ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 02/2021 ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Τ.Ε. ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Προγράμματα Σπουδών ΤΕ:                      

 

- Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ (Γρεβενά)

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε. ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΙΑ 01/02/2021

 

Καλούμε τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών ΤΕ στα Γρεβενά που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με πιθανή ημερομηνία έναρξης, όπως αναφέρεται παρακάτω:

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα νομοθεσία σχετικά με τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας», η δια ζώσης πρακτική είναι σε αναστολή και δίνεται μόνο η δυνατότητα έναρξης πρακτικής άσκησης με εξ αποστάσεως μεθόδους (τηλεργασία). Με την άρση των μέτρων αναστολής της δια ζώσης Πρακτικής Άσκησης, η εν λόγω πρακτική θα μπορεί να συνεχιστεί η διεξαγωγή με φυσική παρουσία

-Ημερομηνία έναρξης Π.Α. με εξ αποστάσεως μεθόδους (τηλεργασία): 1/2/2021

-Προθεσμία υποβολής αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών: από 1 έως 10/01/2021

>> Επίσης, όσοι από τους φοιτητές και φοιτήτριες είχαν δρομολογήσει τα δικαιολογητικά έναρξης Πρακτικής Άσκησης το χρονικό διάστημα μεταξύ 1 έως 10/11/2020 για έναρξη 1/12/2020, αλλά λόγω των περιοριστικών μέτρων σταμάτησε η διαδικασία έναρξης (σύμφωνα με το ΦΕΚ 4899)* και η Πρακτική Άσκηση τέθηκε σε αναστολή, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να ξεκινήσουν την 01/02/2021

*(Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 71342/2020 (ΦΕΚ 4899/τ. Β’/06-11-2020), “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020”, που ορίζει για το πεδίο δραστηριότητας 9. “Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), και διευκρινιστική εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: "Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899)")

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες που διανύουν το 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα που ορίζει το Τμήμα τους (για επιπλέον πληροφορίες/διευκρινίσεις απευθυνθείτε στα Γ.Π.Α. ή στα αντίστοιχα Τμήματα).

>> Διαδικασίες, απαραίτητα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες

 

ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Έντυπο Ε01: Αίτηση Φοιτητή/ Φοιτήτριας (συμπληρώνεται από τον φοιτητή/την φοιτήτρια - δείτε το έντυπο της Αίτησης για το αντίστοιχο Τμήμα Σπουδών και κατεβάστε το

2.Έντυπο Ε02: Βεβαίωση Αποδοχής με τηλεργασία από τον Φορέα Απασχόλησης - Στην περίπτωση της τηλεργασίας ζητείται και Υπεύθυνη Δήλωση του φοιτητή/τριας ή δείτε το έντυπο της Βεβαίωσης έναρξης με τηλεργασία

3.Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου από το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ). Η βεβαίωση εκδίδεται εδώ:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/bebaiose-apographes-eephka

δείτε περισσότερες οδηγίες για την έκδοση του ΑΜΑ ΙΚΑ εδώ

4.Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με δικαιούχο τον φοιτητή/την φοιτήτρια 

5.Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος (φωτοαντίγραφο) του τελευταίου οικονομικού έτους από την ΑΑΔΕ - οικογενειακό και ατομικό - στην περίπτωση που για την ένταξη στην Πρακτική Άσκηση γίνει μοριοδότηση των φοιτητών με εισοδηματικά κριτήρια.

6.(προαιρετικό) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει επιπλέον κοινωνικά κριτήρια ειδικών περιπτώσεων (όπως π.χ. αναπηρία φοιτητή ή ατόμου της οικογένειας, ορφάνια από 1 γονέα ή 2 γονείς, πολύτεκνη οικογένεια)

 

Τα δικαιολογητικά έναρξης Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή να τα κατεβάσετε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα https://praktiki-espa.uowm.gr/


1.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ.Π.Α.

-        Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις κατά τις παραπάνω ημερομηνίες καθημερινά και ώρες 09:00 με 14:00.

-      Εναλλακτικά, η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων μπορεί να γίνει εντός των προθεσμιών με αποστολή μέσω courier στις αντίστοιχες διευθύνσεις των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης (δείτε στο τέλος του εγγράφου) ή με αποστολή των σκαναρισμένων εγγράφων μέσω email.

-   H αποζημίωση και η ασφαλιστική κάλυψη των ασκούμενων φοιτητών/φοιτητριών αναφέρονται αναλυτικά στο δείγμα της σύμβασης που είναι αναρτημένη στη σελίδα https://praktiki-espa.uowm.gr/

-    Οι διαθέσιμες θέσεις στο πρόγραμμα σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ στα Γρεβενά για τη δεδομένη περίοδο σύμφωνα με την πρόσκληση που αφορά την έναρξη 1/2/2021, αναφέρονται παρακάτω: Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ (Γρεβενά): 37

-    Αναλυτικές πληροφορίες για τις διαδικασίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος των φοιτητών/φοιτητριών θα δίνονται από τους υπευθύνους των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης και περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης https://praktiki-espa.uowm.gr/


2.ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

  • Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να αναζητήσουν πιθανούς φορείς υποδοχής και θέσεις Π.Α. μέσω:
  •          του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και τις αναρτημένες ανακοινώσεις στον ιστότοπο https://praktiki-espa.uowm.gr/
  •          του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης "ΑΤΛΑΣ" http://atlas.grnet.gr/.
  •        επίσης, μπορούν κι οι ίδιοι φοιτητές/φοιτήτριες να προτείνουν φορείς απασχόλησης στους οποίους θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις (π.χ. συνάφεια αντικειμένου Πρακτικής Άσκησης με το αντικείμενο σπουδών τους και συναφή ειδικότητα (βαθμίδας ΤΕ/ΠΕ) του υπεύθυνου Επόπτη από τον Φορέα Απασχόλησης με την ειδικότητα του φοιτητή/φοιτήτριας).

Οι υπεύθυνοι του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι στη διάθεση των φοιτητών/φοιτητριών για συμβουλευτική υποστήριξη τόσο όσον αφορά την αναζήτηση φορέων απασχόλησης όσο και για την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος


3.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/:

-    ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης, είναι απαραίτητη η είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» http://atlas.grnet.gr/. Από την αρχική σελίδα επιλέγετε Εγγραφή/Είσοδος | Προπτυχιακός Φοιτητής | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (χωρίς την ένδειξη π.ΤΕΙΔΜ) | Σύνδεση με τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού που έχουν δοθεί για την Ηλεκτρονική Γραμματεία. Στη συνέχεια, κάνετε μια τυπική επιβεβαίωση των στοιχείων σας, όπως προβάλλονται από το σύστημα.

-    ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ: Οι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές για Πρακτική Άσκηση, οφείλουν υποχρεωτικά να εγγραφούν και να πιστοποιηθούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υ.Π.Ε.Θ. http://atlas.grnet.gr/ (Όσοι Φορείς έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο σύστημα, δεν απαιτείται η ενέργεια αυτή). Απαραίτητη ενέργεια για όλους τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης είναι η δημιουργία κωδικού θέσης Πρακτικής Άσκησης και η δημοσίευσή της στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ.

-        ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Στη συνέχεια, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης προχωρά σε δέσμευση της θέσεως της ΠΑ και αντιστοίχηση με τον ασκούμενο φοιτητή/φοιτήτρια. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την καταγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής του συστήματος ΑΤΛΑΣ τηλ. 210-7724390 http://atlas.grnet.gr/ (email: helpdesk@atlas.grnet.gr">helpdesk@atlas.grnet.gr) ή με το αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

>> Αξιολόγηση και ‘Έγκριση αιτήσεων – Κριτήρια Επιλογής

Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των υποβληθέντων αιτήσεων σε σχέση με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε πραγματοποιείται αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών/φοιτητριών, προκειμένου να γίνει η επιλογή. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του κάθε Τμήματος (αποτελούμενη από μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος), η οποία έχει και την ευθύνη για την διαδικασία επιλογή και βασίζεται σε κριτήρια αξιολόγησης τριών βασικών κατηγοριών (οικονομικά, ακαδημαϊκά, κοινωνικά) που έχει θεσπίσει το κάθε Τμήμα. Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια αξιολόγησης υπάρχουν στον ιστότοπο https://praktiki-espa.uowm.gr/ στο πεδίο “Κριτήρια επιλογής φοιτητών”. Κατόπιν εφαρμογής της αξιολόγησης των αιτήσεων, εγκρίνονται οι αιτήσεις των φοιτητών/φοιτητριών που πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει των οριζόμενων ανά Τμήμα κριτηρίων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και επικυρώνονται τα αποτελέσματα με πρακτικό της αντίστοιχης τριμελής επιτροπής του Τμήματος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η επιλογή θα γίνει κατόπιν δημόσιας κλήρωσης. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στον ιστότοπο https://praktiki-espa.uowm.gr/Πρακτική Άσκηση/Αποτελέσματα) και ακολούθως οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω email ή/και τηλεφωνικής επικοινωνίας). Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στο αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Πράξη: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», ΕΣΠΑ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Γρεβενών:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Γρεβενών: Τεστέμπαση Σοφία | Τηλ: 2462061616 | email: praktikigrevena@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Γρεβενών 6o χλμ Π.Ε.Ο. Γρεβενών-Κοζάνης ΤΚ 51100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

 


Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ


 

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Μάιος 2024
22

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους