Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Εαρινού Εξαμήνου 2023 - ΠΠΣ ΤΕ

 

Λαμβάνοντας υπόψη: α) τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των φοιτητών ΠΑ, στις 10-02-2022, β) τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων των φοιτητών Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2023 και την αξιολόγηση τους από τις Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης των κάτωθι Τμημάτων, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των φοιτητών των Τμημάτων, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας », του Υποέργου 3 «Χρηματοδοτήσεις για την πρακτική άσκηση του ΠΔΜ (Προγράμματα Σπουδών ΤΕ», MIS_5183659, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020 το Εαρινό Εξάμηνο 2023.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν δικαίωμα εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων ΠΑ, να υποβάλουν ένσταση στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων του Τμήματος, με ηλεκτρονικό αίτημα στη Γραμματεία του Τμήματος (email με συνημμένο αρχείο Υπεύθυνη Δήλωση που θα εκδοθεί μέσω gov.gr, όπου απαραιτητα πρέπει να αναφέρουν τον ακριβή λόγο ένστασης).

Παρατίθενται οι κάτωθι προσωρινοί πίνακες των Προγραμμάτων Σπουδών ΤΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας του εαρινού εξαμήνου 2023, πατώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο: 

Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) ΤΕΠροσωρινά ΑποτελέσματαΗμερομηνία ΑνάρτησηςΚαταληκτική Ημερομηνια Ενστάσεων
1. Τμήμα ΗΜΜΥ / ΠΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Μεταφόρτωση  23/02/2023  28/02/2023 
2. Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων / ΠΣ  Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ Μεταφόρτωση 16/02/2023 21/02/2023
3. Τμήμα Χημικών Μηχανικών / ΠΣ Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Μεταφόρτωση 16/02/2023 21/02/2023 
4. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών/ ΠΣ Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Μεταφόρτωση 16/02/2023 21/02/2023 
5. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων /ΠΣ Μηχανικών  Βιομηχανικού Σχεδιασμού  ΤΕ Μεταφόρτωση 16/02/2023 21/02/2023
6. Τμήμα Πληροφορικής / ΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Μεταφόρτωση  20/02/2023 25/02/2023 
7. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων / ΠΣ Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ Μεταφόρτωση  20/02/2023  25/02/2023 
8. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας / ΠΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ (Κοζάνη) Μεταφόρτωση  20/02/2023  25/02/2023
9. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων / ΠΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ (Γρεβενά) Μεταφόρτωση  20/02/2023  25/02/2023 
10. Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής / ΠΣ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕ Μεταφόρτωση  22/02/2023 27/02/2023 
11. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών / ΠΣ Διεθνούς Εμπορίου ΤΕ ----  ----  ----
12. Τμήμα Μαιευτικής /  ΠΣ Μαιευτικής ΤΕ Μεταφόρτωση 07/03/2023 12/03/2023
13. Τμήμα Γεωπονίας / ΠΣ Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕ Μεταφόρτωση  16/02/2023 21/02/2023 

Τα τελικά αποτελέσματα κατάταξης των φοιτητών από τα ανωτέρα Τμήματα ΠΔΜ που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2023 μέσω ΕΣΠΑ , θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες, μετά την παρέλευση των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών των ενστάσεων.

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Δευτέρα
Μάιος 2024
27

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους