιτητές Χημικούς Μηχανικούς. Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ.ΔΡΑΣ.:CEF).


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΙΛΟΥ
Δύο (2) θέσεις απασχόλησης στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ομίλου, οι οποίες αφορούν φοιτητές Μηχανικούς και Οικονομικών Επιστημών στον τομέα των Χρηματοοικονομικών. Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΩΔ.ΔΡΑΣ.: SBD).


Η χρονική διάρκεια απασχόλησης του Προγράμματος Θερινής Απασχόλησης Φοιτητών προ-Πτυχιακού Επιπέδου είναι τρεις (3) μήνες.


Ημερομηνία έναρξης προγράμματος: Δευτέρα,1η Ιουλίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν το Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι

Υπόψη Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου

Τμήμα Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου

Με την ένδειξη «Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης Φοιτητών προ-Πτυχιακού Επιπέδου».

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής αιτήσεων: Δευτέρα, 10η Ιουνίου 2013.


Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε έναν μόνο από τους πέντε (5) Τομείς Εταιρικής Δραστηριότητας. (ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.: CME, FIN, MARK, CEF, SBD).


Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και την αίτηση συμμετοχής στα Ελληνικά Πετρέλαια.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ.: 210 63 02 600.

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Δευτέρα
Μάιος 2024
27

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους