Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. (Πολυτεχνική Σχολή) Θεσ/νικη

Η Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. εκδηλώνει το ενδιαφέρον της για την κάλυψη δύο (2) θέσεων πρακτικής άσκησης στον Τομέα Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων.

Συγκεκριμένα οι θέσεις αυτές αφορούν μία (1) στο τμήμα Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων και μία (1) στο τμήμα Συνεργείων και κυκλοφοριακής σύνδεσης .

Τα αντικείμενα των τμημάτων ορίζονται ως :

Τμήμα Πρατηρίων :

  • Μελέτη και αδειοδότηση Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων.
  • Μελέτη και αδειοδότηση Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων.
  • Μελέτη και αδειοδότηση Ενεργητικής/Παθητικής Πυροπροστασίας.
  • Μελέτη και αδειοδότηση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων.
  • Αρχιτεκτονικές Αποτυπώσεις.

Τμήμα Συνεργείων & Κυκλοφοριακών Συνδέσεων :

  • Εκπόνηση μελετών Κυκλοφοριακών Εγκαταστάσεων και συνδέσεων.
  • Σχεδιασμός και αδειοδότηση Συνεργείων και Σταθμών αυτ/των.
  • Σχεδιασμός και αδειοδότηση Εγκαταστάσεων Πλυντηρίων-Λιπαντηρίων.
  • Σχεδιασμός και αδειοδότηση ΙΚΤΕΟ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν ταυτόχρονα το ενδιαφέρον τους για την κάλυψη εκάστης θέσης.

Για περαιτέρω επικοινωνία του τμήματός σας παρακαλώ απευθυνθείτε στον Διευθυντή του Τομέα Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων κ. Χρήστο Καμπέρη

στο email : christos.kamperis@samaras-co.gr

Σχετικοί σύνδεσμοι περί της Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων  φοιτητών : https://www.samaras-co.gr/ και Τομέας ΕΕΟ

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,   


Μιλτιάδης Τσακιρίδης
Μηχανολόγος Μηχανικός
Τομέας Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτηση Οχημάτων
miltiadis.tsakiridis@samaras-co.gr
www.samaras-co.gr

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Δευτέρα
Μάιος 2024
27

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους