Πρακτική στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (Διοίκησης-Πληροφορικής - Αττική)

MTA LOGOTEXT                                                                                  

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

 

 

 

ΚΟΙΝ.: ΜΤΑ/ΔΔΠ, Δ. Λογιστικού

  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

  ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

  Ακαδημίας 27 Αθήνα,  Τ.Κ. 106 71 

  Αρμόδια: Ιωάννα Τσιγκάνου

Τηλ.: 210-3675271

Fax: 210-3614164

E_mail: hrdir.mta@haf.gr

Φ.479.1/ΑΔ.6130

 Σ.2668

Αθήνα,  16 Ιουνίου 2016

 

  

ΘΕΜΑ:  Πρακτική ΄Ασκηση Φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

 

ΣΧΕΤ.: Υπ’ αριθμ. 72717/Ζ1/17-05-2016 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός Θέσεων Πρακτικής

             Άσκησης Φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας», ΦΕΚ Β΄/

             1380  (ΑΔΑ: ΩΧΖΚ4653ΠΣ-ΠΨ0).

 

1.  Σας ενημερώνουμε ότι με την ανωτέρω σχετική Απόφαση παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης στην Υπηρεσία μας, έξι (6) φοιτητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, διαφόρων ειδικοτήτων. 

 

2.   Κατόπιν των ανωτέρω,  λαμβάνοντας υπόψη και τις υπηρεσιακές ανάγκες του Ταμείου μας, επιθυμούμε την άμεση κάλυψη (άλλως από 01-10-2016) των παραπάνω θέσεων εξάμηνης πρακτικής άσκησης,  ως ακολούθως:

  α.  Τέσσερις (4) θέσεις φοιτητών Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων

  β.   Δύο (2) θέσεις φοιτητών Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής

 

3.  Παρακαλούμε για την ενημέρωση των φοιτητών των αντίστοιχων Τμημάτων του Ιδρύματός σας,  προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν στην Υπηρεσία μας σχετική αίτηση μαζί με βεβαίωση του Τμήματος ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έναρξη της πρακτικής τους άσκησης.  Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία τα στοιχεία επικοινωνίας με το Ταμείο είναι: Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) - Ακαδημίας 27 Αθήνα Τ.Κ. 10671,  τηλ.: 210-3675271,  fax: 210-3614164,  e_mailhrdir.mta@haf.gr).  

 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

Ασμχος (Ο) Παρθένιος  Δόντσιος

 Γενικός Διευθυντής

      ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 Μ.Υ. ΠΕ/Α΄ Ιωάννα Τσιγκάνου

 Δ/ντρια Δ/κού και Παροχών

 


Για περισσότερες πληροφορίες/θέσεις Πρακτικής Άσκησης/Εργασίας:

  1. πραγματοποιήστε "Εγγραφή/Είσοδο" στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας https://dasta.teiwm.gr
  2. πραγματοποιήστε "Εγγραφή/Είσοδο" στο ΑΤΛΑΣ: Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ http://atlas.grnet.gr/
  3. δείτε τις ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης εδώ

Για επιπλέον απορίες/διευκρινίσεις, στείλτε email στο praktiki@teiwm.gr

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τρίτη
Ιούνιος 2023
06

espa-logo

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους