ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ

 12814242 913154555458290 2951374976935682759 n

Τι πρέπει να κάνω για να ξεκινήσω την Πρακτική μου Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ;

Για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του χρηματοδοτούμενου προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση/ΕΣΠΑ 2014-2020, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης:

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Π.Α. ΕΣΠΑ

1. Αίτηση Φοιτητή Έντυπο Ε01

2. Βεβαίωση Αποδοχής από τον Φορέα Απασχόλησης Έντυπο Ε02

3. Οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας (φωτοτυπία)

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΑΤΛΑΣ"

Με την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα, ώστε να πραγματοποιηθεί καταχώρηση της Π.Α. στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/:

  1. "Είσοδος" του φοιτητή στο σύστημα "ΑΤΛΑΣ" (με τους κωδικούς από τη Σχολή του)
  2. Ενημέρωση του φορέα για την "Εγγραφή" του στο Σύστημα "ΑΤΛΑΣ" και αφού πιστοποιήσει το λογαριασμό του, δημιουργία θέσεως Π.Α. για την ειδικότητα του φοιτητή και δημοσίευση αυτής.
  3. ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ότι έγιναν οι εγγραφές, ώστε το Γ.Π.Α. να προχωρήσει στη δέσμευση της θέσεως Π.Α. και αντιστοίχιση της με τον ασκούμενο φοιτητή.


Συνήθως, οι ημερ/νιες υποβολής των δικαιολογητικών είναι από την 1η έως 15η κάθε μήνα, ώστε να ξεκινήσει η Πρακτική Άσκηση την 1η του αμέσως επόμενου μήνα!

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακολουθήστε τις σχετικές ανακοινώσεις ή επικοινωνήστε απευθείας με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για τη διαθεσιμότητα θέσεων Π.Α. (email: praktiki@teiwm.gr - Τηλ. 24610-68064)


 
Χρήσιμα έντυπα
 

Οδηγίες συμπλήρωσης "ΑΙΤΗΣΗΣ"

  • Σημείωση 1: Όλοι οι αριθμοί (δηλ. Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κτλ) πρέπει να είναι προσωπικοί του ιδίου του φοιτητή κι όχι π.χ. του γονέα.
  • Σημείωση 2: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΙΚΑ (Α.Μ.Α.): Εάν ένας φοιτητής δεν έχει Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ, θα αφήσεικενό το σχετικό πεδίο στην αίτηση και θα εκδώσει τον Α.Μ.Α. ΙΚΑ στο πλησιέστερο υποκατάστημα ΙΚΑ. Αφού εκδοθεί ο Α.Μ.Α. ΙΚΑ, κοινοποιείται άμεσα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (απαιτείται για τα ένσημα της Πρακτικής του Άσκησης).
  • Σημείωση 3Το πεδίο έγκρισης της αίτησης (γκρι πλαίσιο κάτω δεξιά στο έντυπο της αίτησης) συμπληρώνεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του τμήματος.
  • Σημείωση 4Το πεδίο "Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός" δεν συμπληρώνεται από τον φοιτητή. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός ορίζεται από το τμήμα προέλευσης του/της φοιτητή/-τριας.

images

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Παρασκευή
Απρίλιος 2024
12

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους