>>> ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οι φοιτητές του TEI Δυτικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την 'ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ μέσω ΕΣΠΑ' ενημερώνονται για τα παρακάτω:


1. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η πρόσκληση θα είναι έως 12.10.2018 και καλεί όσους φοιτητές ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση και να επιδοτηθούν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ). Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές που διανύουν το 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα που ορίζει το Τμήμα τους.

  • Προθεσμία Υποβολής Αίτησης: από 12.09.2018 έως 12.10.2018
  • Έναρξη Πρακτικής Άσκησης: 01.11.2018 και Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης: 30.04.2019

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές

 


Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ   Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ 


2. Τα ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΑΡΞΗΣ δείτε τα και κατεβάστε τα εδώ

ΦΑΣΗ Α': ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Π.Α. ΕΣΠΑ

1. Αίτηση Φοιτητή Έντυπο Ε01

2. Βεβαίωση Αποδοχής από τον Φορέα Απασχόλησης Έντυπο Ε02

3. Οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος (Φ/Α φωτοαντίγραφο)

4. Φ/Α Βεβαίωση Απόδοσης Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ 

5. Φ/Α της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού


Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Α' Φάσης, θα ακολουθήσει η Β' Φάση κατόπιν ενημέρωσής σας από το αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

ΦΑΣΗ Β': ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟΥ Ι

1. Υπογραφή της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας Έντυπο Ε03 (τέσσερα (4) αντίτυπα διπλής όψεως)

2. Συμπλήρωση και υπογραφή Εντύπου-Ι Έναρξης Προγράμματος Έντυπο Ε043. Η αναζήτηση θέσεων Πρακτικής Άσκησης και λοιπών πληροφοριών μέσω ΕΣΠΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων:

Για το Σύστημα ΔΑΣΤΑ https://dasta.teiwm.gr/, δείτε εδώ

Για το Σύστημα ΑΤΛΑΣhttp://atlas.grnet.gr/, δείτε εδώ

*Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ δίνει έμφαση στον ιδιωτικό τομέα!!!4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ΑΔΕΙΑ-ΑΜΟΙΒΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η Πρακτική Άσκηση είναι διάρκειας έξι (6) ημερολογιακών μηνών (π.χ. 1/11/2018 - 30/4/2019) και ο ασκούμενος/-νη μπορεί να απουσιάσει για πέντε εργάσιμες ημέρες για σοβαρούς λόγους σε όλη την διάρκεια του εξαμήνου.

Η αμοιβή Πρακτικής Άσκησης σε φορείς απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται στο 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας καταβάλλει τμηματικά ως αποζημίωση στον/στην ασκούμενο/-νη φοιτητή/φοιτήτρια σε όλη την διάρκεια της πρακτικής του άσκησης το ποσό των χιλίων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (280,00 ευρώ x 6 μήνες=1.680,00).

Στην διάρκεια της πρακτικής ο/η ασκούμενος/-η φοιτητής/-τρια ασφαλίζεται κατά επαγγελματικού κινδύνου και η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και θα καλυφθεί από τα κονδύλια της πράξης "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020".
Για τυχόν απορίες/διευκρινίσεις, παρακαλούμε στείλτε το μήνυμά σας στα παρακάτω email και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Κοζάνης ΤΕΙ ΔΜ
Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Κοζάνης: Κων/νος Γιαννάκης
Τηλ: 2461068064 | Fax: 2461028311 
e-mail: praktiki@teiwm.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φλώρινας ΤΕΙ ΔΜ

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Φλώρινας: Φώτιος Στεφανής
Τηλ: 2385045063/ 2385054651
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Καστοριάς ΤΕΙ ΔΜ
Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Καστοριάς: Κων/να Δαρβίνου
Τηλ: 2467087181
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Γρεβενών ΤΕΙ ΔΜ
Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Γρεβενών: Σοφία Τεστέμπαση
Τηλ: 2462061616
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πτολεμαΐδας ΤΕΙ ΔΜ
Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Πτολεμαΐδας: Ερμίνα Λαζαρίδου
Τηλ: 2463055303


Επίσημη σελίδα στο facebook: https://www.facebook.com/praktiki.askisi.teiwm.gr

 

 


Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Δευτέρα
Ιούνιος 2024
17

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους