Ενημέρωση πληρωμών πρακτικής άσκησης

Οι πληρωμές μέσω του ΕΛΚΕ για την πρακτική άσκηση δεν καταβλήθηκαν, λόγω της μεταβατικής περιόδου από τη συνένωση του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Βάσει του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ Α 70/7-5-2019)


Αναμένεται η ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασίων, ώστε να είναι εφικτό να προχωρήσουν και οι πληρωμές. Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την ενημέρωσή σας.

 

Με εκτίμηση,

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ | Πράξη: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας»

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας)

Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100 | Τηλ. 24610.68064

Email praktiki@teiwm.gr | URL https://dasta.teiwm.gr/ | URL http://atlas.grnet.gr/

ΚΟΖΑΝΗ: Τ. 24610.68064/68286 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ: Τ. 24670.87181 | ΦΛΩΡΙΝΑ: Τ. 23850.45063 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: Τ. 24630.55303 | ΓΡΕΒΕΝΑ: Τ. 24620.61601

espa 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»

και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 

 

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Παρασκευή
Ιούνιος 2023
02

espa-logo

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους