Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στoν τραπεζικό οργανισμό "Eurobank"

efgΟ 'Ομιλος Eurobank, ένας από τους πιο δυναμικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με έντονη παρουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προσφέρει τη δυνατότητα απασχόλησης σε φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 2013 ΑΤΕΙ.

Περιοχή:          

Ν. Αττικής, Θεσσαλονίκη, Πάτρα

Κύρια Απασχόληση:

Ανάλογα με το αντικείμενο και τις ανάγκες της Μονάδας στην οποία θα απασχοληθεί ο φοιτητής:

  • Συμμετέχει σε καθημερινές εργασίες και έργα αναλαμβάνοντας υποστηρικτικό ρόλο
  • Βοηθάει και υποστηρίζει την υπόλοιπη ομάδα στην καταχώρηση, επεξεργασία και ανανέωση στοιχείων σε πληροφοριακά συστήματα
  • Συμβάλλει στην προετοιμασία και δημιουργία παρουσιάσεων
Απαραίτητα Προσόντα-Δεξιότητες:
  • Απαραίτητη η φοίτηση σε τμήματα με κατεύθυνση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Χρηματοοικονομική, Πληροφορική, ή άλλες συναφείς ειδικότητες
  • Πολύ καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Πολύ καλή Γνώση Η/Υ και εφαρμογών
  • Επιθυμητή γνώση εξειδικευμένων στατιστικών πακέτων (π.χ. SAS, SPSS), για τις Μονάδες της Eurobank, όπου κρίνεται απαραίτητο
  • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες
  • Έμφαση στην ομαδικότητα και συνεργασία
  • Διάθεση για διεύρυνση των γνωστικών αντικειμένων

Σημείωση: Το Πρόγραμμα Πρακτικής διεξάγεται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς

Οι φοιτητές μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την αποστολή του βιογραφικού τους σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: internship@eurobank.gr, με την ένδειξη «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΤΕΙ».

 

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλ. 210-3357362 ή 210-3357367.

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Δευτέρα
Ιούνιος 2023
05

espa-logo

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους