Νέες θέσεις Πρακτικής Άσκησης στη Δ.Ε.Θ. Α.Ε.

Θέμα: "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών"

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε. είναι Ν.Π.Ι.Δ. και εντάσσεται στις εταιρείες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Η έδρα της είναι στη Θεσσαλονίκη, Εγνατία 154 και το αντικείμενο της είναι η διοργάνωση Εκθέσεων, Συνεδρίων και ολιτιστικών εκδηλώσεων, η διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της, του ΡΑΔΙΟ ΔΕΘ και η παροχή συμβουλών στην πολιτεία για την εκθεσειακή της πολιτική και την προβολή της Ελληνικής παραγωγής.

 

Στα πλαίσια της συνεργασίας της ΔΕΘ Α.Ε. με εκπαιδευτικά ιδρύματα, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας προσφέρει θέσεις για πρακτική άσκηση φοιτητών Τεχνολογικών Ιδρυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν.1404/83 και ειδικότερα από την παρ. 2 του Π.Δ. 174/85. Το κύριο αντικείμενο απασχόλησης των φοιτητών (70% του εργάσιμου χρόνου) είναι διοργάνωση Εκθέσεων, Πολιτιστικών εκδηλώσεων, Συνεδρίων, Λογιστικές και Οικονομικές Εργασίες, θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ τα δευτερεύοντα αντικείμενα απασχόλησης (30% του εργάσιμου χρόνου) είναι γραμματειακή υποστήριξη, χρήση Η/Υ, FAX, φωτοτυπικών μηχανημάτων, αρχειοθέτηση εγγράφων.

 

Δ.νση Ανθρώπινου Δυναμικού

Πληροφ.: Αν. Κούρτης

τηλ: 2310291206

fax: 2310291846

Email: kourtis@tif.gr

Οκτώβριος 2012

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Δευτέρα
Ιούνιος 2023
05

espa-logo

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους