ΘΕΜΑ: Αναστολή Πρακτικής Άσκησης

Λαμβάνοντας υπόψη την έκτακτη κατάσταση με την εμφάνιση του ιού COVID-19, την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.3.2020 (Β ́783) και τις οδηγίες του Υφυπουργού Παιδείας κ. Διγαλάκη (Αρ. Πρωτ. 117/17.03.2020), η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την υπ’ αριθμ. Γ1/Σ107/18-03-2020 απόφαση αναστέλλει κατά το επόμενο χρονικό διάστημα την Πρακτική Άσκηση, που πραγματοποιείται είτε μέσω ΟΑΕΔ είτε μέσω ΕΣΠΑ, για όλους τους φοιτητές και μέχρι νεότερης απόφασης σε όλους τους φορείς απασχόλησης, δημόσιους και ιδιωτικούς.

Συγκεκριμένα, αναστέλλεται η Πρακτική Άσκηση για όλους τους φοιτητές, είτε αυτοί διεξάγουν ήδη την πρακτική τους άσκηση είτε πρόκειται να ξεκινήσουν από 01-04-2020.

Διευκρινίζεται ότι η διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης θα συνεχιστεί κατόπιν τροποποίησης των Ειδικών Συμβάσεων για το εναπομείναν διάστημα με νεότερη απόφαση.

_________________

Όταν οι συνθήκες ασφαλείας επανέλθουν, θα ρυθμιστούν όλα τα ζητήματα της Πρακτικής Άσκησης.

Για οτιδήποτε νεότερο, θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και θα σας ενημερώσουμε εκ νέου.


contact

Επικοινωνήστε ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Κοζάνης:  Τηλ: 2461068064 | e-mail: praktiki@teiwm.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Φλώρινας:  Τηλ: 2385045063 | e-mailpraktiki-florinas@florina.teiwm.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Καστοριάς:  Τηλ: 2467087181 | e-mail: darvidou@kastoria.teiwm.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Γρεβενών: Τηλ: 2462061616 | e-mail: pgteiwm@gmail.com

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Πτολεμαΐδας:  Τηλ: 2463055303 | e-mailpraktiki-maia@teiwm.gr

 


 


 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τρίτη
Μάιος 2023
30

espa-logo

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους