Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία SUSTCHEM (Τμ. Μηχ. Ορυκτών Πόρων) Αθήνα

Η εταιρεία SUSTCHEM S.A. ενδιαφέρεται να απασχολήσει τελειόφοιτο του Tμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων για Πρακτική Άσκηση.

 

Περιγραφή δραστηριοτήτων της εταιρείας

  • H SustChem S.A. καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που αφορούν τόσο την αδειοδότηση της εγκατάστασης και τη λειτουργία μιας επιχείρησης, όσο και την αδειοδότηση κυκλοφορίας των προϊόντων της.
  • Συγκεκριμένα, διαθέτει σημαντική γνώση και εμπειρία στην χωροταξική εκτίμηση και αξιολόγηση της καταλληλότητας μιας περιοχής για την εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων, στον σχεδιασμό εγκαταστάσεων (στατικές μελέτες και μελέτες πολιτικού μηχανικού, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές μελέτες, μελέτες αντικεραυνικής προστασίας, έκδοση αδειών δόμησης)  στη σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών (ΜΠΕ), στην εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, στη σύνταξη μελετών πυροπροστασίας (παθητικής και ενεργητικής), πρόληψης ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων και συνθηκών ΑΤΕΧ, καθώς και στη σύνταξη μελετών εξοικονόμησης ενέργειας και στην αειφορία των επιχειρήσεων.
  • Υποστηρίζει τις παραπάνω υπηρεσίες της, με τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη διενέργεια των αντίστοιχων μετρήσεων εκπομπών περιβαλλοντικών παραμέτρων (σκόνης, αερίων ρύπων κ.λπ.) και βλαπτικών παραγόντων εντός των εργοστασιακών χώρων (ισοκινητική μέτρηση, ανεμόμετρα, ηχόμετρα, φωτόμετρα, αναλυτή ενέργειας, αναλυτή αερίων κ.λπ.).
  • Παρέχει οργανωμένες χημικές υπηρεσίες, που ικανοποιούν τόσο τις οριζόντιες απαιτήσεις των κανονισμών REACH/CLP και όλης της συνοδού νομοθεσίας, όσο και τις απαιτήσεις κυκλοφορίας των προϊόντων, όπως καθαριστικών, βιοκτόνων, φυτοπροστατευτικών, λιπασμάτων, ηλεκτρονικών τσιγάρων, φαρμακευτικών, βιοκαυσίμων, ιατροτεχνολογικών και άλλων προϊόντων. Υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην πιστοποίηση των προϊόντων τους με CE, EcoLabel, Carbon Neutral Footprint & Water Footprint, προωθώντας την προσπάθεια των επιχειρήσεων στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς.
  • Τέλος, παρέχει υπηρεσίες προετοιμασίας και υποστήριξης συστημάτων ISO (9001, 14001, 13485, 45001, 50001, 22000, 22716, 39001 κ.α.).
  • Η SustChem S.A. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα Συστήματα Διαχείρισης ISO 9001:2015,  14001:2015, 45001:2018 και 17025:2017, είναι αδειοδοτημένη ως ΕΞΥΠΠ και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών Νομικών Προσώπων.

Για τον πλήρη κατάλογο των υπηρεσιών, μπορείτε να ανατρέξετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.sustchem.gr

 

 

Βιβή Σωμαράκη

Operations & Contracts Specialist

 

SustChem S.A.

3ης Σεπτεμβρίου 144 | 112 51, Αθήνα, Ελλάδα

Τ: +30 210 8252510

W: www.sustchem.gr

E: info@sustchem.gr

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Κυριακή
Ιούνιος 2023
04

espa-logo

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους