ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 06/2021 και 07/2021 - ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.

Για όσο ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ είναι σε αναστολή. Επομένως, η έναρξη Π.Α. με φυσική παρουσία θα μπορεί να ξεκινήσει μόλις επιτραπεί βάσει ΦΕΚ. Προς το παρόν δεν μπορεί να δοθεί ακριβή ημερομηνία έναρξης. 

 • ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΌ 01/03/2021 ΜΕΧΡΙ 15/03/2021  
 • ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: ΜΟΛΙΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΒΑΣΕΙ ΦΕΚ 

Όσον αφορά την ημερομηνία έναρξης δια ζώσης Π.Α. (με φυσική παρουσία), δεν γνωρίζουμε ακόμη ακριβή ημερομηνία, εξαρτάται τις αποφάσεις τις Κυβέρνησης κι όταν αυτό θα επιτραπεί (με πιθανή ημερομηνία: την 1/6/2021 ή 1/7/2021).

Συνιστάται εσείς να προχωρήσετε στην επικοινωνία με τις ιδιωτικές κλινικές και με τα δημόσια νοσοκομεία (της περιφέρειας κυρίως) για διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης, καθώς και στην προετοιμασία συγκέντρωσης των σχετικών δικαιολογητικών έναρξης (θα υπάρξει εκ νέου σχετική ανακοίνωση στη σελίδα https://praktiki-espa.uowm.gr/). 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Γενικά, για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, θα πρέπει να καταθέσει εντός των προθεσμιών που θα ανακοινωθούν στη σελίδα https://praktiki-espa.uowm.gr/, τα παρακάτω έγγραφα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Π.Α.

 1. Αίτηση Φοιτητή/Φοιτήτριας Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (Έντυπο Ε01- συμπληρώνεται από τον φοιτητή/τρια)
 2. Αίτηση Φοιτητή/Φοιτήτριας από την γραμματεία του Τμήματος όπου θα δηλώσετε με σειρά προτεραιότητας 3 νοσοκομεία της επιλογής σας (είτε στην ίδια πόλη είτε σε διαφορετικές) (ΠΡΟΣΟΧΗ θα την αποστέλλετε τόσο στο email της γραμματείας mw@uowm.gr για πρωτοκόλληση όσο και στην υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, κ.Λαζαρίδου Ερμίνα στο email praktikiptolemaida@uowm.gr)
 3. Βεβαίωση Αποδοχής από τον Φορέα Απασχόλησης (Έντυπο Ε02) - το συμπληρώνει το νοσοκομείο / ιδιωτική κλινική. Σε περιπτώσεις που τα νοσοκομεία αρνούνται να το συμπληρώσουν θα επικοινωνεί η κ.Λαζαρίδου μαζί τους. Από τις ιδιωτικές κλινικές είναι απαραίτητο αυτό το έγγραφο
 4. Φωτοτυπία της Βεβαίωσης Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου από το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) (είναι απαραίτητο για την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών)-εάν για πρώτη φορά θα εργαστείτε πρέπει να βγάλετε αυτόν τον αριθμό μέσω ΙΚΑ . Παρακαλώ ενημερωθείτε από κάποιο υποκατάστημα για τον τρόπο που μπορείτε να το κάνετε ηλεκτρονικά - Η βεβαίωση εκδίδεται εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/bebaiose-apographes-eephka - δείτε περισσότερες οδηγίες για την έκδοση του ΑΜΑ ΙΚΑ εδώ
 5. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με δικαιούχο τον φοιτητή/τριας ή οποιοδήποτε άλλα αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού, οπου να αναγραφεται το IBAN
 6. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος - Οικογενειακό (και ατομικό) του τελευταίου οικονομικού έτους (φωτοαντίγραφο Φ/Α). Σε περιπτώσεις που κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια είναι παντρεμένος/νη προσκομίζει το εκκαθαριστικό του 2019 το δικό του και του/της συζύγου του
 7. (προαιρετικό)_Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει επιπλέον κοινωνικά κριτήρια ειδικών περιπτώσεων (όπως π.χ. αναπηρία φοιτητή ή ατόμου της οικογένειας, ορφάνια από 1 γονέα ή 2 γονείς, πολύτεκνη οικογένεια - πρόσφατο)
 8. Βεβαίωση σπουδών με τον αριθμό μαθημάτων που έχετε περάσει στο σύνολό τους (εσωτερικό έγγραφο το οποίο το παίρνετε μέσω της γραμματείας του Τμήματος)

-Τα έντυπα, αλλά και αρκετές πληροφορίες για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ θα βρείτε στον σύνδεσμο: Έντυπα Έναρξης Πρακτικής Άσκησης

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – (με έμφαση στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ)

Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να αναζητήσουν πιθανούς Φορείς Απασχόλησης και θέσεις Π.Α. μέσω του γραφείου εκπαίδευσης ή προσωπικού ή πρακτικής των νοσοκομείων/ιδιωτικών κλινικών. Οι υπεύθυνοι του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι στη διάθεση των φοιτητών/φοιτητριών για συμβουλευτική υποστήριξη τόσο όσον αφορά την αναζήτηση φορέων απασχόλησης όσο και για την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 

 • η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων μπορεί να γίνει εντός της προθεσμίας
 • μέσω courier στις αντίστοιχες διευθύνσεις των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης (δείτε στο τέλος της ανακοίνωσης) ή
 • με αποστολή μέσω email των σκαναρισμένων εγγράφων σε μορφή .pdf (όχι αρχεία εικόνας)

 


Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τμήμα/Πρόγραμμα Σπουδών Μαιευτικής Τ.Ε. στην Πτολεμαΐδα για έναρξη Πρακτικής Άσκησης την 1η Ιουνίου 2021 με φυσική παρουσία (δια ζώσης), μέσω του του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους 

 • Πρόσκληση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Μαιευτικής Τ.Ε. στην Πτολεμαΐδα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, δείτε εδώ

Παρακαλείσθε να επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά ή/και τηλεφωνικά (δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ | Πτολεμαΐδας:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ Πτολεμαΐδας: Λαζαρίδου Ερμίνα

Τηλ: 2463055303 | e-mail: praktikiptolemaida@uowm.gr (όλα τα έγγραφα) και στο mw@uowm.gr (την αίτηση πρακτικής μόνο)

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Πτολεμαΐδας Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ ΤΚ 50200| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Μάιος 2024
22

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους