Ενημέρωση για την πρακτική άσκηση 2020


Γεια σας,

Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά! Κατανοούμε τη δυσχέρεια που έχει επιφέρει όλη αυτή η κατάσταση στις ζωές μας και ειδικότερα στην Πρακτική Άσκηση. Όμως, οφείλουμε να τηρήσουμε τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) περί αναστολής της Πρακτικής Άσκησης. Όπως γνωρίζετε η Πρακτική Άσκηση είναι σε αναστολή έως και τις 10 Μαΐου, σύμφωνα με την τελευταία Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 24343/2020 - ΦΕΚ 1293/Β/10-4-2020).

 

Πραγματοποιείται διαρκή προσπάθεια για ενημέρωση για νεότερες εξελίξεις επί του θέματος της πρακτικής, ώστε να γνωρίζουμε τι θα κάνουμε μετά τις 10/5.


Προς το παρόν αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αναμένουμε οδηγίες από το υπουργείο. Επομένως μόλις έχουμε τις σχετικές οδηγίες, θα σας ενημερώσουμε έναν προς έναν για το πώς και πότε θα ξεκινήσουμε πάλι.

Σας ευχαριστούμε και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τρίτη
Ιούνιος 2023
06

espa-logo

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους