ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 1/10/2021

 

 

Με την ολοκλήρωση του 1ου Σταδίου (δηλαδή της υποβολής των Εντύπων Έναρξης και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (όπως καθορίζεται στην ανακοίνωση), τα επόμενα βήματα έχουν ως εξής:

- Έλεγχος δικαιολογητικών

- Έγκρισης των αιτήσεων έναρξης (έχουν εγκριθεί όλες οι υποβληθείσες αιτήσεις)


Στη συνέχεια (γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου), το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα σας ενημερώσει και θα σας αποστείλει μέσω κούριερ τα παρακάτω: Στάδιο-2ο: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΓΑΝΗ - ΕΝΤΥΠΟΥ Ι - ΑΤΛΑΣ


1Υπογραφή της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας (τέσσερα (4) αντίτυπα διπλής όψεως)

Η παρούσα Ειδική Σύμβαση συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα, ένα για τον φορέα απασχόλησης, ένα για τον/την φοιτητή/φοιτήτρια, ένα για το Τμήμα προέλευσης του/της ασκούμενου/νης κι ένα για το αρχείο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας».

2. Έντυπο-Ι: Πληροφοριακά Στοιχεία Ωφελούμενων Προγράμματος.

Μαζί με τις συμβάσεις, ο ασκούμενος φοιτητής/-τρια θα πρέπει να συμπληρώσει και το Έντυπο-Ι Έναρξης Πληροφοριακά Στοιχεία Ωφελούμενου Προγράμματος

3.   Έντυπο Ε 3.5 στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 

Ο φορέας απασχόλησης θα πρέπει να υποβάλει στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το Έντυπο-Ε 3.5 για την αναγγελία σύμβασης πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης (υπογεγραμμένο και με σφραγίδα από τον φορέα απασχόλησης), το οποίο κατατίθεται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΑΤΛΑΣ"

Ο Φορέας Απασχόλησης οφείλει να εγγραφεί και να πιστοποιηθεί στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών «ΑΤΛΑΣ» (http://atlas.grnet.gr/) καθώς και να αναρτήσει – δημοσιεύσει στο εν λόγω Σύστημα τη θέση Πρακτικής Άσκησης του/της ασκούμενου/νης.

Συνοπτικά, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα, ώστε να πραγματοποιηθεί καταχώρηση της Π.Α. στο σύστημα ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/:

    1. "Είσοδος" του/της φοιτητή/-τριας στο σύστημα "ΑΤΛΑΣ" (με τους κωδικούς από τη Σχολή του και επιλογή ως ιδρύματος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακκεδονίας)
    2. Ενημέρωση του φορέα για την "Εγγραφή" του στο Σύστημα "ΑΤΛΑΣ" και αφού πιστοποιήσει το λογαριασμό του, δημιουργία θέσεως Π.Α. για την ειδικότητα του/της φοιτητή/-τριας και δημοσίευση αυτής.
    3. ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ότι έγιναν οι εγγραφές, ώστε το Γ.Π.Α. να προχωρήσει στη δέσμευση της θέσεως Π.Α. και την αντιστοίχηση της με τον ασκούμενο φοιτητή/-τρια.

Με την ολοκλήρωση και του 2ο Σταδίου, τα παρακάτω έγγραφα πρέπει να επιστραφούν - αποσταλούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (υποχρεωτικά μέσω κούριερ, ώστε να είναι τα πρωτότυπα έγγραφα) :

-          Οι δύο (2) από τις τέσσερις (4) συμβάσεις, με υπογραφές/σφραγίδες (η σύμβαση συντάσσεται σε 4 αντίτυπα, ένα για τον φορέα απασχόλησης, ένα για τον/την φοιτητή/τρια, ένα για το Τμήμα προέλευσης του/της φοιτητή/τριας κι ένα για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

-          Το Έντυπο Ε3.5 του Εργάνη (θα το ζητήσετε απ΄οτον φορέα απασχόλησης)

-          Το Έντυπο-Ι Πληροφοριακά Στοιχεία Ωφελούμενου (συμπλήρωνεται από τον φοιτητή/τρια)

-          Ο κωδικός της δημοσιευμένης θέσης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» (σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες)

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στο αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Πράξη: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», ΕΣΠΑ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Κοζάνης:

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Κοζάνης: Γιαννάκης Κωνσταντίνος | Τηλ: 24610 68064 | e-mail: praktiki@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Κοίλων Κοζάνης ΤΚ 50150 | Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Καστοριάς:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Καστοριάς: Δαρβίδου Κωνσταντία | Τηλ: 2467 440004  | e-mail: praktikikastoria@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Καστοριάς Περιοχή Φούρκα ΤΚ 52100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Φλώρινας:

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Φλώρινας: Στεφανής Φώτιος | Τηλ: 23850 54700 | e-mail: praktikiflorina@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Φλώρινας Τέρμα Κοντοπούλου ΤΚ 53100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Γρεβενών:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Γρεβενών: Τεστέμπαση Σοφία | Τηλ: 24620 61616 | e-mail: praktikigrevena@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Γρεβενών 6o χλμ Π.Ε.Ο. Γρεβενών-Κοζάνης ΤΚ 51100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Πτολεμαΐδας:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Πτολεμαΐδας: Λαζαρίδου Ερμίνα Τηλ: 24630 55303 | e-mail: praktikiptolemaida@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Πτολεμαΐδας Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ ΤΚ 50200| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Δευτέρα
Μάιος 2024
27

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους