Πρακτικές σε αναστολή από 1 Οκτ 2020 και 1 Νοε 2020 και αναμένεται η επανέναρξη τους (σύντομη ενημέρωση)

Για τις πρακτικές που είχαν τεθεί σε αναστολή και πρέπει να πραγματοποιηθεί επανέναρξη με φυσική παρουσία, απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες:

  1. Αρχικά θα πρέπει να εγκριθεί σχετικό Πρακτικό Επανέναρξης κατόπιν συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό το Πρακτικό θα αποτελέσει την Εγκριτική Απόφαση, η οποία στη συνέχεια θα αποσταλεί στους φορείς απασχόλησης, ώστε να υποβάλλουν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το ΕΝΤΥΠΟ Ε3.5 ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ, διορθώνοντας την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Π.Α., καθώς λόγω των μέτρων αναστολής, θα πρέπει να επεκταθεί το χρονικό διάστημα για να συμπληρωθεί η εξάμηνη διάρκεια της Π.Α., σύμφωνα με τα Προγράμματα Σπουδών. Ως πιθανή ημερομηνία επανέναρξης Π.Α. με φυσική παρουσία 01.06.2021
  2. Σύμφωνα με το ΦΕΚ1866/τ.Β'/07.05.2021, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self test) από τον κορωνοϊό COVID-19, είναι υποχρεωτικός για  τους φοιτητές του τελευταίου έτους και επί πτυχίω φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών α' και β' κύκλου σε όλα τα Τμήματα/Σχολές που πραγματοποιούν Π.Α. με φυσική παρουσία και η δήλωση του αποτελέσματος στην σχετική πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/. Γι' αυτό θα πρέπει, παράλληλα να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστολής των στοιχείων των φοιτητών (π.χ. ΑΜΚΑ κλπ) προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τότε θα είναι δυνατή η δωρεάν προμήθεια του self test μέσω των φαρμακείων από τους ασκούμενους φοιτητές.

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διεργασίες από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος θα επανέλθουμε με νέα ανακοίνωση ως προς τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και επανέναρξης νέων και ανεσταλμένων αντίστοιχα πρακτικών ασκήσεων του Προγράμματος ΕΣΠΑ. Οι φοιτητές/φοιτήτριες και οι φορείς υποδοχής αυτών, θα ενημερωθούν εγκαίρως και με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Ιούνιος 2023
07

espa-logo

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους