ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ

Oι πληρωμές για την πρακτική άσκηση μέσω του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίαςθα πραγματοποιηθούν στις 27/07 (η πληρωμή θα αφορά το τρίμηνο)


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ | Πράξη: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας»

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας)

Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100 | Τηλ. 24610.68064

Email praktiki@teiwm.gr | URL https://dasta.teiwm.gr/ | URL http://atlas.grnet.gr/

ΚΟΖΑΝΗΤ. 24610.68064/68286 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΤ. 24670.87181 | ΦΛΩΡΙΝΑΤ. 23850.45063 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΤ. 24630.55303 | ΓΡΕΒΕΝΑ: Τ. 24620.61601

espa 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»

και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τρίτη
Μάιος 2023
30

espa-logo

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους