Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία VELTIO (Πληροφορική - Θεσσαλονίκη)

veltio

Location: Thessaloniki, Greece

Position: Full-Time Paid Intern


Job Description

Η VELTIOGREECE επιθυμεί να απασχολήσει τελειόφοιτους του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για την πρακτική τους άσκηση στον τομέα της παραμετροποίησης, εγκατάστασης, υποστήριξης και ελέγχου λογισμικού καθώς και στον τομέα υποστήριξης λήψης αποφάσεων και εξόρυξης δεδομένων για συστήματα υποστήριξης αποφάσεων. Οι τελικοί αποδέκτες του λογισμικού αφορούν τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικού εμπορίου παγκόσμιας εμβέλειας.


Αντικείμενο απασχόλησης:

Ενσωμάτωση σε ομάδες με βοηθητικό ρόλο στο κομμάτι του ελέγχου της εγκατάστασης και της ομαλής λειτουργίας του συστήματος. Εκμάθηση των μεθοδολογιών και των βέλτιστων πρακτικών του Λιανικού Εμπορίου καθώς και του κύκλου ζωής ενός έργου. Απόκτηση εμπειρίας στην χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων, στην στατιστική ανάλυση και στους αλγορίθμους εξόρυξης δεδομένων. Συμμετοχή σε όλες τις πτυχές του έργου, ξεκινώντας από τις απαιτήσεις του συστήματος έως και τον τελικό έλεγχο της ολοκλήρωσης του συστήματος καθώς και των παραδοτέων.

Επιπροσθέτως, δυνατότητα συμμετοχής στην ομάδα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας με σκοπό την ανάπτυξη λογισμικού πολλαπλών λειτουργιών για εσωτερική κατανάλωση καθώς και υποστήριξη της IT υποδομής.


Απαιτούμενα προσόντα:

Καλή γνώση τουλάχιστον μίας αντικειμενοστραφούς γλώσσας προγραμματισμού (Java, C, C++)

Καλή γνώση βάσεων δεδομένων (SQL, MySQL)

Άριστη γνώση Αγγλικών

Ολοκλήρωση του τελευταίου έτους σπουδών και τουλάχιστον του 80% των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών


Επιθυμητά προσόντα:

Γνώση συστημάτων Linux/Unix

Γνώση scripting languages (Python / shell scripting)

Παρακαλώ, στείλτε το CV σας στο mail: public@veltio.com επισημαίνοντας στο θέμα του email την ένδειξη «DEV_Intern» 


Για περισσότερες πληροφορίες/θέσεις Πρακτικής Άσκησης/Εργασίας:

  1. πραγματοποιήστε "Εγγραφή/Είσοδο" στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας https://dasta.teiwm.gr
  2. πραγματοποιήστε "Εγγραφή/Είσοδο" στο ΑΤΛΑΣ: Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ http://atlas.grnet.gr/
  3. δείτε τις ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης εδώ

Για επιπλέον απορίες/διευκρινίσεις, στείλτε email στο praktiki@teiwm.gr
 

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τρίτη
Μάιος 2023
30

espa-logo

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους