Θέση Εργασίας για απόφοιτους από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης

H Εταιρεία «Restituo Environmental Services » ιδρύθηκε στα πλαίσια δραστηριοποίησης στον τομέα των υπηρεσιών περιβάλλοντος, έχοντας ως κύρια δραστηριότητα τις υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων.

 

Σε αρχικό στάδιο ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την συλλογή & μεταφορά μη επικίνδυνων  στερεών αποβλήτων, τα οποία παραδίδει για τελική διάθεση σε άλλες αδειοδοτημένες για το συγκεκριμένο αντικείμενο επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας  την υπεύθυνη  συλλογή & μεταφορά τους  προς ανακύκλωση, επεξεργασία ή διάθεση.

 

Ενδιαφερόμαστε για την πρόσληψη προσοντούχου απόφοιτου του Τμήματος Μηχαικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης, με  κύρια ενασχόλησή την οργάνωση, διαχείριση / επεξεργασία των εισερχόμενων πληροφοριών στην παραγωγική αλυσίδα, επικοινωνία με εμπλεκόμενους Φορείς, επίβλεψη/ οργάνωση όλων των σταδίων των εργασιών παραλαβής &  διαχείρισης αποβλήτων , τήρηση εγγράφων και ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, διασφάλιση της ποιότητας των εργασιών, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή, ενημέρωση και επικοινωνία, και γενικότερα την  σύνταξη και αξιολόγηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών και τη διαχείριση περιβαλλοντικών συστημάτων.

 

Η έδρα της Εταιρείας είναι στον Πειραιά, αλλά λόγω της δραστηριότητας / αδειοδότησης της στις  Περιφέρειες Πελοποννήσου & Αττικής ζητείται ευελιξία μετακινήσεων.

 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σε περίπτωση ενδιαφέροντος με την αποστολή σχετικών βιογραφικών  Προσοντούχων αποφοίτων του τμήματος.

Η αξιολόγηση των βιογραφικών θα ολοκληρωθεί εντός της επόμενης εβδομάδας

Στη διάθεσή σας,
 
Κατερίνα Βουτσίδη
 
Restituo Environmental Services Ι.Κ.Ε. 
Akti Miaouli 53 – 55 Piraeus Greece
Tel:. +30 6970965202
email : admin@restituoenv.gr">admin@restituoenv.gr

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Μάιος 2024
22

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους