Επανέναρξη Π.Α. ΕΣΠΑ από 18/5 και εξής για όσους διακόπηκε η Π.Α.

Στο πλαίσιο της επανέναρξης της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών, κατόπιν της άρσης των μέτρων αναστολής, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

 

 1. βάσει οδηγιών που έχουμε από την ΕΥΔ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης) του Yπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεωνγια τα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.), δεν θα απαιτηθούν νέες συμβάσεις για τις περιπτώσεις που η Π.Α. τέθηκε σε αναστολή λόγω των εκτάκτων μέτρων, αλλά ισχύουν οι ήδη υπάρχουσες και η απόφαση για συνέχιση της πρακτικής άσκησης μπορεί να πραγματοποιηθεί με σχετικό Πρακτικό Έγκρισης της επιτροπής ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναφέρει το χρονικό πλαίσιο διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης.
 2. αυτό που θα χρειαστεί από την πλευρά του φορέα απασχόλησης είναι με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης (π.χ.30/6/2020) να υποβληθεί το έντυπο λήξης Ε3.5 στο Π.Σ. Εργάνη.
 3. σε περιπτώσεις που ήδη δηλώθηκε λήξη στο Π.Σ. Εργάνη, λόγω της αναστολής, τότε θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου το έντυπο Ε3.5 έναρξης, σημειώνοντας στο πεδίο Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης: ΩΧΠΧ469Β7Κ-ΣΛΓ.

 

Συνημμένα:

-          Πρακτικό Εγκριτικής Απόφασης_14-5-20_Συνεχεια ΠΑ φοιτητών_ΩΧΠΧ469Β7Κ-ΣΛΓ


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ), οι φοιτητές πρέπει να παραδώσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης:

 1. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, πλήρως συμπληρωμένο – με υπογραφή/σφραγίδα εργοδότη
 2. Δύο Βεβαιώσεις Ολοκλήρωσης
 3. Έντυπο Ε3.5 για τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης που έχει υποβληθεί στην πλατφόρμα "ΕΡΓΑΝΗ" με υπογραφή/σφραγίδα φορέα απασχόλησης
 4. Αποδεικτικά παραστατικών πληρωμής από την πλευρά του φορέα απασχόλησης (από τον φορέα απασχόλησης)
 5. Έντυπο-ΙΙ Λήξης Προγράμματος Πληροφοριακών Στοιχείων Ωφελούμενων (από τον/την φοιτητή/-τρια)
 6. Έκθεση αξιολόγησης του επόπτη φορέα απασχόλησης
 7. Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης
 8. Τεχνική Έκθεση+Βαθμολόγηση (αφορά το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ)

 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε δυνατή πληροφορία ή διευκρίνιση

 


 

contact

 

Στοιχεία επικοινωνίας με το το αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Πράξη: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», ΕΣΠΑ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Κοζάνης: 
Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Κοζάνης: Γιαννάκης Κωνσταντίνος | Τηλ: 2461068064 | e-mail: praktiki@teiwm.gr


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Φλώρινας: 

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Φλώρινας: Στεφανής Φώτιος | Τηλ: 2385045063 | e-mailpraktiki-florinas@florina.teiwm.gr


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Καστοριάς: 

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Καστοριάς: Δαρβίδου Κωνσταντία | Τηλ: 2467087181 | e-mail: darvidou@kastoria.teiwm.gr


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Γρεβενών: 

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Γρεβενών: Τεστέμπαση Σοφία | Τηλ: 2462061616 | e-mail: pgteiwm@gmail.com


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Πτολεμαΐδας: 

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Πτολεμαΐδας: Λαζαρίδου Ερμίνα Τηλ: 2463055303 | e-mailpraktiki-maia@teiwm.gr


 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Απρίλιος 2024
24

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους