Δευκρινίσεις για την διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης με μεθόδους εξ αποστάσεως (τηλε- εργασία)

Σας ενημερώνουμε ότι η Πρακτική Άσκηση (με φυσική παρουσία) αναστέλλεται, λόγω των εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού SARS–Cov-2, από 9/11/2020 έως και 30/11/2020 και με τυχόν παράταση ισχύος των μέτρων.

  • (ΣΧΕΤΙΚΟ: ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 (Β ’4899)
  • Για να κατεβάσετε την Κοινή Υπουργική Απόφαση Β΄4899 πατήστε εδώ

 

Νέες διευκρινίσεις για την διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης με μεθόδους εξ αποστάσεως (τηλε- εργασία)

  • Σας ενημερώνουμε για τη δημοσίευση της υπ.αριθμ. 383/10-11-2020 εγκυκλίου του Υφυπουργού κ. Β. Διγαλάκη, Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄4899) σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως (τηλεργασίας) υπό προϋποθέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση ή τυχόν παράταση της ισχύος αυτής. Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης δεν δύναται να πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις με τη μέθοδο εξ αποστάσεως.
  • Για να κατεβάσετε την Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β ’4899) πατήστε εδώ (α' αγκύκλιος) και εδώ (β' εγκύκλιος)


  •  

  •  

 

  •  

  •  

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Παρασκευή
Απρίλιος 2024
12

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους