Ανακοίνωση - σύντομη ενημέρωση για τις αιτήσεις έναρξης Πρακτικής ΕΣΠΑ την 1/4/2021

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις που κατατέθηκαν για Έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ την 1/4/2021 εγκρίθηκαν όλες

Στο επόμενο διάστημα, θα σας ενημερώσουμε ώστε να παραλάβετε τις συμβάσεις (το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου) και τα υπόλοιπα έγγραφα (του 2ου σταδίου).

Οι συμβάσεις αφού υπογραφούν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, θα αποσταλούν μέσω κούριερ στους φοιτητές, ώστε να τις υπογράψουν οι ίδιοι, αλλά και οι φορείς απασχόλησης. Όσοι φοιτητές βρίσκονται στις κατά τόπους πόλεις των σπουδών τους (π.χ. στην Κοζάνη κ.ο.κ.) θα κληθούν να τις παραλάβουν από το αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης


Συνοπτικά θα πρέπει δηλαδή να προχωρήσουμε στο 2ο στάδιο της διαδικασίας έναρξης της Πρακτικής Άσκησης, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Μόλις ολοκληρωθεί το 1ο Στάδιο και λήξει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (όπως καθορίζεται στην ανακοίνωση), το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα σας ενημερώσει για τα παρακάτω: Στάδιο-2ο: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΓΑΝΗ - ΕΝΤΥΠΟΥ Ι - ΑΤΛΑΣ

1Υπογραφή της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας (τέσσερα (4) αντίτυπα διπλής όψεως)

μη συμπληρώνετε / υπογράφετε το ΔΕΙΓΜΑ της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας (αποτελεί ΔΕΙΓΜΑ και έχει αναρτηθεί για να δείτε τους όρους της σύμβασης). Μόλις ολοκληρωθεί το 1ο Στάδιο και λήξει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα αποστείλει τις τέσσερις (4) συμπληρωμένες και σφραγισμένες συμβάσεις από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προς υπογραφή από τους ασκούμενους φοιτητές και τους φορείς απασχόλησης.

Η παρούσα Ειδική Σύμβαση συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα, ένα για τον φορέα απασχόλησης, ένα για τον/την φοιτητή/φοιτήτρια, ένα για το Τμήμα προέλευσης του/της ασκούμενου/νης κι ένα για το αρχείο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας».

2. Έντυπο-Ι: Πληροφοριακά Στοιχεία Ωφελούμενων Προγράμματος.

Μαζί με τις συμβάσεις, ο ασκούμενος φοιτητής/-τρια θα πρέπει να συμπληρώσει και το Έντυπο-Ι Έναρξης Πληροφοριακά Στοιχεία Ωφελούμενου Προγράμματος

3.   Έντυπο Ε 3.5 στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 

Ο φορέας απασχόλησης θα πρέπει να υποβάλει στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το Έντυπο-Ε 3.5 για την αναγγελία σύμβασης πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης (υπογεγραμμένο και με σφραγίδα από τον φορέα απασχόλησης), το οποίο κατατίθεται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΑΤΛΑΣ"

Ο Φορέας Απασχόλησης οφείλει να εγγραφεί και να πιστοποιηθεί στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών «ΑΤΛΑΣ» (http://atlas.grnet.gr/) καθώς και να αναρτήσει – δημοσιεύσει στο εν λόγω Σύστημα τη θέση Πρακτικής Άσκησης του/της ασκούμενου/νης.

Συνοπτικά, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα, ώστε να πραγματοποιηθεί καταχώρηση της Π.Α. στο σύστημα ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/:

    1. "Είσοδος" του/της φοιτητή/-τριας στο σύστημα "ΑΤΛΑΣ" (με τους κωδικούς από τη Σχολή του)
    2. Ενημέρωση του φορέα για την "Εγγραφή" του στο Σύστημα "ΑΤΛΑΣ" και αφού πιστοποιήσει το λογαριασμό του, δημιουργία θέσεως Π.Α. για την ειδικότητα του/της φοιτητή/-τριας και δημοσίευση αυτής.
    3. ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ότι έγιναν οι εγγραφές, ώστε το Γ.Π.Α. να προχωρήσει στη δέσμευση της θέσεως Π.Α. και την αντιστοίχηση της με τον ασκούμενο φοιτητή/-τρια.

Με την ολοκλήρωση του 2ο Σταδίου, τα παρακάτω έγγραφα πρέπει να επιστραφούν - αποσταλούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (υποχρεωτικά μέσω κούριερ, ώστε να είναι τα πρωτότυπα έγγραφα) :

-          Οι δύο (2) από τις τέσσερις (4) συμβάσεις, με υπογραφές/σφραγίδες (η σύμβαση συντάσσεται σε 4 αντίτυπα, ένα για τον φορέα απασχόλησης, ένα για τον/την φοιτητή/τρια, ένα για το Τμήμα προέλευσης του/της φοιτητή/τριας κι ένα για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

-          Το Έντυπο Ε3.5 του Εργάνη

-          Το Έντυπο-Ι Πληροφοριακά Στοιχεία Ωφελούμενου

-          Ο κωδικός της δημοσιευμένης θέσης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ»
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στο αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Πράξη: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», ΕΣΠΑ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Κοζάνης:

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Κοζάνης: Γιαννάκης Κωνσταντίνος | Τηλ: 2461068064 | e-mail: praktiki@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Κοίλων Κοζάνης ΤΚ 50150 | Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Καστοριάς:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Καστοριάς: Δαρβίδου Κωνσταντία | Τηλ: 2467087181 | email: praktikikastoria@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Καστοριάς Περιοχή Φούρκα ΤΚ 52100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Φλώρινας:

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Φλώρινας: Στεφανής Φώτιος | Τηλ: 2385054700 | email: praktikiflorina@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Φλώρινας Τέρμα Κοντοπούλου ΤΚ 53100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Γρεβενών:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Γρεβενών: Τεστέμπαση Σοφία | Τηλ: 2462061616 | email: praktikigrevena@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Γρεβενών 6o χλμ Π.Ε.Ο. Γρεβενών-Κοζάνης ΤΚ 51100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Πτολεμαΐδας:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Πτολεμαΐδας: Λαζαρίδου Ερμίνα Τηλ: 2463055303 | email: praktikiptolemaida@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Πτολεμαΐδας Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ ΤΚ 50200| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Απρίλιος 2024
24

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους