ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 - ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙΔΜ

espa

To έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση»

                                                                                                                                                      


ΕΡΓΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ | ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

Κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων από τις τριμελείς Επιτροπές Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση», ανακοινώνονται τα προσωρινα αποτελέσματα με τα στοιχεία των φοιτητών για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και τα στοιχεία των απορριφθέντων φοιτητών ανά Τμήμα. Οι Επιτροπές αποφάσισαν την έγκριση των αιτήσεων των φοιτητών με τα περισσότερα μόρια και αντίστοιχα την απόρριψη των αιτήσεων με τα λιγότερα μόρια.

Στα Τμήματα όπου οι αιτήσεις των φοιτητών για ένταξη στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησής ΕΣΠΑ είναι περισσότερες από τις θέσεις που μπορούν να εγκριθούν το τρέχον εξάμηνο (άνοιξη 2019), οι τριμελείς Επιτροπές των Τμημάτων εφάρμοσαν τον τρόπο μοριοδότησης των αιτήσεων των φοιτητών με τα κριτήρια, όπως προτάθηκαν, εγκρίθηκαν από τις επιτροπές και έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας https://dasta.teiwm.gr/, ώστε η επιλογή να γίνει με διαφανή και δίκαια κριτήρια.

Τα κριτήρια επιλογής, όπως αυτά ορίστηκαν ανά Τμήμα και εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για την τελική έγκριση ή απόρριψη αιτήσεων στην περίπτωση που ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων δεν επαρκεί να καλύψει όλες τις αιτήσεις των φοιτητών για ένταξη τους στο πρόγραμμα. Τα βασικά κριτήρια ταξινόμησης είναι: 1ον) Συνολικό εισόδημα, 2ον) Ακαδημαϊκά κριτήρια & 3ον) Κοινωνικά και επεξηγούνται αναλυτικά στη σελίδα https://dasta.teiwm.g

         

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

Στο συνημμένο αρχείο εδώ δείτε τα αποτελέσματα για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ την 1η Απριλίου 2019 για τα παρακάτω Τμήματα:

1. Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ

2. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

3. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

4. Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης

5. Διοίκησης Επιχειρήσεων

                                            

 

 Δείτε τα συνολικά προσωρινα αποτελεσματα όλων των Τμημάτων στον παρακάτω σύνδεσμο εδώ

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Όσες από τις αιτήσεις για έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ εγκρίθηκαν, προχωράμε στην Β' Φάση και Γ' Φάση

ΦΑΣΗ Β': ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟΥ Ι

1. Υπογραφή της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας

Μπορείτε να παραλάβετε τις Συμβάσεις από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

ή

εναλλακτικά θα σας σταλεί η Σύμβαση μέσω email. Αφού την εκτυπώσετε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, τα υπογράφετε (εσείς και ο φορέας απασχόλησης) και τα αποστέλετε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μέσω courier

2. Συμπλήρωση και υπογραφή Εντύπου-Ι Έναρξης Προγράμματος Έντυπο Ε04


ΦΑΣΗ Γ': ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΑΤΛΑΣ"

Με την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα, ώστε να πραγματοποιηθεί καταχώρηση της Π.Α. στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/:

  1. "Είσοδος" του φοιτητή στο σύστημα "ΑΤΛΑΣ" (με τους κωδικούς από τη Σχολή του)
  2. Ενημέρωση του φορέα για την "Εγγραφή" του στο Σύστημα "ΑΤΛΑΣ" και αφού πιστοποιήσει το λογαριασμό του, δημιουργία θέσεως Π.Α. για την ειδικότητα του φοιτητή και δημοσίευση αυτής.
  3. ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ότι έγιναν οι εγγραφές, ώστε το Γ.Π.Α. να προχωρήσει στη δέσμευση της θέσεως Π.Α. και αντιστοίχιση της με τον ασκούμενο φοιτητή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ) ΤΕΙ ΔΜ, τηλέφωνα 24610.68064, fax 24610.28311, email: praktiki@teiwm.gr και στην ιστοσελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας https://dasta.teiwm.gr
                                        

 

Υ.Γ. Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες δεν εγκρίθηκαν θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης μέσω ΟΑΕΔ Τηλ. 2461068061

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Δευτέρα
Μάιος 2023
29

espa-logo

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους