...ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ

Ενημέρωση σχετικά με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, θα πρέπει να παραδοθούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα ακόλουθα έγγραφα, ώστε να προχωρήσουμε με την επικύρωση της πρακτικής.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Π.Α. ΕΣΠΑ

1. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, πλήρως συμπληρωμένο – με υπογραφή/σφραγίδα εργοδότη

2. Φωτοτυπία 1ης σελίδας του Βιβλίου ΠΑ (όπου αναγράφονται τα στοιχεία του φοιτητή)

3. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης από το φορέα απασχόλησης (μία πρωτότυπο και μία φωτοτυπία)

4. Εκθέσεις Αξιολόγησης   4α. από τον επόπτη φορέα απασχόλησης (φωτοτυπία από τη σελ16 του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης ή σε ξεχωριστή σελίδα Α4 με  υπογρ./σφραγίδα από το φορέα) και 4β.από τον επόπτη εκπαιδευτικού (σε ξεχωριστή σελίδα Α4)

5. Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης (συμπληρωμένο από τον φοιτητή κι από τον φορέα απασχόλησης)

6. Τεχνική Έκθεση + Έντυπο βαθμολόγησης (αφορά μόνο το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ)


Χρήσιμα Έντυπα

Δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης στο δικτυακό τόπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης http://dasta.teiwm.gr/index.php/grafiopraktikis.html, ακολουθώντας το μενού: Πρακτική Άσκηση -->Φοιτητής/τρια -->Έντυπα -->Έντυπα Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

Αν πραγματοποιείτε την πρακτική σας άσκηση εκτός Κοζάνης και σας είναι δύσκολο να έρθετε και να τα προσκομίσετε οι ίδιοι την παραπάνω περίοδο ή δεν θα έρθετε καθόλου για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, τότε μπορείτε να τα αποστείλετε με ένα courier στην ταχυδρομική δ/νση «ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ – ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ.50100»Συνοπτικά, λοιπόν, αμέσως μετά την Πρακτική Άσκηση

  • Ολοκληρώστε τη συμπλήρωση του 'Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης' και των λοιπών δικαιολογητικών (π.χ. το 'Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης φοιτητή')
  • Δώστε στον υπεύθυνο του φορέα απασχόλησης να υπογράψει και να σφραγίσει το 'Βιβλίο Πρακτικής' και να συμπληρώσει τη δική του έκθεση στη σελίδα 16. Επίσης, να συμπληρώσει το 'Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης' του φορέα απασχόλησης' και τη 'Βεβαίωση Ολοκλήρωσης'
  • Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο καθηγητή προκειμένου να κανονίσετε συνάντηση.
  • Συναντηθείτε με τον υπεύθυνο επόπτη καθηγητή σας προκειμένου να τον ενημερώσετε, τελικά, για την Πρακτική σας Άσκηση και να συζητήσετε μαζί του την εμπειρία σας. Στη συνάντηση αυτή θα πρέπει να του παραδώσετε όλα τα δικαιολογητικά, ώστε να συμπληρώσει τη δική του αξιολόγηση και να βαθμολογήσει την πρακτική σας (ο βαθμός πρακτικής συνυπολογίζεται για τον τελικό βαθμό του πτυχίου σας)
  • Στο τέλος κατατίθενται όλα τα δικαιολογητικά σας στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ ΔΜ

Για οποιαδήποτε απορία/διευκρίνιση, μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας στο email praktiki@teiwm.gr ή να επικοινωνήσετε στο τηλ. 24610.68064

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Δευτέρα
Μάιος 2024
27

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους