ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΓΡΕΒΕΝΑ-ΦΛΩΡΙΝΑ >>> ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021
logo uowm                                                            logo gpa


Προγράμματα Σπουδών ΤΕ:                      


- Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καστοριά)

- Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων ΤΕ (Καστοριά)

- Διεθνούς Εμπορίου ΤΕ (Καστοριά)


- Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ (Γρεβενά)

- Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕ (Φλώρινα)


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

 

Καλούμε τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με πιθανή ημερομηνία έναρξης, όπως αναφέρεται παρακάτω:

-          1η Περίπτωση - δυνατότητα έναρξης με ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (ΤΗΛΕ-ΕΡΓΑΣΙΑ) 1/4/2021 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ 10/03/2021 

Εφόσον η δια ζώσης πρακτική είναι σε αναστολή και δεν υπάρχει δυνατότητα έναρξης με φυσική παρουσία, η μόνη εναλλακτική στην περίπτωση που τα περιοριστικά μέτρα συνεχίσουν είναι ΜΟΝΟ να ξεκινήσει η Πρακτική Άσκηση με τηλεργασία. Τότε θα καταθέσετε τα δικαιολογητικά έναρξης Π.Α. με τηλεργασία, με προθεσμία υποβολής από 1 μέχρι 10 Μαρτίου για έναρξη 1η Απριλίου!

-Πιθανή έναρξη Π.Α. με τηλεργασία: 1/4/2021

-Προθεσμία υποβολής αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών: από 1 έως 10/3/2021

-    2η Περίπτωση - δυνατότητα έναρξης ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ (ή ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ) -  ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ 01/05/2020 ή 01/06/2021 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ 10/04/2021

Όσον αφορά την ημερομηνία έναρξης Π.Α. με τηλεργασία (η έναρξη πρακτικής με φυσική παρουσία θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις σχετικά με την άρση των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας). Μπορεί η πρακτική άσκηση να ξεκινήσει με τηλεργασία κι εφόσον γίνει άρση των μέτρων αναστολής της δια ζώσης πρακτικής, η εν λόγω πρακτική να συνεχιστεί με φυσική παρουσία.

-Πιθανή έναρξη Π.Α. με τηλεργασία (ή φυσική παρουσία εφόσν επιτραπεί): 1/5/2021 ή 1/6/2021

-Προθεσμία υποβολής αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών: από 1 έως 10/4/2021

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες που διανύουν το 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα που ορίζει το Τμήμα τους (για επιπλέον πληροφορίες/διευκρινίσεις απευθυνθείτε στα Γ.Π.Α. ή στο αντίστοιχο Τμήμα).

 

>> Διαδικασίες, απαραίτητα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες

 

ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Έντυπο Ε01: 

- Αίτηση Φοιτητή/ Φοιτήτριας (συμπληρώνεται από τον φοιτητή/την φοιτήτρια - δείτε το έντυπο της Αίτησης για το αντίστοιχο Τμήμα Σπουδών και κατεβάστε το

2.Έντυπο Ε02: 

-   Βεβαίωση Αποδοχής με τηλεργασία από τον Φορέα Απασχόλησης - Στην περίπτωση της τηλεργασίας ζητείται και Υπεύθυνη Δήλωση του φοιτητή/τριας ή

-    Βεβαίωση Αποδοχής με φυσική παρουσία από τον Φορέα 

επιλέξτε το αντίστοιχο έντυπο: Εναρξη με τηλεργασία ή με φυσική παρουσία

3.Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου από το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ). Η βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά με κωδικούς taxisnet εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/bebaiose-apographes-eephka - δείτε περισσότερες οδηγίες για την έκδοση του ΑΜΑ ΙΚΑ εδώ

4. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με δικαιούχο τον φοιτητή/την φοιτήτρια 

5. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος (φωτοαντίγραφο) του τελευταίου οικονομικού έτους από την ΑΑΔΕ - οικογενειακό και ατομικό - στην περίπτωση που για την ένταξη στην Πρακτική Άσκηση γίνει μοριοδότηση των φοιτητών με εισοδηματικά κριτήρια.

6.(προαιρετικό: μόνο εάν κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει επιπλέον κοινωνικά κριτήρια ειδικών περιπτώσεων (όπως π.χ. αναπηρία φοιτητή ή ατόμου της οικογένειας, ορφάνια από 1 γονέα ή 2 γονείς, πολύτεκνη οικογένεια) 

 

Τα δικαιολογητικά έναρξης Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή να τα κατεβάσετε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα https://praktiki-espa.uowm.gr/


1.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ.Π.Α.

-Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις κατά τις παραπάνω ημερομηνίες καθημερινά και ώρες 09:00 με 14:00.

- Εναλλακτικά, η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων μπορεί να γίνει εντός των προθεσμιών με αποστολή μέσω courier στις αντίστοιχες διευθύνσεις των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης (δείτε στο τέλος του εγγράφου) ή με αποστολή των σκαναρισμένων εγγράφων μέσω email.

- Σε περίπτωση υπολειπόμενων διαθέσιμων θέσεων, υπάρχει δυνατότητα παράτασης προθεσμίας, νέες ημερομηνίες προθεσμίας ή και μεταφοράς θέσεων από Τμήμα σε Τμήμα. Σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων και περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται από τους υπευθύνους του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

- H αποζημίωση και η ασφαλιστική κάλυψη των ασκούμενων φοιτητών/φοιτητριών αναφέρονται αναλυτικά στο δείγμα της σύμβασης που είναι αναρτημένη στη σελίδα https://praktiki-espa.uowm.gr/

- Οι θέσεις αφορούν κατά προτεραιότητα τον ιδιωτικό τομέα και θα διατίθενται μέχρι την πλήρη κάλυψή τους.

- Αναλυτικές πληροφορίες για τις διαδικασίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος των φοιτητών/φοιτητριών θα δίνονται από τους υπευθύνους των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης και περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης https://praktiki-espa.uowm.gr/


2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να αναζητήσουν πιθανούς φορείς υποδοχής και θέσεις Π.Α. μέσω:

  • του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και τις αναρτημένες ανακοινώσεις στον ιστότοπο https://praktiki-espa.uowm.gr/
  • του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης "ΑΤΛΑΣ" http://atlas.grnet.gr/.
  • επίσης, μπορούν κι οι ίδιοι φοιτητές/φοιτήτριες να προτείνουν φορείς απασχόλησης στους οποίους θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις (π.χ. συνάφεια αντικειμένου Πρακτικής Άσκησης με το αντικείμενο σπουδών τους και συναφή ειδικότητα (βαθμίδας ΤΕ/ΠΕ) του υπεύθυνου Επόπτη από τον Φορέα Απασχόλησης με την ειδικότητα του φοιτητή/φοιτήτριας).

Οι υπεύθυνοι του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι στη διάθεση των φοιτητών/φοιτητριών για συμβουλευτική υποστήριξη τόσο όσον αφορά την αναζήτηση φορέων απασχόλησης όσο και για την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


3.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/:

-ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης, είναι απαραίτητη η είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» http://atlas.grnet.gr/. Από την αρχική σελίδα επιλέγετε Εγγραφή/Είσοδος | Προπτυχιακός Φοιτητής | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (χωρίς την ένδειξη π.ΤΕΙΔΜ) | Σύνδεση με τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού που έχουν δοθεί για την Ηλεκτρονική Γραμματεία. Στη συνέχεια, κάνετε μια τυπική επιβεβαίωση των στοιχείων σας, όπως προβάλλονται από το σύστημα.

-ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ: Οι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές για Πρακτική Άσκηση, οφείλουν υποχρεωτικά να εγγραφούν και να πιστοποιηθούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υ.Π.Ε.Θ. http://atlas.grnet.gr/ (Όσοι Φορείς έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο σύστημα, δεν απαιτείται η ενέργεια αυτή). Απαραίτητη ενέργεια για όλους τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης είναι η δημιουργία κωδικού θέσης Πρακτικής Άσκησης και η δημοσίευσή της στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ.

-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Στη συνέχεια, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης προχωρά σε δέσμευση της θέσεως της ΠΑ και αντιστοίχηση με τον ασκούμενο φοιτητή/φοιτήτρια. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την καταγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής του συστήματος ΑΤΛΑΣ τηλ. 210-7724390 http://atlas.grnet.gr/ (email: helpdek@atlas.grnet.gr">helpdek@atlas.grnet.gr) ή με το αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

>> Αξιολόγηση και ‘Έγκριση αιτήσεων – Κριτήρια Επιλογής

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών/φοιτητριών πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του κάθε Τμήματος (αποτελούμενη από μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος), η οποία έχει και την ευθύνη για την διαδικασία επιλογής.

 

Πρωταρχικά κριτήρια για την έγκριση των αιτήσεων αποτελούν


i.Η συνάφεια αντικειμένου του φορέα απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή/της φοιτήτριας και

ii.η συνάφεια της ειδικότητας του επόπτη που ορίζεται από την πλευρά του φορέα απασχόλησης ως υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης (βαθμίδας ΤΕ/ΠΕ)

 

Μόνο στην περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των υποβληθέντων αιτήσεων σε σχέση με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε η τριμελής επιτροπή που έχει οριστεί ανά πρόγραμμα σπουδών ΤΕ/Τμήμα προχωρά στην αξιολόγηση των αιτήσεων βάσει των κριτηρίων επιλογής (οικονομικά, ακαδημαϊκά, κοινωνικά) που έχει θεσπίσει το κάθε Τμήμα. Γενικά τα κριτήρια αυτά κατανέμονται σε κατηγορίες και περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπο https://praktiki-espa.uowm.gr/ στο πεδίο “Κριτήρια επιλογής φοιτητών

Κατόπιν της αξιολόγησης των αιτήσεων, εγκρίνονται οι αιτήσεις των φοιτητών/φοιτητριών που πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει των οριζόμενων ανά Τμήμα κριτηρίων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και επικυρώνονται τα αποτελέσματα με πρακτικό της αντίστοιχης τριμελής επιτροπής του Τμήματος. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο https://praktiki-espa.uowm.gr/Πρακτική Άσκηση/Αποτελέσματα) και ακολούθως συνολικά οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω email ή/και τηλεφωνικής επικοινωνίας). Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στο αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Πράξη: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», ΕΣΠΑ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Καστοριάς:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Καστοριάς: Δαρβίδου Κωνσταντία | Τηλ: 2467087181 | email: praktikikastoria@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Καστοριάς Περιοχή Φούρκα ΤΚ 52100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Φλώρινας:

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Φλώρινας: Στεφανής Φώτιος | Τηλ: 2385054700 | email: praktikiflorina@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Φλώρινας Τέρμα Κοντοπούλου ΤΚ 53100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Γρεβενών:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Γρεβενών: Τεστέμπαση Σοφία | Τηλ: 2462061616 | email: praktikigrevena@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Γρεβενών 6o χλμ Π.Ε.Ο. Γρεβενών-Κοζάνης ΤΚ 51100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Μάιος 2024
22

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους