Οδηγίες ως προς την εφαρμογή της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ (Β΄783) στα ΑΕΙ σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών
Δεδομένης της κατάστασης και των μέτρων που λαμβάνονται καθημερινά, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παραλάβαμε σχετικό έγγραφο με οδηγίες από τον υφυπουργό Παιδείας Βασίλη Διγαλάκη, που αφορά στην Πρακτική Άσκηση φοιτητών. Ο υφυπουργός Παιδείας σε συνέχεια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.3.2020 (Β ́783), βάσει της οποίας επιβλήθηκε, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, η προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) της ημεδαπής για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020, δίνει κατευθύνσεις που αφορούν και στην Πρακτική Άσκηση, επιβάλλοντας προσωρινή παύση μέχρι τις 24/03/2020 (δείτε σχετικά το επισυναπτόμενο έγγραφο: Οδηγίες Πρακτική Άσκηση ΑΕΙ 17-03-2020) 

 

Όταν οι συνθήκες ασφαλείας επανέλθουν, θα ρυθμιστούν όλα τα ζητήματα της Πρακτικής Άσκησης.


Για οτιδήποτε νεότερο, θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και θα σας ενημερώσουμε εκ νέου.


 

Σας ενημερώνουμε ότι εφεξής, και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, η επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, θα γίνεται μόνο μέσω email.

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Κοζάνης: 
Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Κοζάνης: Γιαννάκης Κωνσταντίνος | Τηλ: 2461068064 |  e-mail: praktiki@teiwm.gr

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Φλώρινας: 

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Φλώρινας: Στεφανής Φώτιος | Τηλ: 2385045063 | e-mailpraktiki-florinas@florina.teiwm.gr

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Καστοριάς: Υ

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Καστοριάς: Δαρβίδου Κωνσταντία | Τηλ: 2467087181 | e-mail: darvidou@kastoria.teiwm.gr

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Γρεβενών: 

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Γρεβενών: Τεστέμπαση Σοφία | Τηλ: 2462061616 | e-mail: pgteiwm@gmail.com

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Πτολεμαΐδας: 

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Πτολεμαΐδας: Λαζαρίδου Ερμίνα Τηλ: 2463055303 | e-mailpraktiki-maia@teiwm.gr 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Δευτέρα
Μάιος 2024
27

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους