ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 04/2019: Προσωρινά Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Εαρινού Εξαμήνου 2019 Προγραμμάτων Σπουδών ΤΕ του Π.Δ.Μ.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 04/2019, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ λαμβάνοντας υπόψη,

(α) τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων επιλογής των φοιτητών, για εκπόνηση της Πρακτικής τους Άσκησης στο Εαρινό Εξάμηνο 2019 από τα μέλη των Τριμελών Επιτροπών Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων του ΤΕΙ ΔΜ,
(β) ότι οι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις για Πρακτική Άσκηση και
(γ) τον αριθμό των αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ σε σχέση με τον διαθέσιμο αριθμό θέσεων Π.Α.,

 
ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης επιλογής των φοιτητών των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, που πρόκειται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στο Εαρινό Εξάμηνο 2019, μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης των φοιτητών ΠΑ προκύπτουν λόγω ότι οι αιτήσεις των φοιτητών σε ορισμένα τμήματα είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις
 
Οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα εντός 5 ημερών να υποβάλουν ένσταση με αίτηση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στην Πτολεμαΐδα.
 
Παρατίθεται ο παρακάτω προσωρινός πίνακας αξιολόγησης, δείτε το συνημμένο αρχείο εδώ
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΉΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στο αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Πράξη: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», ΕΣΠΑ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Κοζάνης ΤΕΙ ΔΜ
Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Κοζάνης: Κων/νος Γιαννάκης
Τηλ: 2461068064 | Fax: 2461028311 | e-mail: praktiki@teiwm.gr
 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φλώρινας ΤΕΙ ΔΜ
Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Φλώρινας: Φώτιος Στεφανής
Τηλ: 2385045063/ 2385054651 | e-mail: praktiki-florinas@florina.teiwm.gr
 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Καστοριάς ΤΕΙ ΔΜ
Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Καστοριάς: Κων/να Δαρβίδου
Τηλ: 2467087181 | e-mail: darvidou@kastoria.teiwm.gr
 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Γρεβενών ΤΕΙ ΔΜ
Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Γρεβενών: Σοφία Τεστέμπαση
Τηλ: 2462061601 | e-mail: pgteiwm@gmail.com
 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πτολεμαΐδας ΤΕΙ ΔΜ
Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Πτολεμαΐδας: Ερμίνα Λαζαρίδου
Τηλ: 2463055303 | e-mail: praktiki-maia@teiwm.gr
 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Απρίλιος 2024
24

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους