Έναρξη Π.Α. ΕΣΠΑ από 1/6/2020 αντί για 1/4/2020

Στο πλαίσιο της επανέναρξης της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών μας, κατόπιν της άρσης των μέτρων αναστολής, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

  1. Οι συμβάσεις Πρακτικής Άσκησης είχαν ήδη αποσταλεί υπογεγραμμένες από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) πριν την λήψη των περιοριστικών μέτρων. Αλλαγή στις ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης (1/4/2020 – 30/6/2020) των συμβάσεων σε 1/6/2020 – 30/11/2020
  2. Στη συνέχεια αφού υπογραφούν και οι τέσσερις συμβάσεις από τον φορέα απασχόλησης και τον/την ασκούμενο/-νη φοιτητή/φοιτήτρια, θα κρατήσει ο κάθε συμβαλλόμενος από ένα αντίτυπο και οι δύο (2) συμβάσεις θα επιστραφούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠΔΜ.
  3. Επίσης, σας αποστέλλουμε το Πρακτικό Έγκρισης της επιτροπής ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναφέρει το χρονικό πλαίσιο διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης, καθώς και τον αριθμό εγκριτικής απόφασης: ΨΓ74469Β7Κ-ΩΜ8 που θα συμπληρώσετε στο αντίστοιχο πεδίο που θα σας ζητηθεί κατά την υποβολή του «Εντύπου Ε3.5.» στο Π.Σ. Εργάνη για την έναρξη της Π.Α.

 

ΕΡΓΑΝΗ: ΕΝΤΥΠΟ Ε3.5

Όσον αφορά την υποβολή εντύπου Ε3.5 στο Πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

  • σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (ΦΕΚ Β’ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού»οι φορείς που απασχολούν φοιτητές πρακτικής άσκησης απαιτείται να ενημερώνουν σχετικά την πλατφόρμα «ΕΡΓΑΝΗ» με την συμπλήρωση του εντύπου Ε3.5. Μάλιστα, η αναγγελία έναρξης της σύμβασης πρέπει να προηγηθεί της έναρξης της πρακτικής.
  • θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3.5 για έναρξη, μεταβολή, λήξη πρακτικής άσκησης.  Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 θα πρέπει να είναι συνημμένη η σύμβαση πρακτικής άσκησης υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, το φοιτητή και το εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΙΕΚ,ΤΕΙ,ΑΕΙ) ή η εγκριτική απόφαση πρακτικής Άσκησης (αριθμός εγκριτικής απόφασης: ΨΓ74469Β7Κ-ΩΜ8)
  • Τα έντυπα υποβάλλονται το αργότερο πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης στο χώρο εργασίας. Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της πρακτικής άσκησης, τα έντυπα υποβάλλονται το αργότερο σε 4 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία διακοπής ή λήξης. Σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου (οργάνωση χρόνου πρακτικής άσκησης) τα έντυπα υποβάλλονται ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την ημέρα της αλλαγής και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανάληψη υπηρεσίας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τα έντυπα υποβάλλονται χειρόγραφα στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες ΣΕΠΕ / ΟΑΕΔ με τις ανάλογες προβλεπόμενες κυρώσεις.

 

Εν κατακλείδι στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Δ/νση: Κοίλα Κοζάνης 50100), θα πρέπει να επιστραφούν/αποσταλούν:

  • οι δύο (2) συμβάσεις, με υπογραφή και σφραγίδα από τον φορέα απασχόλησης και υπογραφή από τον/την ασκούμενο/νη φοιτητή/τρια
  • το εκτυπωμένο έντυπο Ε3.5 που έχει υποβληθεί στην πλατφόρμα «ΕΡΓΑΝΗ»
  • το Έντυπο-Ι_Απογραφικό Δελτίο_Πληροφοριακά Στοιχεία Ωφελούμενου (συμπληρώνεται από τον/την ασκούμενο/νη φοιτητή/τρια)
  • ο κωδικός της δημοσιευμένης θέσης στο πληροφοριακό σύστημα Πρακτικής Άσκησης:http://atlas.grnet.gr/
 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Μάιος 2024
22

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους