ΑΤΛΑΣ: Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

atlas logo          

atlas


ΑΤΛΑΣ: Κόμβος Πρακτικής Άσκησης http://atlas.grnet.gr

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

Ο Άτλας αποτελεί μια νέα κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία στηρίζει την πρακτική άσκηση των φοιτητών όλων των Ελληνικών Aκαδημαϊκών Ιδρυμάτων μέσα από τη δημιουργία ενός δικτύου διασύνδεσης, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των εκπαιδευτικών αναγκών τους. Πιο συγκεκριμένα, διασύνδεει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα Ακαδημαϊκά ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μια ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης οι οποίες θα είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα. Παράλληλα, προσφέρει σφαιρική ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας, βελτιώνοντας την πρόσβαση των φοιτητών σε αυτή.


Σύστημα ΑΤΛΑΣ

Προκειμένου να συμμετέχει ένας Φορέας Υποδοχής στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» είναι υποχρεωτική η εγγραφή του στο Σύστημα ΑΤΛΑΣ, του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (βάσει του με ΑΠ. 16206/26.07.2013 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση). Το σύστημα αυτό αποτελεί μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους Φορείς που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή από τα Ιδρύματα.


Για την εγγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1) Μπείτε στη σελίδα: http://atlas.grnet.gr/

2) Επιλέξτε την εγγραφή Φορέων Υποδοχής (https://submit-atlas.grnet.gr/)

3) Συμπληρώστε τη Φόρμα της Εγγραφής με τα στοιχεία του Φορέα Υποδοχής.

Αφού πιστοποιηθείτε στο σύστημα, μπορείτε να καταχωρήσετε θέσεις Πρακτικής Άσκησης.


Ποιους αφορά
 • Τους φορείς (ιδιωτικούς, δημόσιους, ΜΚΟ κλπ) που μπορούν να παρέχουν θέσεις ΠΑ
 • Τα όργανα των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων που έχουν αναλάβει το συντονισμό της ΠΑ
 • Τους φοιτητές που έχουν δικαίωμα να εκτελέσουν ΠΑ βάσει του προγράμματος σπουδών της σχολής τους
Που αποσκοπεί

Στους στόχους του προγράμματος συγκαταλέγονται:

 • Αύξηση του αριθμού διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης στους φοιτητές ΑΕΙ
 • Απλοποίηση της επικοινωνίας των φορέων υποδοχής ΠΑ με τα επιμέρους Ιδρύματα
 • Άμεση ενημέρωση των Ιδρυμάτων για τις διαθέσιμες θέσεις και δυνατότητα άμεσης δέσμευσής τους
 • Δημιουργία κεντρικής βάσης διαθέσιμων θέσεων ΠΑ
 • Άμεσος έλεγχος της ποιότητας κατάρτισης και των γνώσεων που αποκομίζουν οι φοιτητές μέσω υποβολής αξιολόγησης από τους ίδιους και από τα αντίστοιχα όργανα των Ιδρυμάτων
 • Περιορισμός της γραφειοκρατίας που συνοδεύει την εκτέλεση πρακτικής άσκησης
Πρόσβαση – Εγγραφή χρηστών
 • Οι επιχειρήσεις, οργανισμοί και κάθε φορέας που διαθέτει θέσεις ΠΑ εγγράφεται στην υπηρεσία καταχωρώντας το προφίλ του, στοιχεία επικοινωνίας κλπ. και ενημερώνει για τις θέσεις που παρέχει.
 • Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και να αναζητήσουν από μόνοι τους θέσεις ΠΑ, χρησιμοποιώντας του κωδικούς, τους οποίους έχουν προμηθευτεί από τη γραμματεία του Τμήματός τους για να έχουν πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Εύδοξος.
 • Τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης των Ιδρυμάτων δημιουργούν έναν κεντρικό λογαριασμό, μέσω των οποίων προδεσμεύουν θέσεις κατόπιν αιτήματος φοιτητών ή με αποφάσεις επιστημονικών υπευθύνων

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από το http://atlas.grnet.gr/


>> Η εγγραφή Φορέων απασχόλησης ΠΑ στην υπηρεσία ΑΤΛΑΣ είναι διαθέσιμη εδώ

>> Η σύνδεση φοιτητών στην υπηρεσία ΑΤΛΑΣ είναι διαθέσιμη εδώ


Αν είστε φοιτητής, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω ενέργειες:

 • Για την αναζήηση θέσεων Πρακτικής άσκησης, πραγματοποιήστε "Είσοδο" στο Πληροφοριακό Σύστημα "ΑΤΛΑΣ" http://atlas.grnet.gr/
 • Αν έχετε βρείτε μία θέση που σας ενδιαφέρει από το πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ, ενημερώστε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ιδρύματος, για να γίνει η δέσμευση της αντίστοιχης θέσεως από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Δελτίο τύπου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Σάββατο
Ιούνιος 2023
10

espa-logo

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους