Ολοκλήρωση Π.Α. - Υποβολή Δικαιολογητικών Ολοκλήρωσης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  Π.Α. 

Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ), οι φοιτητές πρέπει να αποστείλουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:

1.Βεβαίωση Ολοκλήρωσης από το φορέα απασχόλησης για τα χρονικά διαστήματα που πραγματοποιήθηκε η Π.Α.

2.Έντυπο Ε3.5 για τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης που έχει υποβληθεί στην πλατφόρμα "ΕΡΓΑΝΗ" με υπογραφή/σφραγίδα φορέα απασχόλησης

Ο φορέας απασχόλησης θα πρέπει να υποβάλλει το έντυπο Ε3.5. λήξης στο Εργάνη με ημερομηνία λήξης, σύμφωνα με το Πρακτικό Έγκρισης που σας είχαμε αποστείλει. Το Πρακτικό αυτό, επίσης, μπορεί να επισυναφθεί στο Εργάνη κατά την διαδικασία υποβολής του εντύπου λήξης. 

3.Αποδεικτικά παραστατικών πληρωμής από την πλευρά του φορέα απασχόλησης (π.χ. τραπεζικά καταθετήρια)

4.Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (με υπογραφή/σφραγίδα)

Θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο αντίστοιχα για τα χρονικά διαστήματα που πραγματοποιήθηκε η Π.Α. και να περιλαμβάνει τελική έκθεση εργασιακών εμπειριών του ασκούμενου και τελική έκθεση αξιολόγησης από τον φορέα απασχόλησης

5.Έντυπο-ΙΙ Λήξης Προγράμματος Πληροφοριακών Στοιχείων Ωφελούμενων (από τον/την φοιτητή/-τρια)

6. Έκθεση αξιολόγησης του επόπτη φορέα απασχόλησης (φωτοτυπία από σελ16 ή σε ξεχωριστή σελίδα Α4)

7.Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης (συμπληρωμένα από τον/την φοιτητή/-τρια κι από τον φορέα απασχόλησης)

8.Τεχνική Έκθεση (αφορά μόνο το Τμήμα Μηχ/γων Μηχ/κων & Βιομηχανικού Σχεδιασμού)


Δείτε και κατεβάστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης Π.Α.: https://dasta.teiwm.gr/index.php/gpaanaoucements/28-general/2619-ggg------82019--92019.html


 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Δευτέρα
Μάιος 2024
27

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους