Πρακτική Άσκηση στην Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ (ΣΤΕΦ/ΣΔΟ) Θεσ/νικη

 

H Εταιρεία Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ /  Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Νέα Ευκαρπία και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία τσιμέντου,

ενόψει του εαρινού 6μηνου Απρίλιος 2019 – Σεπτέμβριος 2019, επιθυμεί να απασχολήσει φοιτητή/τρία από τα Τμήματα:

 

α) Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού

β) Μηχανικών Πληροφορικής  

γ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

δ) Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 

ε) Διοίκησης Επιχειρήσεων ,

 

με σκοπό την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης μέσω επιχορήγησης, είτε με το Συστήμα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΤΕΙ «ΑΤΛΑΣ»,

είτε με το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΤΕΙ του ΟΑΕΔ.

 

Παρακάτω παραθέτουμε το κύριο αντικείμενο απασχόλησης των φοιτητών αναλόγως της Υπηρεσίας που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο Εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης.

 

Μηχανολογική Υπηρεσία

Τομέας : Μηχανολογική Συντήρηση

1) Η υποστήριξη της Μηχανολογικής Υπηρεσίας και κυρίως των Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών αυτής για την ικανοποίηση των καθημερινών αναγκών του Τομέα.

2) Παρακολούθηση του συστήματος προληπτικής συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού που διατηρεί η Εταιρεία, μέσω της χρήσης του module SAP PM.

3) Χρήση του ERP (SAP S4) της Εταιρείας για την έκδοση των απαραίτητων καθημερινών υποστηρικτικών δελτίων της Υπηρεσίας.

4) Συμμετοχή στα διάφορα τμήματα της Μηχανολογικής Υπηρεσίας και ενημέρωσή τους επάνω στο Μηχανολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται ανά τμήμα.

5) Συμμετοχή στα διάφορα project αναφορικά με τα νέα επενδυτικά έργα που καλείται να υλοποιήσει το Εργοστάσιο, ώστε να συνδράμουν αφενός στη διαδικασία της μελέτης     

    και ελέγχου των σχεδίων εγκατάστασης και αφετέρου στην υλοποίηση αυτών.  

6) Συμμετοχή σε project βελτιστοποίησης του αποθέματος των ανταλλακτικών και κοινών υλικών, τα οποία υπάρχουν ως απόθεμα στην αποθήκη υλικών του εργοστασίου.  

7) Συμμετοχή κατά την εφαρμογή των διαφόρων μη καταστρεπτικών ελέγχων, οι οποίοι υλοποιούνται περιοδικά στο μηχανολογικό εξοπλισμό του εργοστασίου.

8) Χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων δισδιάστατης ή τρισδιάστατης απεικόνισης (Autodesk AutoCAD 2017 & Autodesk Inventor 2018)

    για την υλοποίηση μηχανολογικών σχεδίων νέων ανταλλακτικών ή δικτύων, τα οποία χρησιμοποιεί το Εργοστάσιο.   

9) Εκπαίδευσή επάνω στα συγγράμματα χρήσης και συντήρησης του κύριου μηχανολογικού εξοπλισμού του Εργοστασίου.

10) Εκπαίδευσή σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας, η οποία θα επέλθει μέσω των καθημερινών και περιοδικών εκπαιδεύσεων του Εργοστασίου.

11) Συμμετοχή σε Επιθεωρήσεις Ασφάλειας.  

 

Ηλεκτρολογική Υπηρεσία

Τομείς : Ηλεκτρολογική Συντήρηση, Ηλεκτρονική Συντήρηση, Αυτοματισμών και Πληροφορικής

1) Η υποστήριξη της Ηλεκτρολογικής Υπηρεσίας και κυρίως των Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Ηλεκτρονικών αυτής για την ικανοποίηση των καθημερινών αναγκών του κάθε Τομέα.

2) Παρακολούθηση του συστήματος προληπτικής συντήρησης του ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατηρεί η Εταιρεία, μέσω της χρήσης του module SAP PM.

3) Χρήση του ERP (SAP S4) της Εταιρείας για την έκδοση των απαραίτητων καθημερινών υποστηρικτικών δελτίων της Υπηρεσίας.

4) Συμμετοχή στα διάφορα Τμήματα της Ηλεκτρολογικής Υπηρεσίας και ενημέρωσή τους επάνω στο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται ανά Τμήμα (Ηλεκτρολογικός / Ηλεκτρονικός Τομέας, Αυτοματισμοί).

5) Συμμετοχή στα διάφορα project αναφορικά με τα νέα επενδυτικά έργα που καλείται να υλοποιήσει το Εργοστάσιο, ώστε να συνδράμουν αφενός στη διαδικασία της μελέτης       

    και ελέγχου των σχεδίων εγκατάστασης και αφετέρου στην υλοποίηση αυτών.  

6) Συμμετοχή σε project βελτιστοποίησης του αποθέματος των ανταλλακτικών και κοινών υλικών, τα οποία υπάρχουν ως απόθεμα στην αποθήκη υλικών του Εργοστασίου.  

7) Συμμετοχή στη συντήρηση και αναβάθμιση εξοπλισμού μηχανογράφησης (υπολογιστές, δίκτυα, λογισμικό)

8) Χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων (Eplan) για την υλοποίηση ηλεκτρολογικών σχεδίων.   

9) Εκπαίδευσή τους επάνω στα συγγράμματα χρήσης και συντήρησης του κύριου εξοπλισμού του εργοστασίου.

10) Εκπαίδευση σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας, η οποία θα επέλθει μέσω των καθημερινών και περιοδικών εκπαιδεύσεων του εργοστασίου.  

11) Συμμετοχή σε Επιθεωρήσεις Ασφάλειας.

 

Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες

Τομείς : Λογιστήριο, Προμήθειες , Αποθήκη, Εμπορικές Υπηρεσίες

1) Εισαγωγή σε θέματα διαδικασιών οργάνωσης και λειτουργίας του Τμήματος Λογιστηρίου

2) Διαχείριση παραστατικών

3) Μηχανογράφηση Λογιστηρίου (SAP)

4) Έλεγχος και έκδοση εντολών πληρωμής

5) Διαχείριση ταμειακών συναλλαγών

 

1) Εισαγωγή σε θέματα διαδικασιών οργάνωσης και λειτουργίας του Τμήματος Προμηθειών

2) Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθειών

3) Μηχανογράφηση Προμηθειών (SAP)

4) Διαχείριση αιτήσεων αγοράς

5) Διαγωνισμοί προμήθειας υλικών / υπηρεσιών

6) Διαχείριση συμβάσεων

7) Έκδοση εντολών αγοράς κατά περίπτωση

 

1) Εισαγωγή σε θέματα διαδικασιών οργάνωσης και λειτουργίας του Τμήματος Αποθήκης

2) Μηχανογράφηση Αποθήκης (SAP)

3) Σύστημα διαχείρισης online ζυγίσεων

4) Οργάνωση Αποθήκης

5) Απογραφές Υλικών

 

Με εκτίμηση,

 

Παπουτσόπουλος Νικόλαος

Προϊστάμενος Ανθρώπινου Δυναμικού

Εργοστασίου Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2310 398-630

email: papoutsopoulos@titan.gr


 

contact

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Email: praktiki@teiwm.gr

Τηλ. 24610 68064 | Fax. 24610 28311

Επίσημη σελίδα στο facebook: https://www.facebook.com/praktiki.askisi.teiwm.gr

Για περισσότερες πληροφορίες/θέσεις Πρακτικής Άσκησης:

  1. πραγματοποιήστε "Εγγραφή/Είσοδο" ΑΤΛΑΣ: Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Φοιτητών ΑΕΙ http://atlas.grnet.gr/
  2. επισκεφθείτε τη σελίδα https://dasta.teiwm.gr και δείτε τις ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης εδώ 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Σάββατο
Ιούνιος 2023
03

espa-logo

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους