Επανέναρξη Πρακτικής Άσκησης, την 1/6/2021 _ Διαδικασία στο Π.Σ. Εργάνη _ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ - π.ΤΕΙΔΜ)


Αξιότιμοι κύριοι/Αξιότιμες κυρίες,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα ΦΕΚ 1872/τ.Β'/08.05.2021 και 1866/τ.Β'/07.05.2021, οι πρακτικές μπορούν να επανέλθουν με φυσική παρουσία και ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self test) από τον κορωνοϊό COVID-19, είναι υποχρεωτικός για τους φοιτητές του τελευταίου έτους και επί πτυχίω των προγραμμάτων σπουδών σε όλα τα Τμήματα/Σχολές.

Όμως, για να πραγματοποιηθεί η ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Π.Α.) με φυσική παρουσία, απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες:

A.      1ο ΘΕΜΑ: Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (αφορά μόνο τις πρακτικές που ήταν σε αναστολή κι όχι σε τηλεργασία): 

Σας αποστείλαμε μέσω email το Πρακτικό Έγκρισης τροποποίησης του χρόνου ολοκλήρωσης των συμβάσεων της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών που έχει εγκριθεί από τη συνεδρίαση με αριθμό 408/12-05-2021 της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Οι φορείς απασχόλησης πρέπει να υποβάλλουν, (πριν την έναρξη 1/6/2021) εκ νέου στο Π.Σ. Εργάνη το "ΕΝΤΥΠΟ Ε3.5 Έναρξης/Μεταβολών Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ"

Επειδή στο "Π.Σ. Εργάνη", οι ημερομηνίες διεξαγωγής που είχαν οριστεί κατά την αναγγελία πρόσληψης, ανάλογα την περίπτωση Π.Α. ήταν : 1/10/2020  ή 1//11/2020 (ως ημερομηνία έναρξης) και 31/3/2021 ή 30/4/2021 (αντίστοιχα ως ημερομηνία ολοκλήρωσης), θα πρέπει οι φορείς απασχόλησης να υποβάλλουν, (πριν την έναρξη 1/6/2021) εκ νέου στο Π.Σ. Εργάνη το "Έντυπο Ε3.5 Έναρξης/Μεταβολών Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ" . Kατά την υποβολή του Εντύπου Ε3.5 Ορθής Επανάληψης, θα πρέπει να  γίνει επισύναψη στο Π.Σ. του Πρακτικού που σας αποστέλλουμε (με Αριθμό Εγκριτικής Απόφασης: 96ΔΚ469Β7Κ-Θ86) και να τροποποιηθεί/επικαιροποιηθεί η νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης της Π.Α. (όπως ορίζεται στο Πρακτικό για κάθε περίπτωση Π.Α.), ώστε να επεκταθεί το χρονικό διάστημα της Πρακτικής και να συμπληρωθεί η εξάμηνη διάρκεια της που ορίζεται από το πρόγραμμα σπουδών ΤΕ.
Επίσης, συνιστάται, στο πεδίο «παρατηρήσεις/σημειώσεις» κατά την υποβολή του Έντυπου Ε3.5 να συμπληρωθεί ένα σύντομο επεξηγηματικό κείμενο, όπου θα αναφέρεται ότι: 

"Λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά του COVID και της αναστολής της Π.Α., ορίζεται ως ημερ/νια επανέναρξης 1/6/2021 και ημερ/νια ολοκλήρωσης της Π.Α.  …/…/….."

-          Ως ημερομηνία επανέναρξης ορίζεται η: 1/6/2021

-          Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης: εξαρτάται την κάθε περίπτωση Πρακτικής Άσκησης, δείτε σχετικά παρακάτω και στον πίνακα του Πρακτικού που επισυνάπτεται

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ και ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

  • Έναρξη: 1/10/2020 έως 6/11/2020 – Αναστολή από 7/11/2021 _ Επανέναρξη: 1/6/2021 έως 24/10/2021 (ολοκλήρωση Π.Α. ώστε να ολοκληρωθεί το εξάμηνο)
  • Έναρξη: 1/11/2020 έως 6/11/2020 – Αναστολή από 7/11/2021 _ Επανέναρξη: 1/6/2021 έως 24/11/2021 (ολοκλήρωση Π.Α. ώστε να ολοκληρωθεί το εξάμηνο)

 

B.      2ο ΘΕΜΑ: Self Test (αφορά τις πρακτικές που ήταν σε αναστολή και σε τηλεργασία)

Επίσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ1866/τ.Β'/07.05.2021, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self test) από τον κορωνοϊό COVID-19, είναι υποχρεωτικός για τους φοιτητές του τελευταίου έτους και επί πτυχίω που πραγματοποιούν Π.Α. με φυσική παρουσία καθώς και η δήλωση του αποτελέσματος στην σχετική πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/. Έχουν αποσταλεί τα στοιχεία των ασκούμενων φοιτητών προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της δωρεάν διάθεσης self test μέσω των φαρμακείων στους ασκούμενους φοιτητές/τριες (Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία του ΦΕΚ1866/τ.Β'/07.05.2021 και ΟΔΗΓΙΕΣ-ΓΙΑ-SELF-TESTS.pdf

 

Σας παρακαλούμε, μόλις υποβάλλετε το "ΕΝΤΥΠΟ Ε3.5 /ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ", να μας το προωθήσετε μέσω email, ώστε να αρχειοθετηθεί στο φάκελο Πρακτικής Άσκησης του/της φοιτητή/-τριας.

  • ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ | Κοζάνης: e-mail: praktiki@uowm.gr
  • ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ  | Καστοριάς: e-mail: praktikikastoria@uowm.gr
  • ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ | Φλώρινας: e-mail: praktikiflorina@uowm.gr
  • ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ | Γρεβενών: e-mail: praktikigrevena@uowm.gr
  • ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ | Πτολεμαΐδας: e-mail: praktikiptolemaida@uowm.gr

 

  


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Σάββατο
Ιούνιος 2023
03

espa-logo

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους