Πρακική Άσκηση στο Υπουργείο Οικονομικών (Αθήνα - ΣΔΟ/Πληροφορική)

1. Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών ΤΕΙ στις Υπηρεσίες στη Γ.Γ. Δημ/κης Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για το εξής έτος 2016 (Η με αριθμ. πρωτ. 2/61916/0004/14-7-2016 απόφαση)

2. Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών ΤΕΙ στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (πλην Γ.Γ.Δ.Ε. & Γ.Γ. Δημ/κης Πολιτικης) για το έτος 2016 (Η με αριθμ. πρωτ. 2/61918/0004/14-7-2016 απόφαση)

 

Στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΘοΤΗ-ΠΦ9) έχουν αναρτηθεί οι ανωτέρω σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης εξάμηνης ΠΑ σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και σε Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής για το έτος 2016. Η μηνιαία αποζημίωση που προβλέπεται για τους σπουδαστές ΤΕΙ ανέρχεται σε 440€, σύμφωνα με την αριθμ. 2/50514/0022/25.09.2002 (Β' 1254) απόφαση.

 

Ειδικότητες συναφείς με το αντικείμενο εργασίας: Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Πληροφορική, Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

Δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις, (επισυνάπτεται και υπόδειγμα αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) εδώ για την 1η και εδώ για την 2η


Για περισσότερες πληροφορίες/θέσεις Πρακτικής Άσκησης/Εργασίας:

  1. πραγματοποιήστε "Εγγραφή/Είσοδο" στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας https://dasta.teiwm.gr
  2. πραγματοποιήστε "Εγγραφή/Είσοδο" στο ΑΤΛΑΣ: Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ http://atlas.grnet.gr/
  3. δείτε τις ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης εδώ 

 

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τρίτη
Μάιος 2023
30

espa-logo

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους