>>> ΕΝΤΥΠΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 8/2019 και 9/2019

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει ότι όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης αμέσως μετά την λήξη της Πρακτικής τους Άσκησης (π.χ. έαν η ολοκλήρωση είναι στις 30/9/2019 τα δικαιλογητικά θα πρέπει να κατατεθούν εντός του πρώτου δεκαημέρου από την λήξη πρακτικής άσκησης). Η προθεσμία κατάθεσής όλων των δικαιολογητικών της πρακτικής άσκησης είναι δεσμευτική. Εκπρόθεσμη κατάθεση τους, θα δημιουργήσει προβλήματα πληρωμής.

completion

Δικαιολογητικά ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης


1. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (συμπληρωμένο/με υπογραφές-σφραγίδες)


2. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης (μία πρωτότυπη και μία φωτοτυπία)


3. Έκθεση αξιολόγησης από τον επόπτη φορέα απασχόλησης

(σελ 16-17 του βιβλίου πρακτικής άσκησης ή σε μία ξεχωριστή σελίδα Α4 με υπογρ./σφραγ. από το φορέα)


4. Έκθεση αξιολόγησης από τον επόπτη εκπαιδευτικό (σε ξεχωριστή σελίδα Α4)


5. Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης (συμπληρωμένα κι από τον φοιτητή κι από τον φορέα απασχόλησης)


6. Έντυπο-ΙΙ Λήξης Προγράμματος Πληροφοριακών Στοιχείων Ωφελούμενων


7. Αποδεικτικά παραστατικών πληρωμής από τον φορέα απασχόλησης


8. Τεχνική Έκθεση (αφορά μόνο το Τμήμα Μηχ/γων Μηχ/κων & Βιομηχανικού Σχεδιασμού)Τα έντυπα υπάρχουν ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο https://dasta.teiwm.gr/, ακολουθώντας το μενού: Πρακτική Άσκηση-> Φοιτητής/τρια-> Έντυπα-> Έντυπα Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

Δείτε και κατεβάστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης Π.Α. εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ ΔΜ). Η κατάθεση όλων των δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης γίνεται από τον/την φοιτητή/τρια στα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης ή αποστέλλονται μέσω courier στις παρακάτω διεύθυνσεις:

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Κοζάνης

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Κοζάνης: Κων/νος Γιαννάκης

Τηλ: 2461068064 | Fax: 2461028311 | e-mail: praktiki@teiwm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ ΔΜ), Κοίλα Τ.Κ. 50100 Κοζάνη


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Φλώρινας

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Φλώρινας: Φώτιος Στεφανής

Τηλ: 2385045063/ 2385054651 | e-mail: praktiki-florinas@florina.teiwm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ ΔΜ), Τέρμα Κοντοπούλου Τ.Κ. 53100 Φλώρινα


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Καστοριάς

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Καστοριάς: Κων/να Δαρβίνου

Τηλ: 2467087181 | e-mail: darvidou@kastoria.teiwm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ ΔΜ), Περιοχή Φούρκα Τ.Κ. 52100 Καστοριά


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Γρεβενών

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Γρεβενών: Σοφία Τεστέμπαση

Τηλ: 2462061616 | e-mail: stomtsi@gmail.com" style="color: rgb(6, 139, 189);">stomtsi@gmail.com

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ ΔΜ), 6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών-Κοζάνης Τ.Κ. 51100


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Πτολεμαΐδας

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Πτολεμαΐδας: Ερμίνα Λαζαρίδου

Τηλ: 2463055303 | e-mail: praktiki-maia@teiwm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ ΔΜ), Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Τ.Κ. 50200 Πτολεμαΐδα

Επίσημη σελίδα στο facebook: https://www.facebook.com/praktiki.askisi.teiwm.gr          


espa

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 


contact

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Email: praktiki@teiwm.gr

Τηλ. 24610 68064 | Fax. 24610 28311

Επίσημη σελίδα στο facebook: https://www.facebook.com/praktiki.askisi.teiwm.gr

Για περισσότερες πληροφορίες/θέσεις Πρακτικής Άσκησης: 

  1. δείτε τις ανακοινώσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα https://dasta.teiwm.gr
  2. πραγματοποιήστε "Εγγραφή/Είσοδο" ΑΤΛΑΣ: Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Φοιτητών ΑΕΙ http://atlas.grnet.gr/
  3. δείτε τις ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης εδώ
 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Πέμπτη
Ιούλιος 2024
18

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους