ΕΡΓΑΝΗ: Αλλαγές στην απόφαση για την υποβολή των εντύπων – Νέο έντυπο αναγγελίας έναρξης/μεταβολών πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών.

 

Βάσει της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (ΦΕΚ Β’ 3520/19-9-2019) θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3.4 για έναρξη, μεταβολή, λήξη μαθητείας και το έντυπο Ε3.5 για έναρξη, μεταβολή, λήξη πρακτικής άσκησης.

Συνημμένο κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.4 θα πρέπει να είναι το έγγραφο της σύμβασης μαθητείας υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, του μαθητευόμενου και τη σχολή μαθητείας (ΕΠΑΣ, ΟΑΕΔ, Μεταλυκειακό Ετος ΥΠΕΠΘ, ΙΕΚ) και κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 θα πρέπει να είναι συνημμένη η σύμβαση πρακτικής άσκησης υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, το σπουδαστή / φοιτητή και το εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΙΕΚ,ΤΕΙ,ΑΕΙ) ή η εγκριτική απόφαση πρακτικής άσκησης.

Τα έντυπα υποβάλλονται το αργότερο πριν από την έναρξη της μαθητείας ή της πρακτικής άσκησης στο χώρο εργασίας. Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της μαθητείας ή της πρακτικής άσκησης, τα έντυπα υποβάλλονται το αργότερο σε 4 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία διακοπής ή λήξης.

Σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου (οργάνωση χρόνου μαθητείας ή πρακτικής άσκησης) τα έντυπα υποβάλλονται ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την ημέρα της αλλαγής και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανάληψη υπηρεσίας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τα έντυπα υποβάλλονται χειρόγραφα στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες ΣΕΠΕ / ΟΑΕΔ με τις ανάλογες προβλεπόμενες κυρώσεις.

Υπόχρεοι υποβολής των εντύπων που δεν οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΕΦΚΑ (δεν είχαν απασχολήσει ποτέ πριν προσωπικό, δεν έχουν λάβει ΑΜΕ ΙΚΑ και η σύμβαση πρακτικής άσκησης δεν περιλαμβάνει όρο υποχρέωσης ασφάλισης του σπουδαστή / φοιτητή), εξαιρούνται της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων μέχρι τον συγχρονισμό του ΠΔ ΕΡΓΑΝΗ, οπότε η υποβολή θα πρέπει να γίνεται έως τότε χειρόγραφα στις κατά τόπους Υπηρεσίες.

Το έντυπο Ε3.5 (πρακτική άσκηση) υποβάλλεται από 1/10/2019, ενώ το έντυπο Ε3.4 (μαθητεία) υποβάλλεται από 19/9/2019.

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Παρασκευή
Απρίλιος 2024
12

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους