>> ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 04/2022 ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ/ ΦΛΩΡΙΝΑ/ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ (εκτός ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Π.Α.)

ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

 

Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες των παρακάτω προγραμμάτων σπουδών που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη υποχρεωτική Πρακτική τους Άσκηση μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», με κωδικό έργου 5033196, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2014-2020» ΕΠΑνΕΚ/ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Ελλάδα ότι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους για την έναρξη της Πρακτικής τους Άσκησης και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται.


Διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ υπάρχουν για τα παρακάτω προγράμματα σπουδών, οπότε αίτηση μπορούν να υποβάλλουν οι φοιτητές/φοιτήτριες που ανήκουν σε αυτά τα προγράμματα σπουδών που αναφέρονται. 

 1. Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καστοριά)
 2. Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων ΤΕ (Καστοριά)
 3. Διεθνούς Εμπορίου ΤΕ (Καστοριά)
 4. Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ (Γρεβενά)
 5. Μαιευτικής ΤΕ (Πτολεμαΐδα)
 6. Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕ (Φλώρινα)
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα Τμήματα στην πόλη της Κοζάνης, δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις Π.Α. ΕΣΠΑ, οπότε δεν θα πρέπει να υποβληθούν αντίστοιχες αιτήσεις 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων & Ημερομηνία Έναρξης Π.Α.:

 • Η πρόσκληση θα είναι ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 01/02/2022 έως και τη Δευτέρα 28/02/2022. Οι αιτήσεις μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν εντός της παραπάνω προθεσμίας. Αιτήσεις μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές. Για δυνατότητα τυχόν παράτασης θα υπάξει εκ νέου ανακοίνωση
 • Ημερομηνία έναρξης Π.Α.: 01/04/2022 και ημερομηνία λήξης Π.Α.: 30/09/2022
 • Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες που διανύουν το 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα που ορίζει το Τμήμα τους (για επιπλέον πληροφορίες/διευκρινίσεις απευθυνθείτε στα αντίστοιχα Γ.Π.Α. ή στο αντίστοιχο Τμήμα). 

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες υποβολής της αίτησης και για τυχόν απορίες/διευκρινίσεις να απευθύνεστε στον υπεύθυνο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, τα στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν στο τέλος της ανακοίνωσης

1. Διαδικασία – Υποβολή Αίτησης και δικαιολογητικών

 

Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά. Τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης δεν θα παραλαμβάνουν δικαιολογητικά δια ζώσης.

Η διαδικασία είναι η εξής:


1.1 Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://rc.uowm.gr/?page_id=73095, αφού συνδεθείτε με τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε Η/Υ συνδεδεμένο στο διαδίκτυο


1.2 Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, συστήνεται ο φοιτητής/φοιτήτρια να έχει στη διάθεσή του τα προσωπικά του στοιχεία για να τα συμπληρώσει στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης, π.χ.

 

 • τον Αριθμό Μητρώου Φοιτητή/τριας,
 • τον Αριθμό ταυτότητας (ή διαβατηρίου),
 • τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ., δηλαδή την εφορία, στην οποία εκδόθηκε το ΑΦΜ σας,
 • τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.),
 • τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α. ΙΚΑ ή Αριθμό Συστήματος ΕΦΚΑ, απαραίτητος για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών (δηλαδή τα ένσημα)) και
 • το IBAN Τραπεζικού Λογαριασμού,

--     επίσης, να έχει στη διάθεσή του, σκαναρισμένη σε .pdf (όχι φωτογραφισμένη) τη Βεβαίωση Αποδοχής από τον Φορέα Απασχόλησης, με υπογραφή/σφραγίδα, ώστε να την αναρτήσει κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης (πατήστε πάνω στον παραπάνω σύνδεσμο για να κατεβάσετε το σχετικό έντυπο της Βεβαίωσης Αποδοχής που θα πρέπει να πάρετε από τον φορέα απασχόλησης),

--    τέλος, να έχει στη διάθεσή του, τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, ώστε να τα αναρτήσει – (δείτε παρακάτω συνολικά τα διαθέσιμα συνοδευτικά δικαιολογητικά που απαιτούνται)


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Σκανάρετε (Όχι φωτογραφισμένο, αλλά σκαναρισμένο σε μορφή pdf) και ανεβάστε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της αίτησης, το έντυπο της Βεβαίωσης Αποδοχής από τον Φορέα Απασχόλησης (κατεβάστε το έντυπο πατώντας πάνω σε αυτό το μπλε  σύνδεσμο) 


Το αρχείο .pdf της βεβαίωσης του φορέα απασχόλησης θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί από το φορέα απασχόλησης (με υπογραφή/σφραγίδα) και να το έχετε διαθέσιμο όταν θα κάνετε υποβολή της αίτησης

 

(υποχρεωτικό*)


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΑΜΑ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ)

Απαραίτητη για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών (ένσημα) από τον ΕΛΚΕ του Π.Δ.Μ. - Η Βεβαίωση Απόδοσης ΑΜΑ ΙΚΑ εκδίδεται και ηλεκτρονικά εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/bebaiose-apographes-eephka 

(υποχρεωτικό*)


IBAN ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Aντίγραφο της  1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού, όπου αναγράφεται το IBAN  με δικαιούχο τον φοιτητή/την φοιτήτρια

(υποχρεωτικό*)


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (προαιρετικά: θα αναρτηθούν μόνο εάν κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια εμπίπτει σε κάποιες από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω) 

Α

 

 

 

 

ΑΝΗΚΩ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ;

 • Εάν «Ναι», upload Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει επιπλέον κοινωνικά κριτήρια των ειδικών περιπτώσεων
 • Εάν «Όχι», τότε δεν χρειάζεται να ανεβάσετε κάποιο σχετικό δικαιολογητικό που να αφορά τα κοινωνικά κριτήρια

a.Πολύτεκνη οικογένεια

(προαιρετικό)

b.Τρίτεκνη οικογένεια

(προαιρετικό)

c.Μονογονεϊκή οικογένεια

(προαιρετικό)

d.Ορφανός/νη από 1 γονέα

(προαιρετικό)

e.Ορφανός/νη από 2 γονείς

(προαιρετικό)

Β

ΕΙΜΑΙ ΑΜΕΑ ή ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ με την αριθμ. Φ.153/146145/Α5 (ΦΕΚ3557/τ.Β’/2019)

Εάν «Ναι», upload του αντίστοιχου αποδεικτικού εγγράφου

(προαιρετικό)

Τα ανωτέρω κριτήρια εφαρμόζονται για την αξιολογική κατάταξη των αιτήσεων φοιτητών/τριων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών Τ.Ε. μέσω ΕΣΠΑ.


1.3 Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιήσει ένας φοιτητής/μία φοιτήτρια πρακτική άσκηση και να λάβει τη σχετική αποζημίωση είναι: α) να μην έχει συμμετάσχει ξανά στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ως φοιτητής/τρια είτε του ίδιου τμήματος είτε άλλου τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ή πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και β) να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης και γ) να μην απασχολείται ήδη σε φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα


1.4 Oι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής ανά Τμήμα/πρόγραμμα σπουδών ΤΕ, σύμφωνα με την ανακοίνωση που αφορά στο εαρινό εξάμηνο 2022, αναφέρονται παρακάτω: Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καστοριά): 7, Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων ΤΕ (Καστοριά): 10, Διεθνούς Εμπορίου ΤΕ (Καστοριά): 1, Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ (Γρεβενά): 11, Μαιευτικής ΤΕ (Πτολεμαΐδα): 15, Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα): 10. Οι θέσεις πρακτικής απευθύνονται για χρήση κατά προτεραιότητα στον ιδιωτικό τομέα και δευτερευόντως στο δημόσιο τομέα.


1.5 H αποζημίωση και η ασφαλιστική κάλυψη των ασκούμενων φοιτητών/φοιτητριών αναφέρονται αναλυτικά στο δείγμα της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας για την Πρακτική Άσκηση που είναι αναρτημένη στην ενότητα https://praktiki-espa.uowm.gr/index.php/2021-03-02-22-33-53.html και αφορά τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα αντίστοιχα.


1.6 Περαιτέρω πληροφορίες για τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος των φοιτητών/φοιτητριών θα δίνονται από τους υπευθύνους των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης και περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης https://praktiki-espa.uowm.gr/ Στο τέλος της ανακοίνωσης, διατίθενται τα στοιχεία επικοινωνίας με το αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (email/τηλέφωνο)

 

2. Αξιολόγηση και ‘Έγκριση αιτήσεων – Κριτήρια Κατάταξης και


2.1 Οι φοιτητές εξουσιοδοτούν με την υποβολή της αίτησης τους, τα αρμόδια Γραφεία Πρακτικής Άσκησης να ζητήσουν από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, την αναλυτική βαθμολογία και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, που θα επιτρέψει την αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια και τις διαδικασίες που αναφέρονται σε αυτή την ανακοίνωση. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι οι φοιτητές δεν χρειάζεται να αποστείλουν Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας ή Βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις έναρξης Πρακτικής Άσκησης.

 

2.2. Μετά την ολοκλήρωση υποβολής των αιτήσεων, αυτές αξιολογούνται από τα αρμόδια όργανα του κάθε Τμήματος, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που έχει θεσπίσει το Τμήμα (αναφέρονται παρακάτω), και σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων ξεπεράσει τις διαθέσιμες θέσεις ανά Πρόγραμμα Σπουδών, επιλέγονται οι φοιτητές/τριες με τη μεγαλύτερη μοριοδότηση που προκύπτει από τον αξιολογικό πίνακα. Τα προσωρινά αποτελέσματα ανακοινώνονται με σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο https://praktiki-espa.uowm.gr/Πρακτική Άσκηση/Αποτελέσματα. Κατόπιν της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων, υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, έχει δικαίωμα υποβολής τεκμηριωμένης ένστασης επί των προσωρινών πινάκων αποτελεσμάτων εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης αυτών. Μετά την εξέταση των πιθανών ενστάσεων από τα αρμόδια όργανα ανακοινώνονται πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων στον ιστότοπο της Πρακτικής Άσκησης https://praktiki-espa.uowm.gr/Πρακτική Άσκηση/Αποτελέσματα.

 

Η αξιολογική κατάταξη των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών/φοιτητριών πραγματοποιείται από την τριμελή επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του κάθε Τμήματος (αποτελούμενη από μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού), η οποία έχει και την ευθύνη για την διαδικασία επιλογής σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν εγκριθεί από τα συμμετέχοντα Τμήματα.


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.)

ΜΟΡΙΑ

1Α. Ακαδημαϊκά – Μέσος Όρος Βαθμολογίας (35%)

 

Μέσος όρος Y βαθμολογίας μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία ο φοιτητής / η φοιτήτρια

Y * 3,5

 

Παράδειγμα

10 x 3,5=35 μόρια

5 x 3,5=17,5 μόρια

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 35 μόρια

Ελάχιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 17,5 μόρια

1Β. Ακαδημαϊκά – Υπολειπόμενα Μαθήματα (30%)

 

Μαθήματα που οφείλει ο φοιτητής /η φοιτήτρια

0 μαθήματα ð 30 μόρια

1 μαθήματα ð 25 μόρια

2 μαθήματα ð 20 μόρια

3 μαθήματα ð 15 μόρια

4 μαθήματα ð 10 μόρια

5 και ανωτέρω μαθήματα ð 0 μόρια

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 30 μόρια

1Γ. Ακαδημαϊκά – Τυπικό Εξάμηνο

(15%)

 

Τυπικό εξάμηνο στο οποίο βρίσκεται ο φοιτητής /η φοιτήτρια

Τυπικό Η’ (8ο) εξάμηνο ð 15 μόρια

Θ’ (9ο) εξάμηνο ð 10 μόρια

Ι’ (10ο) εξάμηνο ð 5 μόρια

11ο και μεγαλύτερο εξάμηνο ð 0 μόρια

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15 μόρια

2Α. Κοινωνικά

(20%)

 

Μέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας ή ορφανός/νη

 

Πολύτεκνη οικογένεια ð 20 μόρια

Τρίτεκνη οικογένεια ð 15 μόρια

Ορφανός/νη από 1 γονέα ð 15 μόρια

Ορφανός/νη από 2 γονείς ð 20 μόρια

Μονογονεϊκή οικογένεια ð 20 μόρια

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 20 μόρια

2Β. Κοινωνικά

ΑΜΕΑ ή προβλημάτων υγείας του ιδίου

Σε περίπτωση σοβαρών παθήσεων υγείας σύμφωνα με την αριθμ. Φ.153/146145/Α5 (ΦΕΚ3557/τ.Β’/2019), ο/η φοιτητής/τρια επιλέγεται απευθείας για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, χωρίς να απαιτηθεί η σχετική αξιολόγηση

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

100

Τα ανωτέρω κριτήρια εφαρμόζονται για την αξιολογική κατάταξη των αιτήσεων φοιτητών/τριων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών Τ.Ε. μέσω ΕΣΠΑ.

 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο/η φοιτητής/τρια με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο κριτήριο 1Α.
 • Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, προηγείται ο/η φοιτητής/τρια με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο κριτήριο 2Α.
 • Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση.

3. Αναζήτηση Φορέων Απασχόλησης

Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να αναζητήσουν πιθανούς φορείς υποδοχής και θέσεις Π.Α. μέσω:

 1. του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης "ΑΤΛΑΣ" http://atlas.grnet.gr/. Οι φορείς απασχόλησης και οι φοιτητές που πραγματοποιούν την ΠΑ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ υποχρεούνται να εγγραφούν/συνδεθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΑΤΛΑΣ» Η υπηρεσία «ΑΤΛΑΣ» (http://atlas.grnet.gr), διασυνδέει τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας με τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (επιχειρήσεις, οργανισμούς, κλπ) σε ένα ενιαίο, κεντρικό σύστημα, προσβάσιμο από όλα τα ιδρύματα και τους φοιτητές.
 2. του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και τις αναρτημένες ανακοινώσεις στον ιστότοπο https://praktiki-espa.uowm.gr/
 3. επίσης, μπορούν κι οι ίδιοι φοιτητές/φοιτήτριες να προτείνουν φορείς απασχόλησης στους οποίους θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις (π.χ. συνάφεια αντικειμένου Πρακτικής Άσκησης με το αντικείμενο σπουδών τους και συναφή ειδικότητα (βαθμίδας ΤΕ/ΠΕ) του υπεύθυνου Επόπτη από τον Φορέα Απασχόλησης με την ειδικότητα του φοιτητή/φοιτήτριας).

Οι υπεύθυνοι του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι στη διάθεση των φοιτητών/φοιτητριών για συμβουλευτική υποστήριξη και για την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στο αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Πράξη: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», ΕΣΠΑ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 


ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Καστοριάς:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Καστοριάς: Δαρβίδου Κωνσταντία | Τηλ: 2467440004 | email: praktikikastoria@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Καστοριάς Περιοχή Φούρκα ΤΚ 52100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Φλώρινας:

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Φλώρινας: Στεφανής Φώτιος | Τηλ: 2385054700 | email: praktikiflorina@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Φλώρινας Τέρμα Κοντοπούλου ΤΚ 53100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Γρεβενών:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Γρεβενών: Τεστέμπαση Σοφία | Τηλ: 2462061614 / 693 252 0901 | email: praktikigrevena@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Γρεβενών 6o χλμ Π.Ε.Ο. Γρεβενών-Κοζάνης ΤΚ 51100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Πτολεμαΐδας:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Πτολεμαΐδας: Λαζαρίδου Ερμίνα Τηλ: 2461068050 | email: praktikiptolemaida@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Πτολεμαΐδας Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ ΤΚ 50200| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

 

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε και βρίσκεται στην ενότητα Πρακτική Άσκηση --> Προσκλήσεις εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Δευτέρα
Μάιος 2024
27

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους